+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 39

Konu: Mütedeyyin Hekime Gitmenin Ehemmiyeti

 1. #1
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart Mütedeyyin Hekime Gitmenin Ehemmiyeti

  Hulûsi Beyin sualine cevaptır.
  (Dişlerin kaplanması hakkındaki suale cevap)
  1932 tarihli sualinize şimdilik etrafıyla cevap veremiyorum. Fakat bu meseleyle münasebettar bir-iki mesele-i şeriatı icmalen yazıyorum. Şöyle ki:
  Abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil, sünnettir. Fakat gusül hengâmında ağzını yıkamak farzdır. Az birşey de yıkanmadık kalsa olmaz, zarardır. Onun için dişleri kaplama lehinde ulemâlar fetva vermeye cesaret edemiyorlar.
  İmam-ı Âzam ile İmam-ı Muhammed (radıyallahü anhümâ) gümüş ve altından dişlerin yapılmasına fetvaları, sabit kaplama hakkında olmamak gerektir. Halbuki bu diş meselesi umûmü'l-belvâ suretinde o derece intişarı var ki, ref'i kabil değil. Ümmeti bu belvâ-yı azîmeden kurtarmak çaresini düşündüm; birden kalbime bu nokta geldi. Haddim ve hakkım değil ki, ehl-i içtihadın vazifesine karışayım. Fakat bu umûmü'l-belvâ zaruretine karşı, fetvalara taraftar olmadığım halde diyorum ki:
  Eğer mütedeyyin bir hekîm-i hâzıkın gösterdiği ihtiyaca binaen kaplama sureti olsa, altındaki diş ağzın zahirîsinden çıkar, bâtın hükmüne geçer. Gusülde yıkanmaması, guslü iptal etmez. Çünkü üstündeki kaplama yıkanıyor, onun yerine geçiyor. Evet, cerihaların üstündeki sargıların zarar için kaldırılmadığından ceriha yerine yıkanması, şer'an o yaranın gasli yerine geçtiği gibi, böyle ihtiyaca binaen sabit kaplamanın yıkanması dahi dişin yıkanması yerine geçer, guslü iptal etmez.

  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 2. #2
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Ey derdine derman arayan hasta! Hastal?k iki k?s?md?r. Bir k?sm? hakikî, bir k?sm? vehmîdir. Hakikî k?sm? ise, Şâfî-i Hakîm-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahane-i kübrâs?nda, her derde bir devâ istif etmiş. O devâlar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilâçlar? almak, istimal etmek meşrudur; fakat tesiri ve şifay? Cenâb-? Haktan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifay? da O veriyor.

  Hâz?k, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçt?r. Çünkü ekser hastal?klar sû-i istimâlâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatîattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesâyâda bulunur. Sû-i istimâlâttan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesâyâ ve o teselliye itimad edip hastal?ğ? hafifleşir; s?k?nt? yerinden bir ferahl?k verir.
  Amma vehmî hastal?k k?sm? ise, onun en müessir ilâc?, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağ?l?r. Nas?l ki ar?lara iliştikçe insan?n baş?na üşüşürler; ald?rmazsan dağ?l?r. Hem karanl?kta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hattâ bazen onu divane gibi kaç?r?r. Ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin y?lan olmad?ğ?n? görür, baş?ndaki telâş?na güler.
  Bu vehmî hastal?k çok devam etse, hakikate ink?lâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastal?kt?r; habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi k?r?l?r. Hususan merhametsiz yar?m hekimlere veyahut insafs?z doktorlara rast gelse, evham?n? daha ziyade tahrik eder. Zengin ise mal? gider; yoksa ya akl? gider veya s?hhati gider.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 3. #3
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ben hastaneye çok az gittim hatta sağlıkocağı neye yarar üniversitede rapor almak için gittiğimde öğrendim..

  ama aşağıdaki ifade beni etkiledi.. mütadeyyin hekimin önemini alemimde yerleştirmeye vesile oldu inş.


  Alıntı bilal-i sivasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  .....Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesâyâda bulunur. Sû-i istimâlâttan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesâyâ ve o teselliye itimad edip hastalığı hafifleşir; sıkıntı yerinden bir ferahlık verir.
  .............
  Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır; habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider.

 4. #4
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Muhterem Kardeşler
  Bu konuyu açmam?n birkaç sebebi var,

  Sebeplerden birisi;Bu Vücudumuz Cenab_? Allah?n (CC) emaneti olmas? cihetiyle bak?lmaya en lay?kt?r. Oysa günümüzde T?p cihetinden gelen bilgiler birbirini tutmuyor. Hangisine uyacağ?m?z? şaş?rm?ş durumday?z. Baz? hoclar?n yararl?d?r dediğine diğerleri zararl? diyorlar. Bu halde Mü'Min Nefsine zulmetme ve emanete h?yanet etme cezas?n? görmemek için hangilerine uymal?d?r ?tesbit etmek.

  Bir başka sebep: Vücudumuz ile ilgili yapt?ğ?m?z rastgele uygulamalar F?khi aç?dan sorun oluşturabiliyor. Mü'min kişi hüşyar olmal? vartalara düşmemeye çal?şmal?d?r. Mütedeyyin hekimlerin bu konularda insafl? ve düsturlu olacağ?na olan ümidimden.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 5. #5
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Bak?n?z üstad?m?z?n bir hastal?ğ?nda HEkimi reddetmesi hadisesi ve hikmeti;

  bu hastal?ğ?n letaifindendir ki, Üstad?m?z?n hiç sesi ç?km?yordu, konuşam?yordu. Hiç beklenilmeden, bir iftar vaktinde bir doktor geldi, elini tuttu. Üstad?m?z dedi ki: "Ben, hastal?ğ?m? muayene ettirmem, ben hekimlere muhtaç değilim; hekim, Cenab-? Hakt?r." Birden canland?, sesi ç?kmaya başlad?. Güya kendisi bir doktor şeklini ald?. Doktor ise, hasta vaziyetine girdi. Doktora ehemmiyetli bir mektup okudu. Doktorun derdine deva olacak bir ilaç oldu. Sonra top at?ld?.
  Doktora dedi ki: "Burada iftar et."
  Doktor dedi ki: "Bugün kusur etmişim, oruç tutamad?m" demesiyle, çok hayret ettiğimiz Üstad?m?z?n vaziyeti, orucunu bozmuş bir doktorun t?p noktas?nda hâkimane vaziyetini kabul etmediği için o vaziyet ona verildiğini bildik.
  Evet, Risale-i Nur'un şahs-? manevisinden gelen şifa duas?, öyle yüz bin doktora mukabil gelir diye biz de tasdik ettik.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 6. #6
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Bak?n?z özellikle bedeni ibadetlerde dindar olmayan hekimlerin Dini hassasiyeti olmamas?ndan ya da az olmas?ndan veya Nadirende olsa ideolojik sebeplerden yapt?ğ? tavsiyeler s?k?nt? oluşturmaktad?r.

  Bu gibi durumlarda ölçü ne olmal??Bir sitede sorulan soru ve cevab?:

  Ben Hollanda'da yaşyorum, burada bir arkadasim Ramazanda hamilelik kontrollerinden birinde doktor tarafindan hastahaneye yatiriliyor,cocuğun un kalp atisi duyulmuyor, yatmalisin,birazda bir seyler yemelisin diyor,bu arkadas ben oruçluyum yiyemem dese de yemelisin diyerek zorla esi tarafindan yediriliyor, size sorum bu bayan ben diyor şimdi kefaret mi tutmal?y?m yoksa gunune gün mü diye bana sordu, sizlerden cevap bekliyoruz.
  --------
  Değerli Kardeşimiz;

  Hasta bir kad?n?n doktorun tavsiyesiyle orucunu bozmas?yla bozduğu oruç için sadece bir gün kaza oruc tutmas? gerekir, keffaret gerekmez.

  Bu gibi konularda esas olan doktorun dindar olmas?d?r. Dindar olmayan veya gayr-? müslim olan bir doktorun tavsiyesine ancak ilmi ve t?bbi bir temeli olduğunda uyulabilir. Bu doktorun keyfi, bilhassa ideolojik tavsiyelerine uyulmaz.

  Hamile bir kad?n?n oruç tutmas? veya orucunu bozmas? gerçekten gerekiyorsa o takdirde doktorun tavsiyesine uyarak oruç tutmayabilir veya bozulabilir.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla ?slamiyet Editör
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 7. #7
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  Tıbbi fetva gerektiren hususlar da mütedeyyin hekime gitmek gerekir. Yoksa sanatta maharet esastır.

  "Fakat iş ve san'at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte, şimdi salâhat ve mehareti, tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir. San'atta maharet ise müreccahtır. "münazarat.

 8. #8
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  İş ve Sanatta Maharet Tercih Edilir

  Teşekkürler..

  Bu başlığa zeyl oldu burası..

 9. #9
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  Alıntı Nahnü Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  San'atta maharet ise müreccahtır. "mün
  "tıp bir fendir, hem bir san'attır. Onun da nihayeti ve hakikati Hakîm-i Mutlakın Şâfî ismine dayanıp, eczahâne-i kübrâsı olan rûy-i zeminde Rahîmâne cilvelerini, edviyelerde görmekle, tıp, kemâlâtını bulur, hakikat olur."20. söz

 10. #10
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Fesübhanallah, Cevat Abimiz nerdesiniz..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 18.12.16, 01:20
 2. Hayallerimi İçime Gömüp Gitmenin Vakti Geldi Annem :(
  By gül_bahçesi in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 20.08.09, 16:45
 3. Gitmenin Hakkını Vermek Gerekir Bazen
  By Muhammed Ata in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.03.09, 15:49
 4. Mütedeyyin Zatların Serbest Kadınlar Vasıtasıyla Dünyaya Girişmesi
  By seray in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 18.01.08, 16:56
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 24.12.07, 14:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0