+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 23

Konu: Fıtraf Kanunları.. Ve Risale i Nur

 1. #1
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart Fıtraf Kanunları.. Ve Risale i Nur

  inşalah konu daha önce aç?lmam?şt?r....bakt?m ama bulamad?m ..

  F?traf kanunlar?: Cenab-? Allah'?n, "âdetullah", "sünnetullah" diye tabir ettiğimiz kâinatta vaz ettiği ve âlemde câri olan kanunlar? ile insan?n mahiyetine dercettiği kanunlar?n?n hey'et-i mecmuas?d?r.

  Bu kanunlar?n bir k?smi, kâinatta câr? olan kanunlard?r ki, bu kanunlar? bugünkü tatbîkî ilimler keşfetmektedirler. Meselâ, yerçekimi kanunu, suyun kald?rma kanunu gibi...

  Diğer k?sm?, insan?n hilkatine dercedilmiş kanunlard?r. ?nsan f?trat?na nakşedilmiş kanunlardan baz?lar?n? önemine binaen zikredelim:

  * "Beşer dinsiz yaşayamaz."

  * "?nsan f?trat?nda mülkiyet esast?r."

  * "?nsan acz ve zaaf üzere yarat?lm?şt?r. Şefkate muhtaçt?r."

  * "?nsan ihsan?n kölesidir."

  * "?nsan tahakküm ve terörden hoşlanmaz."

  * "?nsan sadece maddî ve süflî bir varl?k değildir. Midesi r?zka muhtaç olduğu gibi, kalb ve ruhu da mânevî r?z?klara muhtaçt?r."

  * "?nsan ebed için halk olunmuştur. ?nsan f?trat? ebediyeti arar, bekay? ister."

  * "?nsan sevdiğini anar, sevdiğini zikreder."

  *?ltica, istiğfar, istimdat, dua ve talep f?trat?n vazgeçilmez lâz?mlar?ndand?r."

  * "F?trat; insaniyete lây?k itibar ister."

  Kâinata vaz edilmiş, f?trata nakşedilmiş bu kanunlar kâinattan kopar?l?p at?lamaz, f?trattan sökülüp ç?kar?lamaz. ?nsaniyet bu kanunlar aras?ndaki ilişkiyi kavrad?ğ?, dengeyi tesis ettiği zaman kemalini bulur. Ancak, f?trata nakşedilen bu esaslar? keşfetmek, kanunlar aras?ndaki dakik dengeyi kavramak, f?trattaki bu muvazeneyi tefsir etmek ve hayat?n bütün tabakalar?na, beşerin bütün ilişkilerine hikmet ve adaletle tam yans?tabilmek beşerin takat?n?n fevkindedir. Bu sebeple beşer, bu esaslar? ders verecek, bu hakikatleri talim ettirecek bir muallime, bir mürebbiye, bir müfessire muhtaçt?r. Bu muallim ve müfessir ise Kur'ân-? Kerimdir, Furkan-? Hakimdir. Bu hakikat Risale-i Nurda şöyle dile getirilir:

  "Evet, Kur'ân-? Hakim, şu Kur'ân-? azîm-i kâinat?n en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercüman?d?r. Evet, o Furkand?r ki, şu kâinat?n sahifelerinde ve zaman?n yapraklar?nda kalem-i kudretle yaz?lan âyât-? tekviniyeyi cin ve inse ders verir."

  ş.dilek ağabey den

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 2. #2
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Ve keza, bir işte muvaffakiyet isteyen adam, Allah'?n âdetlerine karş? safvet ve muvafakatini muhafaza etsin ve f?trat?n kanunlar?na kesb-i muarefe etsin ve heyet-i içtimaiye rab?talar?na münasebet peyda etsin. Aksi takdirde,f?trat,adem-i muvafakatla cevap verecektir.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı Selim Akif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Beşer dinsiz yaşayamaz."
  evet..buray? acacak olursak..

  Hemen hemen hepimizi yabanc? sinemalar izlemişizdir..Çoğu amerikan filmlerinde yerli halklar vurgu yap?l?rd?.O yerli halklar?n yaşam tarzlar?n? k?smen de olsa değinilirdi...kenta yaşam?ndan köy yaşam?na bazende gökdelenlere dönüş yap?lan sahneleri olurdu...Çoğu gerçek yerlerdi..o tip filmlerin..

  Bir sahne dikkatimi çekmişti......Bir yerli halk kabilesi vard?.oraya kazaren düşen bir yolcunun hikayesi anlat?l?yordu....gökten uçakla düştüğünü yerli halk görünce o kişiyi tanr? san?p ona tapmaya başlad?lar..ondan önce güneşe tap?yorlarm?ş..Başka yerli bir kabile ise ağaçtan yap?lm?ş putlara...Baz?s?da yanar dağa.....kimiside köpekbal?ğ?na...

  şimdi tarihe balt?ğ?m?zda böle tapma ede tap?nmalar var......Muhakkak ki var...

  Burda akl?ma şu sorular geliyordu..

  1- kimse zorlamadan Telkin etmeden, Neden tapn?yorlar
  2- Birşeyi kutsal görme gereğini neden hissediyorlar
  3- Oturup yatmak varken Neden zaman ay?r?p böle bir ibadetle meşgul oluyorlar...

  Peki ya üstad ne diyor.
  “F?trat-? beşeriyede cemale karş? bir muhabbet ve kemale karş? perestiş etmek ve ihsana karş? sevmek vard?r.”(Lem’alar)

  ayette
  “(Ama sen yine) onlar?n söyledikleri her şeye sab?rla katlan ve güçlü bir iradeye sahip bulunan kulumuz Davud’u da hat?rla! O, her zaman bize yönelirdi.(Ve bunun için) her sabah ve her akşam s?n?rs?z kudret ve egemenliğimizi anarken dağlar? o’na eşlik ettirirdik ve (ayn? şekilde) bölük bölük kuşlar? da.. Bunlar (hep birlikte) O’na (kendilerini yaratm?ş olana) tekrar tekrar yönelirlerdi.”(Sad,17-19). Bu ayetler bütün mahlukat?n genel f?trat?n?n Allah’a ibadet üzere yarat?ld?ğ?n? göstermektir.
  Cans?zlar ve hayvanlar dahi, Allah’? bilmek O’na ibadet etmek, O’nu tenzih ve tesbih etmek üzere yarat?lm?şsa, cans?z varl?klardan ve hayvanlardan çok daha şerefli olan insan?n, daha evla bir yol ile, Allah’? birlemek ve sadece O’na ibadet etmek üzere bir tabiatla yarat?lm?ş olmas? gerekmez mi?

  Demekki yerli kabileler br ihtiyaca binaen tap?n?yorlard?..kimse uyarmasada f?trat bunu gerektiriyordu....Ama yön şaşm?ş

  şimdilerde ise bu ihtiyac? dağ?tan malayani meşgaleler çok olduğu için bu ihtiyac geciçtiriliyor..

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Akif selim ağabay güzel düşünceler belirtmişsiniz Allah Raz? olsun bir zaman biryerde san?r?m gazetedeydi insanda bilimsel olarak inanç geninin olduğundan bahsediliyordu bir ara risaleforumdada bu konu masaya yat?r?lm?şt? demek f?trat yalan söylemiyormuş paylaş?mlar?n?zdan bu akl?ma geldi

 5. #5
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Dördüncü bürhan: Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisak? ve berzah? ve iki alemden birbirine gelen seyyarat?n mültekas?, vicdan denilen f?trat-? zişuurdur. Evet, f?trat ve vicdan akla bir penceredir; tevhidin şuas?n? neşrederler. mesnevi-i nuriye

  Ak?l bu iki pencereden seyrediyor.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 6. #6
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı nurhanali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Evet, f?trat ve vicdan
  o zaman ben sabah namaz?ma kalkmad?m diyelim...f?trat ve vicdana ayk?r? hareketimden dolay? ac? çekmem laz?m değilmi?

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 7. #7
  Gayyur İNŞİKAK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  MERSİN
  Yaş
  35
  Mesajlar
  136

  Standart

  Evet, nas?l ki hayat bu kâinattan süzülmüş bir hulâsad?r ve şuur ve his dahi, hayattan süzülmüş, hayat?n bir hulâsas?d?r; ve ak?l dahi, şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hulâsas?d?r ve ruh dahi, hayat?n hâlis ve sâfî bir cevheri ve sabit ve müstakil zât?d?r. Öyle de, maddî ve mânevî hayat-? Muhammediye (a.s.m.) dahi, hayattan ve ruh-u kâinattan süzülmüş hulâsatü'l-hulâsad?r ve risâlet-i Muhammediye (a.s.m.) dahi; kâinat?n his ve şuur ve akl?ndan süzülmüş en sâfî hulâsas?d?r. Belki maddî ve mânevî hayat-? Muhammediye (a.s.m.), âsâr?n?n şehâdetiyle, hayat-? kâinat?n hayat?d?r. Ve risâlet-i Muhammediye (a.s.m.), şuur-u kâinat?n şuurudur ve nurudur. Ve vahy-i Kur'ân dahi, hayattar hakâik?n?n şehâdetiyle, hayat-? kâinat?n ruhudur ve şuur-u kâinat?n akl?d?r.
  Evet, evet, evet! Eğer kâinattan risâlet-i Muhammediyenin (a.s.m.) nuru ç?ksa, gitse, kâinat vefât edecek. Eğer Kur'ân gitse, kâinat divâne olacak ve küre-i arz kafas?n?, akl?n? kaybedecek, belki şuursuz kalm?ş olan baş?n? bir seyyâreye çarpacak, bir K?yâmeti koparacak.
  HASRETİNDİR TUTUŞTURAN GÖZLERİMİN FERİNİ!

  K.V.

 8. #8
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Alıntı Selim Akif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  o zaman ben sabah namazıma kalkmadım diyelim...fıtrat ve vicdana aykırı hareketimden dolayı acı çekmem lazım değilmi?
  Aklın başında olanı tazib eder.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 9. #9
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı nurhanali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dördüncü bürhan: Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası, vicdan denilen fıtrat-ı zişuurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir; tevhidin şuasını neşrederler. mesnevi-i nuriye

  Akıl bu iki pencereden seyrediyor.


  birde akıl tatil etsede fıtrat ve vicdan her daim uyanıkmış Allah razı olsun Nurhanali ağabey

 10. #10
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı nurhanali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aklın başında olanı tazib eder.
  abi tamam..Ama akıllı diyeceğimiz çoğu insan Mesela Einstain veya Okulumzdaki proflar..Çok da zeki olanlar var..Sonuçta insan ? fıtrat ve vicdanı var..

  hadi vicdanı körerdi diyelim..fıtratı bozuldu diyelim..Kalp karardı..Ama genede bir boşluktalar..malayani şeylerle avutuyorlar.

  ancak iman sahibi diyeceğimiz Sokaktaki Memet amca veya bakkal ali amca???
  bunlar neden sabah namazına kalkamdıkları için acı çekmiyor?

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 2. Risale-i Nur Nedir ve Hakikatler Muvacehesinde Risale-i Nur ve Tercümanı Ne Mahiyette
  By ubeyde_21 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 21:39
 3. Risale-i Nur ve Fıtrat Kanunları
  By elff in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.05.07, 00:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0