+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Nefs-i Natıkanın En Yüksek Matlubu

 1. #1
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart Nefs-i Natıkanın En Yüksek Matlubu

  ?'lem eyyühe'l-aziz! nefs-i nat?kan?n en yüksek matlubu devam ve bekad?r. Hatta vehmî bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyle ise ey devam? istiyen nefs! Daimî olan bir zat?n zikrine devam eyle ki, devam bulas?n. Ondan nur al ki, sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki, k?ymetli olas?n. Onun nesim-i zikrine beden ol ki, hayattar olas?n. Esma-i ilâhiyeden birisinin hayt-? şua?yla temessük et ki, adem deryas?na düşmeyesin.
  Ey nefs! Seni tutup düşmekten muhafaza eden Zat-? Kayyûma dayan. Senin mevcudiyetinden dokuz yüz doksan dokuz parça Onun uhdesindedir.Senin elinde yaln?z bir parça kal?r. En iyisi o parçay? da Onun hazinesine at ki rahat olas?n.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 2. #2
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Alıntı serraben Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  En iyisi o parçayı da Onun hazinesine at ki rahat olasın.
  Aslında açıklamalı risale-i nur derslerine açılması gerekiyordu.Sonradan kafama takıldı.Burdaki bir parçadan kasıt nedir?

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 3. #3
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  BEŞ?NC?S?:
  -1- den tut, tâ
  -2- 'ye kadar; hem,
  -3- 'den tut, tâ
  -4- 'e kadar; hem,
  -5- 'den tut, tâ
  -6- 'e kadar; hem,
  -7- 'den tut, tâ
  -8- 'ya kadar hudud-u azamet-i Rubûbiyeti ve kibriyâ-i Ulûhiyeti tutmuş olan Ezel ve Ebed Sultan?, "Şu âciz ve nihayetsiz zay?f ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yaln?z cüz'î bir ihtiyâr ile icada kabiliyeti olmayan zay?f bir kisb ile mücehhez benîâdem'e karş? şedid şikâyât-? Kur'âniyesi ve azîm tehdidât? ve müthiş vaîdleri ne hikmete binâendir ve ne vecihle tevfîk edilir, ne sûretle münâsip düşer?" demek olan derin ve yüksek hakikate kanaat getirmek için, şu gelecek iki temsile bak.
  14.söz de aç?kl?yor.devam?
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=144

  Kader risalesinde de var.?nsan?n elinde bir tek cüz'i ihtiyar? var.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  100 hisse var..bunun 99 Allah'a ait..kalan biri ise sana ait..

  bu biride diyor ona ver..

  o birden maksad cüzi ihtiyar?n...
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Allah raz? olsun...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?şte şu alt? cihette ünsiyyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet ald?ğ?m onlara mukabil benim elimde bir cüz'-i ihtiyârîden başka hiçbir şey yoktur ki, ona dayan?p onunla mukabele edeyim.(Hâşiye-8)

  (Hâşiye-8) (?man, o cüz'-i lâyetecezza hükmündeki cüz'-i ihtiyârî yerine, ayr-? mütenahî bir kudrete istinâd etmek için bir vesika verir; ve belki îmân bir vesikad?r.)

  كِه اُو جُزْء هَمْ عَاجِزْ هَمْ كُوتَاه و هَمْ كَمْ عَيَارَسْت
  Halbuki o cüz'-i ihtiyârî denilen silâh-? insanî hem âciz, hem k?sad?r. Hem ayar? noksand?r. ?cad edemez, kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez.(Hâşiye-9)

  (Hâşiye-9) (?man, o cüz'-i ihtiyârîyi, Allah nam?na istimal ettirip, her şey'e karş? kâfi getirir. Bir askerin cüz'î kuvvetini devlet hesab?na istimal ettiği vakit, binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi.)

  نَه دَرْ مَاضِى مَجَالِ حُلُولْ نَه دَرْ مُسْتَقْبَلْ مَدَارِ نُفُوذْ اَسْت
  Ne geçmiş zamânâ hulûl edebilir, ne de gelecek zamânâ nüfuz edebilir. Mâzi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faidesi yoktur.(Hâşiye-10)

  (Hâşiye-10)(?man, dizginini cism-i hayvanînin elinden al?p kalbe, ruha teslim ettiği için; mâziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir. Çünki kalb ve ruhun daire-i hayat? geniştir.)

  مَيْدَانِ اُو اِينْ زَمَانِ حَال و يَكْ اۤنِ سَيَّالَسْت
  O cüz'-i ihtiyârînin meydan-? cevelân?, k?sac?k şu zaman-? hâz?r ve bir ân-? seyyaldir.

  بَا اِينْ هَمَه فَقْرهَا وَ ضَعْفهَا قَلَمِ قُدْرَتِ تُو اۤشِكَارَه نُوِشْتَه اَسْت
  دَرْ فِطْرَتِ مَا مَيْلِ اَبَدْ وَ اَمَلِ سَرْمَدْ
  ?şte şu bütün ihtiyaçlar?mla ve zaîfliğimle ve fakr ve aczimle beraber alt? cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken; Kalem-i Kudretle sahife-i f?trat?mda ebede uzanan arzular ve sermede yay?lan emeller aşikâre bir Sûrette yaz?lm?şt?r, mahiyetimde dercedilmiştir.

  بَلْكِه هَرْ چِه هَسْت هَسْت
  Belki dünyada ne varsa, nümûneleri f?trat?mda vard?r. Umum onlara karş? alâkadar?m. Onlar için çal?şt?r?yorum, çal?ş?yorum.

  دَائِرَهءِ اِحْتِيَاجْ مَانَنْدِ دَائِرَهءِ مَدِّ نَظَرْ بُزُرْگِى دَارَسْت
  ?htiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir.

  خَيَالْ كُدَامْ رَسَدْ اِحْتِيَاجْ نِيزْ رَسَدْ
  دَرْ دَسْت هَرْ چِه نِيسْت دَرْ اِحْتِيَاجْ هَسْت
  Hattâ hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hâcet vard?r. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vard?r. Elde olmayan, ihtiyaçta vard?r. Elde bulunmayan ise hadsizdir.

  دَائِرَهءِ اِقْتِدَارْ هَمْچُو دَائِرَهءِ دَسْتِ كُوتَاهْ كُوتَاهَسْت
  Halbuki daire-i iktidar, k?sa elimin dairesi kadar k?sa ve dard?r.

  پَسْ فَقْر و حَاجَاتِ مَا بَقَدْرِ جِهَانَسْت
  Demek fakr ve ihtiyaçlar?m, dünya kadard?r.

  وَ سَرْمَايَهءِ مَا هَمْ چُو جُزْءِ لاَيَتَجَزَّا اَسْت
  Sermayem ise, cüz'-i lâyetecezza gibi cüz'î bir şeydir.

  اِينْ جُزْء كُدَامْ وَ اِينْ كَائِنَاتِ حَاجَاتْ كُدَامَسْت
  ?şte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hâcet nerede...Ve bu beş paral?k cüz'-i ihtiyârî nerede... Bununla onlar?n mübayaas?na gidilmez. Bununla onlar kazan?lmaz. Öyle ise başka bir çare aramak gerektir.

  پَسْ دَرْ رَاهِ تُو اَزْ اِينْ جُزْء نِيزْ بَازْ مِى گُذَشْتَنْ چَارَهءِ مَنْ اَسْت
  O çare ise şudur ki: O cüz'-i ihtiyârîden dahi vazgeçip, ?rade-i ?lahiyeye işini b?rak?p, kendi havl ve kuvvetinden teberri edip, Cenâb-? Hakk'?n havl ve kuvvetine iltica ederek hakikat-? tevekküle yap?şmakt?r. ''Ya Rab! Mâdem çare-î necat budur. Senin yolunda o cüz'-i ihtiyârîden vazgeçiyorum ve enaniyyetimden teberri diyorum.

  تَا عِنَايَتِ تُو دَسْتْگِيرِ مَنْ شَوَدْ رَحْمَتِ بِى نِهَايَتِ تُو پَنَاهِ مَنْ اَسْت
  Tâ senin inâyetin, acz ve za'f?ma merhameten elimi tutsun. Hem tâ senin rahmetin, fakr ve ihtiyac?ma şefkat edip bana istinâdgâh olabilsin, kendi kap?s?n? bana açs?n.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  6. Söz ve Emaneti sahib-i hakikisine satmaktaki karlar.
  ---------------------

  Birinci kâr: Fânî mal bekâ bulur. Çünkü Kayyûm-u Bâkî olan Zât-? Zülcelâle verilen ve Onun yolunda sarf edilen şu ömr-ü zâil, bâkîye ink?lâb eder. Bâkî meyveler verir. O vakit, ömür dakikalar?, âdetâ tohumlar, çekirdekler hükmünde, zâhiren fenâ bulur, çürür. Fakat, âlem-i bekâda saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler. Ve âlem-i berzahta ziyâdar, mûnis birer manzara olurlar.
  .....
  Dördüncü kar: ?nsan zay?ft?r, belâlar? çok; fakirdir, ihtiyac? pek ziyâde; âcizdir, hayat yükü pek ağ?r.Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayan?p tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdân? dâim azab içinde kal?r.
  ....
  Elinde cok zay?f bir cüz-i ihtiyari var En iyisi o parçay? da Onun hazinesine at ki rahat olas?n.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 8. #8
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Beşerin içine beka arzusu dercedilmiştir. Oysa lezzetleri ac?laşt?ran ölüm, insan?n önünde dikilmiş hayata küstürüyor. Vehmi ve kas?r bir nazarla kendini baki tevehhüm etmek laz?m ki hayatta bağlanabilsin. Yoksa o ölümden gelen vaveylalarla bu fani aleme tahammül olmayacak. Bu ac?ya dayanman?n iki yolu var.
  1. yolu; Ehli dalalet gibi kafay? kuma sokup dünyan?n zevk ve eğlencesine dal?p o şarhoşlukla ölümü unutmaya ve görmemeye çal?şmakt?r.

  Diğeri; Ehl-i ?man gibi bir Baki-i Sermedinin uhdesine girip her daim EL-BAK? HÜVEL BAK? zikriyle o Zat?-? Kayyuma dayanmakt?r ki, O Zata (cc)dayansan Hem beka bulursun hem k?ymet bulursun... ila ahir...
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 9. #9
  Yasaklı Üye yatağanlı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  1.014

  Standart

  Nefis beka vermediği birşeyi sevemez. Halbuki bize fani olduğumuzu daima hat?rlamam?z, yani ölümü hat?rlamam?z , rab?ta-? mevt tavsiye edilmiştir. Maksat yüzümüzün dünyadan ahirete dönmesidir. Yüzü dünyaya dönük olan alim bile olsa tehlikededir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nefs ve Müstehcenlik
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.08.19, 15:03
 2. Feryad'i nefs
  By Ararad in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.05.15, 00:24
 3. Nefs'e Zulmetmek...
  By Kurdoğlu in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 30.12.09, 00:25
 4. Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 29.01.09, 00:39
 5. Mertebe Nefs-i...
  By sinepuryan in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.01.07, 11:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0