+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 99

Konu: Herşey Kaderde Yazılı İse...

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Her şey kaderde yaz?l? ise...

  Cüz-i ihtiyarî veyahut irade-i cüz’iye, insana Allah’?n verdiği az bir arzu serbestliği, dilediği gibi hareket edebilme özelliğidir. Yani kullar?n hür ve serbest olarak hareket etme arzusudur. Kader ise; varl?klar?n ve hadiselerin bütün halleri ve vas?flar?yla, sebepleri ve şartlar?yla, hâiz olduklar? kuvvet ve kabiliyetleriyle, varl?k âlemine gelecekleri zaman ve mekânlar?yla Allah (c.c.) taraf?ndan ezelde tâyin buyurulmas? ve bir tertip ile kaydedilmesi demektir.

  Şimdi akla şöyle bir düşünce gelebilmektedir: “Madem her şey Allah taraf?ndan ezelde tayin buyurulmuş ve kaydedilmiş, öyleyse bizim bir sorumluluğunuz olmamas? gerekir.”

  Acaba öyle mi? ?nşallah bu çal?şmam?zla ‘kader, cüz-i ihtiyarî ve fiillerimizin yarat?lmas?’ konular?n?, Risâle-i Nur’daki hakikatlerin ?ş?ğ?nda aç?klamaya çal?şacağ?z. Gayret bizlerden, tevfik Allah’tan.

  Kaidedendir ki, bir şey vücudu vacib (gerekli) olmad?kça vücuda gelmez. Cüz-i irade (kullar?n iradesi, dilemesi) ile küllî irade (Allah’?n iradesi, dilemesi) bir şeyde birleştikleri zaman, o şeyin vücudu vacib (gerekli) olur ve derhal vücuda gelir. Yani Allah’?n küllî iradesi kulun itibarî bir emir olan cüz-i iradesine tâbîdir.

  Allah, cüz-i iradeyi küllî iradesinin taallukuna âdî bir şart k?lm?şt?r. Yani cüz-i irade herhangi bir şeyi tercih ettiğinde, küllî irade taalluk eder ve o fiil derhal vücuda gelir. Demek ki biz irademizle isteriz, dileriz ve seçeriz; Allah da küllî iradesi ve kudretiyle bizim o fiillerimizi yarat?r.

  Meselâ; Allah (c.c.) mânen “Ey kulum, ihtiyar?nla hangi yolu istersen, seni o yolda götürürüm. Öyle ise mesuliyet sana aittir” demektedir. Bediüzzaman bunu şöyle örnekler: “Teşbihte hatâ olmas?n, sen bir iktidars?z çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer b?rak?p, ‘Nereyi istersen seni oraya götüreceğim’ desen; o çocuk yüksek bir dağ? istedi, götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette, ‘Sen istedin’ diyerek itâb edip, üstünde bir tokat vuracaks?n. ?şte, Cenâb-? Hak, Ahkemü’l-Hâkimîn, nihayet zaafta olan abdin irâdesini bir şart-? âdi yap?p, irâde-i külliyesi ona nazar eder.” (26. Söz)

  Aynen bu misâl gibi biz cüz-i irademizle hay?r ve şer tercihini yapt?ktan sonra Allah’?n küllî iradesi tecellî eder ve o fiil meydana gelir. Ancak biz şer ve günah olan? tercih edersek, mesul olur ve cezaya müstehak oluruz. Çünkü Allah bizi zorlamam?şt?r, daima hayr? tercih etmemizi istemiş, şerri seçmememizi emretmiştir. O zaman şerri isteyen bizim nefsimizdir ve sorumluluk da bize aittir. Allah bizim istediğimizi yaratm?şt?r. Çünkü bizler imtihan olmaktay?z. ‘Hangimiz daha güzel işler yapacağ?z?’ diye yarat?lm?ş?z. O zaman şöyle diyebiliriz: Bir mü’min, her şeyi, hatta fiilini, nefsini Allah’a vere vere sonunda teklif (imtihan) ve mesuliyetten kurtulmamas? için karş?s?na “cüz-i ihtiyar” (seçme, dileme, meyletme iradesi) ç?kmakta, ona “Mesul ve mükellefsin” demekte; yine kendisinden ç?kan iyilikler ile gururlanmamas? için de “kader” karş?s?na ç?k?p “Haddini bil, yapan sen değilsin” demektedir. (Sözler, s. 427)

  Bu meseleyi bir örnekle biraz daha açabiliriz:

  Bir asansöre binen kişi, beşinci kat?n düğmesine basmak yerine, zemin kat düğmesine basarsa elbette ki kimseye k?zmaya ve ‘Kaderim böyleymiş!’ demeye hakk? yoktur. Çünkü zemin kata kendi seçimi ile gitmiştir. Onu oraya gitmeye kimse zorlamam?şt?r. Şuna da dikkat etmek gerek: Asansörün haz?rlanmas?nda ve çal?şmas?nda, o insan?n hiçbir dahli yoktur.

  Kader ilim nevinden olduğu için, Cenâb-? Allah, ilm-i ezelîsiyle geçmiş, hâl ve gelecek zamanlar? bir bütün olarak kuşatmakta ve tüm zamanlar Onun ilminde hâl, yani yaşanan an hükmünde olmaktad?r. ?şte Cenâb-? Hak, tüm zamanlardaki her şeyi birden gören nazar?yla mukadderat? takdir etmiştir. Bu sebeple ‘ihtiyarî kader’ dediğimiz kaderimizi, biz kendi irademizle yazd?rm?ş?zd?r. Bizim tüm fiillerimizi ve seçimimizi, Allah ezelî ilmi ile bildiği için kadere yazm?şt?r. Fakat Allah’?n yazm?ş olmas?, bizim irademizi ortadan kald?rmaz. Bu hususu da şöyle anlayabiliriz: Malûmunuz, bilim adamlar?, Ay ve Güneş tutulmas?n? aylar ve y?llar öncesinden bilmekte, bunu bir yere kaydetmekte ve yazmaktad?r. Şimdi can al?c? soru gelmektedir: “Acaba Ay ve Güneş, bilim adamlar? yazd?ğ? için mi tutulmuştur? Yoksa Ay ve Güneşin tutulacağ?n?, ilim ve hesaplar?yla önceden bilmişler de, öyle mi yazm?şlard?r?” Elbette ki bilim adamlar? yazd?ğ? için tutulmam?şt?r. Onlar sadece cüz’î ilimleriyle ileride olacak tutulmalar? bilmişler ve bir ilim olarak bir yere yazm?şlard?r.

  Aynen öyle de Allah, ilm-i ezelîsiyle, bizim meyillerimizi ve yapacağ?m?z tercihleri bildiği için kadere yazm?şt?r. “Kaderimizi biz yazd?r?yoruz” cümlesinin izah? bu olmal?d?r. Demek ki kader, ilim nevinden olduğu için zorlay?c? değildir. Seçen biziz, küllî ve s?n?rs?z ilmiyle bunu bilen, yazan ve de yaratan Allah’t?r.

  ‘Izd?rârî kader’ ise tamamen Allah’?n iradesine bağl? olduğu için, bizler zaten orada mesul değiliz. Cinsiyetimiz, soyumuz, boyumuz, göz rengimiz… gibi bizim irademiz d?ş?nda kalan durumlar, ?zd?rârî kadere örnek verilebilir. Izd?rârî kader, sorgulanmaz ve itiraz da edilmez. Allah, burada istediği gibi küllî iradesi ile tasarruf eder; çünkü mülk Onundur.

  Cüz-i irademizle Allah’?n emirleri yerine getirmeyi ve nehiylerinden de sak?nmay? tercih etmek için, duâ edelim inşallah.


  Baki Ç?M?Ç (03.09.2006) - Yeni Asya - Lahika Sayfas?
  Konu Abdulbaki tarafından (02.09.07 Saat 10:26 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Değerli aç?l?mlar için teşekkürler.Hakk raz? olsun.

 3. #3
  Yasaklı Üye aziz5055 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  102

  Standart

  Ben ayni görüşte değilim.Ben asansöre 5.kata ç?kmak niyetiyle binersem,iradem dahilinde 5'e basar?m.Zemin kata basm?ş isem bu Allah?n beni yölendirdiği anlam?na gelir.Zemini 5.kat olarak alg?lam?ş olabilirim.Bir başka örnek vereyim.Bilmiyorum hiç trafik kazas? yapt?n?z m??Ben iki küçük kaza yapt?m ve bana çarpan arac? dikkatli bakmama rağmen görmedim.Gerçekten yolu boş gördüm ama araba geliyormuş.O kaza olacak ise hiç kimse iradesi ile bunu engelleyemez.Allah ne yazd? ise biz onu yaşar?z,o rolü oynar?z.?stesek de,istemesek de.?radenizi son derece kontrollu kullan?p bir işinizi istediğiniz şekilde neticelendirmek için günlerce çabalay?p sonunda başaramad?ğ?n?z mutlaka olmuştur.Veya hiç bir gayret sarfetmeden,tereyağ?ndan k?l çeker gibi işiniz istediğiniz şekilde neticelenmiş olabilir.Allah nas?l yazd?ysa öyle olur.Biz kullar?n iradesinin zerre kadar önemi yok.Allaha emanet olun.

 4. #4
  Yasaklı Üye Reddulevham - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  23

  Standart

  burada esas soru cüz-i irade nedir? Mahlukmudur değilmidir? Kaderin icraat?nda sistem nas?l işler? Tercih eden insan ise terih etmeye sebep olan durumlar? neyle izah edeceksiniz?

 5. #5
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Alıntı aziz5055 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben ayni görüşte değilim.Ben asansöre 5.kata çıkmak niyetiyle binersem,iradem dahilinde 5'e basarım.Zemin kata basmış isem bu Allahın beni yölendirdiği anlamına gelir.Zemini 5.kat olarak algılamış olabilirim.Bir başka örnek vereyim.Bilmiyorum hiç trafik kazası yaptınız mı?Ben iki küçük kaza yaptım ve bana çarpan aracı dikkatli bakmama rağmen görmedim.Gerçekten yolu boş gördüm ama araba geliyormuş.O kaza olacak ise hiç kimse iradesi ile bunu engelleyemez.Allah ne yazdı ise biz onu yaşarız,o rolü oynarız.İstesek de,istemesek de.İradenizi son derece kontrollu kullanıp bir işinizi istediğiniz şekilde neticelendirmek için günlerce çabalayıp sonunda başaramadığınız mutlaka olmuştur.Veya hiç bir gayret sarfetmeden,tereyağından kıl çeker gibi işiniz istediğiniz şekilde neticelenmiş olabilir.Allah nasıl yazdıysa öyle olur.Biz kulların iradesinin zerre kadar önemi yok.Allaha emanet olun.
  Kardeşim bu cebriyye mezhebinin itikadıdır..

  Bizim alimlerimize göre (İmam Maturidi ve İmam Eş'ari);

  Hayır Cenab-ı Allah'tan, şer ise insanın nefsindendir..

  Şöyleki: Hayırda emreden kim? Allah (cc).. İsteyen kim? İnsan.. Peki yaratan kim? Yine Allah (cc).. Gördüğümüz gibi hayırda üçte iki hisse Allah'a, üçte bir hisse ise insana ait..

  Peki bir de şerre bakalım.. Şerri emreden kim? İnsanın nefsi.. İsteyen kim? Yine insan.. Yaratan kim? Allah (cc) İşte şerde de üçte iki hisse insana, üçte bir hisse ise Allah'a ait..

  Bu sebeple hayır Allah'tandır.. Şer ise insanın kendisindendir denilmiştir..

  Selametle...

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 6. #6
  Yasaklı Üye Reddulevham - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  23

  Standart

  Asl?nda sizin anlatt?ğ?n?za göre hay?rda insan?n hiç dahli yok da denebilir, insan?n hay?rlarda tek yapt?ğ? Allah'?n emrine ittiba'd?r, yani mesela Allah namaz k?l demiş, o da reddetmemiş, k?lm?ş. Kainat? ve insan? ve yapt?ğ? her işi yaratan Allah olduğuna göre, insan?n yapt?ğ? tek şey emre ittiba' oluyor.

  Ama insan hakikaten cahil ve zalum dur, hay?rda dahli olmamas?na rağmen hepsini kendine al?r, şerlerde ise hemen tezkiye yapar.

 7. #7
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Alıntı Reddulevham Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aslında sizin anlattığınıza göre hayırda insanın hiç dahli yok da denebilir, insanın hayırlarda tek yaptığı Allah'ın emrine ittiba'dır, yani mesela Allah namaz kıl demiş, o da reddetmemiş, kılmış. Kainatı ve insanı ve yaptığı her işi yaratan Allah olduğuna göre, insanın yaptığı tek şey emre ittiba' oluyor.

  Ama insan hakikaten cahil ve zalum dur, hayırda dahli olmamasına rağmen hepsini kendine alır, şerlerde ise hemen tezkiye yapar.
  Kader Risalesi'nde de Üstad bahsettiğiniz şeyi vurguluyor sanırım:

  "Elhasıl: Eğer kader ve cüz-ü ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i huzur ve kemâl-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenâb-ı Hakka verir, Onun tasarrufunda bilir. O vakit hakkı var kaderden ve cüz-ü ihtiyarîden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve herşeyi Cenâb-ı Haktan bilir; o vakit cüz-ü ihtiyarîye istinad ederek mes'uliyeti deruhte eder; seyyiâta merciiyeti kabul edip Rabbini takdis eder, daire-i ubudiyette kalıp teklif-i İlâhiyeyi zimmetine alır. Hem kendinden sudur eden kemâlât ve hasenatla gururlanmamak için kadere bakar, fahr yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder.

  Eğer kader ve cüz-ü ihtiyarîden bahseden adam ehl-i gaflet ise, o vakit kaderden ve cüz-ü ihtiyarîden bahse hakkı yoktur. Çünkü nefs-i emmâresi, gaflet veya dalâlet saikasıyla kâinatı esbaba verip Allah'ın malını onlara taksim eder, kendini de kendine temlik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir, mes'uliyeti ve kusuru kadere havale eder. O vakit, nihayette Cenâb-ı Hakka verilecek olan cüz-ü ihtiyarî ve en nihayette medar-ı nazar olacak olan kader bahsi mânâsızdır. Yalnız, bütün bütün onların hikmetine zıt ve mes'uliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir."

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı aziz5055 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben ayni görüşte değilim.Ben asansöre 5.kata ç?kmak niyetiyle binersem,iradem dahilinde 5'e basar?m.Zemin kata basm?ş isem bu Allah?n beni yölendirdiği anlam?na gelir.Zemini 5.kat olarak alg?lam?ş olabilirim.Bir başka örnek vereyim.Bilmiyorum hiç trafik kazas? yapt?n?z m??Ben iki küçük kaza yapt?m ve bana çarpan arac? dikkatli bakmama rağmen görmedim.Gerçekten yolu boş gördüm ama araba geliyormuş.O kaza olacak ise hiç kimse iradesi ile bunu engelleyemez.Allah ne yazd? ise biz onu yaşar?z,o rolü oynar?z.?stesek de,istemesek de.?radenizi son derece kontrollu kullan?p bir işinizi istediğiniz şekilde neticelendirmek için günlerce çabalay?p sonunda başaramad?ğ?n?z mutlaka olmuştur.Veya hiç bir gayret sarfetmeden,tereyağ?ndan k?l çeker gibi işiniz istediğiniz şekilde neticelenmiş olabilir.Allah nas?l yazd?ysa öyle olur.Biz kullar?n iradesinin zerre kadar önemi yok.Allaha emanet olun.
  Kader ve cüz-ü ihtiyarî, ?slâmiyetin ve iman?n nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir iman?n cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir. Yani, mü'min, herşeyi, hattâ fiilini, nefsini Cenâb-? Hakka vere vere, tâ nihayette teklif ve mes'uliyetten kurtulmamak için, cüz-ü ihtiyarî önüne ç?k?yor; ona "Mes'ul ve mükellefsin" der. Sonra, ondan sudur eden iyilikler ve kemâlâtla mağrur olmamak için, kader karş?s?na geliyor; der: "Haddini bil, yapan sen değilsin."

  Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve ?slâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes'uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrid nüfus-u emmârenin işledikleri seyyiât?n?n mes'uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yap?şmak; ve onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün s?rr-? kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye z?t bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir.(Yirmi Alt?nc? Söz)

  B?Z ?STER?Z ALLAH YARATIR

  Kul kendi kesbinin (işlemesinin) yarat?c?s? değildir. Kulun elinde ancak ve ancak emr-i itibari dediğimiz kesb (kulun cüz-i iradesini, niyeti ve kasd? yönünde kullanmas?) vard?r. Zira, Allah’tan başka hakiki tesir, icad sahibi yoktur. Kul bir fiili istemek talebinde bulunur, Allah’ta kudretiyle o fiili yarat?r. Allah hiçbir kulunu cebirle iş yapt?rmaya zorlamaz. Kulunun eline küçük bir yaratma ve icad kabiliyeti olmayan ihtiyar vermiştir. Kul o ihtiyar ile ister, Allah’?n külli iradesi de kudretiyle tecelli eder ve fiiller böylece yarat?l?r.

  Bu noktada şöyle diyebiliriz. ?nsan?n elinde gayet zay?f, fakat seyyiat(kötülük) ve tahribatta gayet uzun; iyiliklerde k?sa cüz’i iradesi vard?r. ?nsan, iradesinin bir elini duaya, diğer elini istiğfara (tövbeye) verip, günah ve kötülüklerden çekerek ebedi saadeti kazanabilir. Dua ve tevekkül (Sebeplere yap?şt?ktan sonra neticeyi Allah’a b?rakma),hayra olan isteğe büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve tövbe de şerre olan meyilleri keser.

  Ancak, insan?n yapt?ğ? kemalat ve iyiliklerde hakk? yoktur, mülkü değildir, onlara güvenemez. Hem insan?n vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eser-i sanat? değildir. O vücudu yolda bulmuş yitik olarak mülk edinmiş de değildir. K?ymeti olmayan şeylerden olduğu için yere at?lm?ş, insan alm?ş değildir. Ancak, o vücut içine ald?ğ? garip sanat, acayip nak?şlar?n şahitliğiyle, bir hikmet sahibi yarat?c?n?n kudret elinden ç?km?ş k?ymettar bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yap?lan binlerce tasarruftan, ancak bir tane insana aittir.(M.N. s:57)

  “Ve keza esbab(sebepler) içerisinde en eşref(şerefli), en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, ef'al-i ihtiyariye(fiili tercih etme) nam?yla kendisine mal zannettiği ef'alin(fiillerin) ekl, şürb(yeme, içme) gibi en âdi bir fiilin husulünde, yüz cüz'ünden ancak bir cüz'ü insana aittir.

  Ve keza insan?n elindeki ihtiyar pek dard?r. Havass?n?n(duygular?n?n) en genişi hayal olduğu halde, o hayal ak?l ve akl?n semerelerini ihata edemez. Bunlar?, bu kadar büyük iken, nas?l daire-i ihtiyar?na idhal(dahil) edip, onlarla iftihar ediyorsun?

  Ve keza şuurî(şuurlu) olmaks?z?n, senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuurî olduklar? halde, şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki, o fiillerin fâili bir Sâni'-i Zîşuur'dur(şuur sahibi bir Yarat?c?d?r). Ne sen fâilsin(fiil sahibisin) ve ne senin esbab?n(sebeplerin).Binaenaleyh malikiyet(sahip olma) davas?ndan vazgeç. Kendini mehasin(iyilik,güzellik) ve kemalâta(mükemmelliğe) masdar(kaynak) olduğunu zannetme. Ve kat'iyyen bil ki, senden sana yaln?z noksan ve kusur vard?r. Çünki sû'-i ihtiyar?nla(kötü tercihin ve seçmenle), sana verilen kemalât? bile tağyir ediyorsun(bozuyorsun). Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin(güzelliklerin) hep mevhubedir(hibe edilmiştir); seyyiat?n(günahlar?n) meksûbedir(çal?şarak elde edişindir).(M.N.s:58)”

  Öyle ise insan?n iyiliklerde hakk? yoktur. Kötülüklerden ise sorumludur. ?yilikleri Allah ‘tan bilmek ve kötülükleri kendi nefsimizden bilmemiz gerekir. Cenab-? Allah iyilik ve kötülüğün neticelerini Kitap ve sünnetle bize bildirmiştir. Biz bile bile kötü tercihimizin mesuliyetini çekmekle tam bir adalete mazhar oluruz. ?yiliklerde ise hakk?m?z yoktur; çünkü fiilleri yaratmak, zerreler ve kâinat Allah’a aittir. Onun için Allah-u Teala Nisa suresinde şöyle buyurmuştur.”Sana güzellikten her ne ulaş?rsa, bil ki Allah’tand?r; kötülükten de baş?na her ne gelirse bil ki bu da sendendir.(Nisa:79)

  Çünki bir nimetin vücudu, o nimetin umum şartlar?na bakar. Hâlbuki o nimetin yokluğu, bir tek şart?n yok olmas?yla oluyor. Meselâ: Bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin kurumas?na ve o nimetlerin yokluğuna sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adam?n hizmetinden başka, yüzer şartlar?n vücuduna yetişmekle beraber, illet-i hakikî(hakiki tesir sahibi) olan kudret ve irade-i Rabbaniye(Allah’?n iradesi, dilemesi) ile vücuda gelir. (17.Lema)

  Demek ki bir fiilin yarat?lmas? için yüz şart gerekirse bizim meylimiz ve istememiz sadece bir şartt?r. Doksan dokuz şart yerine gelse, bir şart eksik olsa o şartlar tamamlanmaz, eksik olur. Ancak yüz şart yerine gelse acaba o fiil tamamlanm?ş olur mu? Hay?r olmaz. Çünkü hakiki tesir sahibi olar Allah’?n iradesi ve kudreti tecelli etmeden o fiil tamamlanmaz ve de yarat?lmaz. Onun için sebeplerin hiçbir tesiri ve icat kabiliyeti yoktur. Bizim irade-i cüz’iyyemiz de sebeplerden sadece birisidir. Ancak Allah bizim cüz-i irademizi kendi külli iradesi ve kudretine bir şart yapm?şt?r. Onun için biz iyiliklerde hak dava edemeyiz, ancak kötülüklerden mesul oluruz. Kötülükler yüz şarttan bir şart?n eksik kalmas?na hakiki sebep olur ve o fiil hay?r cihetiyle yarat?lmaz. Bu nedenle kötülükler tahrip ve şer olmuştur. Yüz şart yerine gelecek ki ondan sonra Allah’?n iradesi ve kudreti o fiilin yarat?lmas?na tecelli etsin.

  Baki Ç?M?Ç

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Müdakkik Üye m_safiturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  773

  Standart

  Allah raz? olsun...

 10. #10
  Yasaklı Üye aziz5055 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  102

  Standart

  Alıntı nurçi38 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeşim bu cebriyye mezhebinin itikadıdır..

  Bizim alimlerimize göre (İmam Maturidi ve İmam Eş'ari);

  Hayır Cenab-ı Allah'tan, şer ise insanın nefsindendir..

  Şöyleki: Hayırda emreden kim? Allah (cc).. İsteyen kim? İnsan.. Peki yaratan kim? Yine Allah (cc).. Gördüğümüz gibi hayırda üçte iki hisse Allah'a, üçte bir hisse ise insana ait..

  Peki bir de şerre bakalım.. Şerri emreden kim? İnsanın nefsi.. İsteyen kim? Yine insan.. Yaratan kim? Allah (cc) İşte şerde de üçte iki hisse insana, üçte bir hisse ise Allah'a ait..

  Bu sebeple hayır Allah'tandır.. Şer ise insanın kendisindendir denilmiştir..

  Selametle...

  günde 40 defa okuduğumuz fatiha suresini çok iyi tahlil etmeniz lazım.İyilik de Allah'tan şer de Allah'tandır.Hiç bir mezheple ilgisi yok.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yazılı Sonucum :)
  By zisangul in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 31.10.08, 14:36
 2. Euzü Besmele Neden Kur'an'da Yazılı Değil?
  By mislimya in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 18.11.07, 11:50
 3. Her Şey Kaderde Yazılı ise...
  By zulmeteveda in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.02.07, 18:57
 4. Yazılı Sorularına Öğrencilerin Cevapları
  By Meyvenin Zeyli in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11.09.06, 22:14
 5. Dikkat Yazılı Var
  By gulvurgunu in forum Mizah
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 02.09.06, 07:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0