+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 45

Konu: İktisat ve Kanaate,İsraf ve Tebzîre Dairdir.

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart İktisat ve Kanaate,İsraf ve Tebzîre Dairdir.

  ON DOKUZUNCU LEM'A

  ?ktisat Risalesi


  Şu âyet-i kerime, iktisada katî emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede Yedi Nükte var.  B?R?NC? NÜKTE Hâl?k-? Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. ?sraf ise şükre z?tt?r, nimete karş? hasâretli bir istihfaft?r. ?ktisat ise, nimete karş? ticaretli bir ihtiramd?r.Evet, iktisat
  • hem bir şükr-ü mânevî,
  • hem nimetlerdeki rahmet-i ?lâhiyeye karş? bir hürmet,
  • hem katî bir surette sebeb-i bereket,
  • hem bedene perhiz gibi bir medar-? s?hhat,
  • hem mânevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzet,
  • hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmas?na kuvvetli bir sebeptir.
  ?sraf ise, mezkûr hikmetlere muhalif olduğundan, vahîm neticeleri vard?r
  Konu insirah tarafından (14.02.08 Saat 11:08 ) değiştirilmiştir.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2
  Dost NURYOLCU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  46

  Standart

  Akl?ma hep tak?lan bir şeydir. ?ktisad ve h?sset aras?ndaki fark nedir acaba? Birde bu kadar bol al?şveriş ürünleri içinde insan nas?l kendini tutar ve iktisad edebilir? Ölçülü ve orta yol nas?l olmal?d?r?

 3. #3
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde Bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paralık bir mal alınır.
  Eğer iktisat edip hâcât-ı zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse -1- sırrıyla, -2- sarahatiyle, ummadığı tarzda, yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu âyet taahhüt ediyor.
  Evet, rızık ikidir:
  Biri hakikî rızıktır ki, onunla yaşayacak. Bu âyetin hükmü ile, o rızık taahhüd-ü Rabbânî altındadır. Beşerin sû-i ihtiyarı karışmazsa, o zarurî rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz.
  İkincisi, rızk-ı mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ı gayr-ı zaruriye hâcât-ı zaruriye hükmüne geçip, görenek belâsıyla tiryaki olup, terk edemiyor. İşte bu rızık taahhüd-ü Rabbânî altında olmadığı için, bu rızkı tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalıdır. Başka izzetini feda edip zilleti kabul etmek, Bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar mânen bir dilencilik vaziyetine düşmek, Bazen hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesât-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz, menhus malı alır.
  19.lema
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 4. #4
  Dost gülibrişim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  46

  Standart

  yak?n çevreleri taraf?ndan cimri damgas? yemiş kişiler asl?nda iktisatl? insanlar..diğerleri ise her konuda iktisat yerine zaman zaman ince düşünmeden harcama yapabiliyor.tüketim ç?lg?nl?ğ? ve ekonomik rahatl?k insanlar? iktisatl? olmak yerine ürün denemeyi farkl?l?klar? yaşamay? sal?kl?yor..al?nan çoğu şey ihtiyaç kavram?n?n d?ş?nda olabiliyor..insan kazanc?n? iktisatl? harcamaya amaçlar?n? belirleyip ona riayet etmeye zorlamazsa kendini ölçüsünü kaç?r?yor işin..cimri insanlara birkere daha bakt?ğ?m?zda baz?lar?da ev araba sahibi olmak gibi hedeflerine kitlenmiş boğaz tokluğuna birikim yapma sevdas?nda ömürlerini sürdürüyorlar..benimde merak ettiğim bir konu ölçüsü nedir bu işin?

 5. #5
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Böyle zamanda tereffühte izn-i şer'î bizi muhtar bırakmaz

  Lezâiz çağırdıkça, "Sanki yedim" demeli. "Sanki yedim" düstur eden, bir mescidi yemedi. Haşiye
  Eskide ekser İslâm filcümle aç değildi. Tenâuma ihtiyâr bir derece var idi.
  Şimdi ise ekseri açlığa düştü kaldı. Telezzüze ihtiyâr izn-i şer'î kalmadı.
  Sevâdâzam, hem ekseriyet-i mâsumun maîşeti basittir. Tegaddî besâtetiyle onlara tâbi olmak,
  Bin kere müreccahtır, ekalliyet-i müsrife, ya bir kısım sefihe tegaddîde tereffüh noktasında benzemek.
  lemeat

  77. Sevâdâzama ittibâ edilmeli. Ekseriyete ve sevâdâzama dayandığı zaman, lâkayt Emevîlik, en nihayet Ehl-i Sünnet cemaatine girdi. Adetçe ekalliyette kalan salâbetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Râfızîliğe dayandı. mektubat

  Haline dikkat ediyordum ki; zarûretten fazla kendine masraf yapmıyordu. Maîşetçe neden bu kadar muktesid yaşıyorsun diyenlere cevaben, "Ben sevadazama tabî olmak isterim. Sevadazam ise, bu kadar tedarik edebilir. Ben, ekalliyet-i müsrifeye tabî olmak istemem" demişlerdir.
  t.hayat

  Hulasa: sevad-ı azama ittiba etmeli.Müslümanların çoğunluğuna hal ve hareketlerinde tabi olmak.Müslümanlar içindeki vasatı
  yakalamak.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 6. #6
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Alıntı NURYOLCU Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Akl?ma hep tak?lan bir şeydir. ?ktisad ve h?sset aras?ndaki fark nedir acaba?
  BEŞ?NC? NÜKTE
  Cenâb-? Hak, kemâl-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedâya, yani fakire, padişah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açl?k ve iktisat vas?tas?yla ald?ğ? lezzet, bir padişah?n ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahs?zl?kla yediği en âlâ baklavadan ald?ğ? lezzetten daha ziyade lezzetlidir.
  Câ-y? hayrettir ki, baz? müsrif ve mübezzir insanlar, böyle iktisatç?lar? h?sset ile itham ediyorlar. Hâşâ! ?ktisat, izzet ve cömertliktir. H?sset ve zillet, ehl-i israf ve tebzîrin zâhirî merdâne keyfiyetlerinin içyüzüdür. Bu hakikati teyid eden, bu risalenin telifi senesinde Isparta'da hücremde cereyan eden bir vak?a var. Şöyle ki:
  Kaideme ve düstur-u hayat?ma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yak?n bir bal?, bana hediye kabul ettirmeye ?srar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmad?. Bilmecburiye, yan?mdaki üç kardeşime yedirmek ve Şâbân-? Şerif ve Ramazan'da o baldan iktisatla otuz k?rk gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazans?n ve kendileri de tatl?s?z kalmas?n diyerek, "Al?n?z" dedim. Bir okka bal da benim vard?. O üç arkadaş?m, gerçi müstakim ve iktisad? takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisad? unuttular. Üç gecede iki buçuk okka bal? bitirdiler. Ben gülerek dedim: "Sizi otuz k?rk gün o bal ile tatland?racakt?m. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun!" dedim. Fakat ben, kendi o bir okka bal?m? iktisatla sarf ettim. Bütün Şâban ve Ramazan'da hem ben yedim, hem, lillâhilhamd, o kardeşlerimin herbirisine iftar vaktinde birer kaş?k Haşiye verip, mühim sevaba medar oldu. Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki h?sset telâkki etmişlerdir.

  Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik telâkki edebilirler. Fakat, hakikat noktas?nda, o zâhirî h?sset alt?nda ulvî bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civanmertlik ve israf alt?nda, eğer vazgeçilmeseydi, bir dilencilik ve gayr?n eline tamahkârâne ve muntaz?râne bakmak gibi, h?ssetten çok aşağ? bir hâleti netice verirdi.


  ALTINCI NÜKTE

  ?ktisat ve h?ssetin çok fark? var. Tevazu, nas?l ki ahlâk-? seyyieden olan tezellülden mânen ayr? ve sureten benzer bir haslet-i memdûhad?r. Ve vakar, nas?l ki kötü hasletlerden olan tekebbürden mânen ayr? ve sureten benzer bir haslet-i memdûhad?r. Öyle de, ahlâk-? âliye-i Peygamberiyeden olan ve belki kâinattaki nizam-? hikmet-i ?lâhiyenin medarlar?ndan olan iktisat ise, sefillik ve bahillik ve tamahkârl?k ve h?rs?n bir halitas? olan h?sset ile hiç münasebeti yok. Yaln?z sureten bir benzeyiş var. Bu hakikati teyid eden bir vak?a:

  Sahabenin Abâdile-i Seb'a-i meşhuresinden olan Abdullah ibni Ömer Hazretleri ki, Halife-i Resulullah olan Faruk-u Âzam Hazret-i Ömer'in (r.a.) en mühim ve büyük mahdumu ve Sahabe âlimlerinin içinde en mümtazlar?ndan olan o zât-? mübarek çarş? içinde, al?şverişte, k?rk paral?k bir meseleden, iktisat için ve ticaretin medar? olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir Sahabe ona bakm?ş. Rû-yi zeminin halife-i zîşân? olan Hazret-i Ömer'in mahdumunun k?rk para için münakaşas?n? acip bir h?sset tevehhüm ederek, o imam?n arkas?na düşüp, ahvâlini anlamak ister.
  Bakt? ki, Hazret-i Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kap?da bir fakir adam gördü. Bir parça eğlendi, ayr?ld?, gitti. Sonra hanesinin ikinci kap?s?ndan ç?kt?, diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yan?nda da bir parça eğlendi, ayr?ld?, gitti.
  Uzaktan bakan o Sahabe merak etti. Gitti, o fakirlere sordu: "?mam sizin yan?n?zda durdu, ne yapt??"
  Herbirisi dedi: "Bana bir alt?n verdi."
  O Sahabe dedi: "Fesübhânallah! Çarş? içinde k?rk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde iki yüz kuruşu kimseye sezdirmeden, kemâl-i r?za-y? nefisle versin!" diye düşündü. Gitti, Hazret-i Abdullah ibni Ömer'i gördü, dedi:
  "Ya imam, bu müşkülümü hallet. Sen çarş?da böyle yapt?n, hanende de şöyle yapm?şs?n."
  Ona cevaben dedi ki: "Çarş?daki vaziyet iktisattan ve kemâl-i ak?ldan ve al?şverişin esas? ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazas?ndan gelmiş bir hâlettir, h?sset değildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemâlinden gelmiş bir hâlettir. Ne o h?ssettir ve ne de bu israft?r."
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 7. #7
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Alıntı NURYOLCU Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Birde bu kadar bol alışveriş ürünleri içinde insan nasıl kendini tutar ve iktisad edebilir? Ölçülü ve orta yol nasıl olmalıdır?
  Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, mânen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun?

  Evet, ism-i Hakîmin cilve-i âzamından olan hikmet-i âmme-i kâinat, iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor.
  Ve ism-i Adlin cilve-i âzamından gelen kâinattaki adalet-i tâmme, umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor. Ve beşere de adaleti emrediyor. Sûre-i Rahmân'da,


  -Göğü yükseltip aleme nizam ve ölçü verdi. (rahman Sûresi: 55:7)

  Ta ki adaletten ve dinin emirlerinden ayrılarak ölçüde sınırı aşmayın. (rahman Sûresi: 55:8)
  Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin ve tartıyı eksik tutmayın. (rahman Sûresi: 55:9)


  âyetindeki, dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden, dört defa mizan zikretmesi, kâinatta mizanın derece-i azametini ve fevkalâde, pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, hiçbir şeyde de hakikî zulüm ve mizansızlık yoktur.

  Ve ism-i Kuddûsün cilve-i âzamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kâinatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor.
  İşte, hakaik-i Kur'âniyeden ve desâtir-i İslâmiyeden olan adalet, iktisat, nezafet hayat-ı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. Ve ahkâm-ı Kur'âniye ne derece kâinatla alâkadar ve kâinat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakaiki bozmak, kâinatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi, mümkün olmadığını bil.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 8. #8
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  ?sraf ve Tebzir aras?ndaki fark nedir?

  Baz? lugatlarda Tebzirin anlam?na bakt?ğ?n?zda karş?l?ğ?nda israf yazar. Oysa aralar?nda bir nüans fark? var. Şöyleki; "israf" kelimesi sözlükte aş?r? gitmek, haddi aşmak, mal?-mülkü saç?p savurmak, yan?lmak, hata etmek, gafil ve cahil olmak anlamlar?na gelir. ?sraf, insan hayat?n?n her alan?nda söz konusu olabilir. Mesela çok ve gereksiz konuşan kişi de israf etmiş olur buna laf israf? ya da gevezelik denir.Veyahut en büyük israflardan biri zaman israf?d?r. Yani israf?n anlam? daha cami' dir. Oysa Tebzir daha hususi bir mana taş?yor. Har vurup harman savurma anlam?na geliyor ki genellikle mal ve paran?n dengesiz sarfiyat? ile ilgili olarak kullan?lan bir terim.

  Demek Müslümanda övülen iktisad hasleti; sadece mal, mülk, yiyecek, Paray? dengesiz ve gereksiz sarfetmemek değil, Laf , zaman, ilim, sağl?k vs. de iktisadl? kullanmakt?r


  ?sraf sefahetin, sefahetsefaletin Kap?s?d?r
  Ey masrafl? kardeşim! tagaddi noktas?nda bir iken iki lokma;
  bir lokma bir kuruşa, bir lokma on kuruşa.
  Hem ağ?za girmeden, hem boğazdan geçtikten, müsavi, bir olurlar.
  Yaln?z ağ?zda, o da kaç saniyede bîhuşe verir nûşe.
  Zevkî bir fark bulunur, daim onu aldat?r o kuvve-i zaika,
  bedene, hem mideye kap?c?, müfettişe.
  Onun tesiri menfi, müsbet değil.
  Vazife yaln?z kap?c?y? taltif ve memnun etmek!
  Nûş verirsin o bîhuşe. Aslî vazifesinde onu müşevveş etmek,
  tek bir kuruş yerine on bir kuruşu vermek, olur şeytanî pişe.
  ?sraf?n en sefihi, tebzirin en sakimi, bir tarzd?r bir çeşidi; heves etme bu işe...
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  MaŞAllah çok hoş gidiyor ders...Soru ve cevapl? daha da aç?klan?yor...

  ?ktisata mühim derecede ehemmiyet veren üstad?m?z?n ,bizlere bahsetmek istediği ince hakikatleri anlayal?m ve hayat?m?za nas?l tatbik edebileceğimizi müzakere edelim inşAllah...
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  sizler, ara s?ra, ihlas ve iktisat lem'alar?n? ve bazan hücumat-? sitte risalesini mabeyninizde beraber okumal?s?n?z
  k.lahikas? 172
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur.+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Savurganlık - İsraf - İktisat
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 02.07.16, 23:49
 2. Mirac-ı Nebeviyeye Dairdir (a.s.m) / Said Nursi
  By virs in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.07.08, 22:13
 3. İktisat ile Cimrilik, Cömertlik İle İsraf Nasıl Ayırt Edilir? Neye Göre?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 15.07.08, 19:17
 4. Kadere Dairdir...
  By Ene-Zerre in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 25.01.08, 20:03
 5. 19.Söz-Risalet-i Ahmediyeye Dairdir
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 17.04.07, 08:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0