+ Konu Cevaplama Paneli
3. Sayfa - Toplam 53 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 5 13 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 21 ile 30 ve 526

Konu: Lemeat'ı Mütalâ Edelim

 1. #21
  Gayyur muztar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  90

  Standart

  bir de şu nokta var
  rububiyetin haşmetini izhar için vaz edilmiş birtak?m vas?talard?r. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyac? için muavenet eden yard?mc? değillerdir. Beşer sultanlar?n?n memurlar? ise, sultanlar?n ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret has?l olan yard?mc? ve ortaklar?d?r. Binaenaleyh, Allah'?n memurlar?yla insan?n memurlar? aras?nda münasebet yoktur
  evet cenab ? hakk ?n memurlar? acz ve ihtiyaçlar? ile rububiyetinin haşmetini gösteriyorlar
  mesela bir köy idaresinden hadsiz memurlar? hadsiz değişik tarzlarda faaliyetleri hadsiz hazineleri vs. olan bir saltanat? ne derece daha haşmetli ise cenab ? hakk ondan nihayetsiz haşmetli saltanata maliktir.çünki hakim i ezeli nin kudreti zerreden kainat?n bütün maddi manevi tabakat?na kadar nüfuz etmiştir.hepsi allah ?n emrine itaatkar,izni ve iradesi ile matlub vaziyette ve kudreti ile mevcut ve faaliyette...
  buna güzel bir misal:
  Hem nas?l ki dört yüz bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzak? ayr? ve istimal ettiği silâh? ayr? ve giydiği elbisesi ayr? ve talimat? ayr? ve terhisat? ayr? olan bir ordunun mucizekâr bir kumandan?, tek baş?yla bütün o ayr? ayr? milletlerin ayr? ayr? erzaklar?n ve çeşit çeşit eslihalar?n? ve elbiselerini ve cihazatlar?n?, hiçbirini unutmayarak ve şaş?rmayarak verdiği o acip ordu ve ordugâh, şüphesiz, bedahetle o harika kumandan? gösterir, takdirkârâne sevdirir.
  Aynen öyle de, zemin yüzünün ordugâh?nda ve her baharda yeniden silâh alt?na al?nm?ş bir yeni ordu-yu Sübhânîde nebatat ve hayvanat milletlerinden dört yüz bin nev'in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaş?rmayarak, birtek kumandan-? âzam taraf?ndan verilen küre-i arz?n bahar ordugâh?, ne derece mezkûr insan ordu ve ordugâh?ndan büyük ve mükemmel ise, sizin okuyacağ?n?z fenn-i askerî mikyas?yla dikkatli ve akl? baş?nda olanlara o derece küre-i arz?n Hâkimini ve Rabbini ve Müdebbirini ve Kumandan-? Akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir.
  meyve ris. 6. meseleden
  Konu muztar tarafından (01.02.08 Saat 00:32 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur'ân gibi bir mu'cize-i bâkî varken, başka bürhan aramak aklıma zâid görünür.
  Elde Kur'ân gibi bir bürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?

 2. #22
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  nâme-i nur´isimli üyeden Alıntı
  i

  birinci vecih:
  ALLAH (CC) izzeti gereği sebebleri kudretine perde eylemiş.. mesela bi cumhurbaşkanını düşünelim makamının telefonlarına kendi bakmaz değilmi? ya da odasının camını kendisi silmez... ya da masayı kendi silmez... o işlere bakacak yani o işleri onun namına yapacak birileri avaneleri vardır... temsili hakikate aynen tatbik etmeyelim sadece makamın izzeti gereği adi işlerle mübaşeret etmeyen bir reis-i cumhur tahayyül edelim...

  Alıntı hasandemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu kısmı yanlış anlamışsınız,kanımca.Burada kasdedilen,şerr görünen şeylerin yaratılışına sebeblerin perde olmasıdır.

  kardeşim ALLAH razı olsun..

  ancak esbabın nazar-ı zahiride görünmesinin hikmeti sadece şer tevehhüm edilen şeylere perde olmak değildir..

  zira şöyle buyurulmuş..

  ''Fakat zîşuurların nazar-ı zahirîsinde görünen zahirî çirkinlik ve fenalık ve bela ve musibetten gelen küsmekler ve şekvalar Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a teveccüh etmemek için; hem aklın zahirî nazarında hasis, pis görünen şeylerde, kudsî münezzeh olan kudretin bizzât ve perdesiz onlar ile mübaşereti, kudretin izzetine münafî gelmemek için, zahirî esbablar o kudretin tasarrufatına perde edilmişler''

  (Lem'alar'dan) 3. #23
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ayinenin iki yüzü var..biri mülk diğeri melekut...

  mülk cihetinde sebepler perde edilmiş...melekut cihetinde sebepler perde edilmemiş..doğrudan doğruya kudret temas ediyor..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #24
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  Alıntı nâme-i nur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ilk yorum da benden olsun..

  burada iki vecih var..

  birinci vecih:
  ALLAH (CC) izzeti gereği sebebleri kudretine perde eylemiş.. mesela bi cumhurbaşkanını düşünelim makamının telefonlarına kendi bakmaz değilmi? ya da odasının camını kendisi silmez... ya da masayı kendi silmez... o işlere bakacak yani o işleri onun namına yapacak birileri avaneleri vardır... temsili hakikate aynen tatbik etmeyelim sadece makamın izzeti gereği adi işlerle mübaşeret etmeyen bir reis-i cumhur tahayyül edelim...
  Benim itirazım bu kısıma idi.Yoksa elbette sebebler sadece şerrlerin değil aynı zamanda zahiri çirkinliklerinde perdesidir.
  Ama Allah her işi bizzat yapmaz,diye biye bir şey yok!Tevhid-i hakiki esbabı her türlü tesirden azleder.Müessir-i Hakiki ancak Allah'tır.

 5. #25
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  sebepleri koymuş..ama tesiri sebeplere vermemiştir..yapan Allahd?r..müessiri hakikide O dur..

  ilaç sebep..ilac?n içine şifa maddelerini koyanda Allah...o halde şifay?da O veriyor..kimse ilac?n içine şifa maddesi koyamaz...


  yemek işlemini insan m? yap?yor?

  hay?r..insan?n elinde sadece cüzi ihtiyar var..bunun görevi seçmek..

  yemeğe elini götürmeden..ağza koymaya..ordan dişlerle öğütmeye kadar hepsi Kudreti ?lahi ile oluyor..insan?n tesiri yok..elinde sadece seçme hakk? var..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #26
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  "Evet, sen benim cismimde âlemdeki tabiataa benzersin. İkiniz, hayrı kabul etmek, şerre mercî olmak için yaratılmışsınız. Yani, fâil ve masdar değilsiniz, belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz var; o da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı güzel bir sûrette kabul etmemenizden, şerre sebep olmanızdır. Hem, siz birer perde yaratılmışsınız; tâ güzelliği görülmeyen zâhirî çirkinlikler size isnad edilip, Zât-ı Mukaddese-i İlâhiyenin tenzihine vesîle olasınız. Halbuki, bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir sûret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, Hâlıkınızla güyâ iştirâk edersiniz."

  Biz hayrı yaratamayız.Allah'tan gelen hayrı kabul etmeyerek şerre vesile oluruz.

 7. #27
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Alıntı hasandemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Benim itirazım bu kısıma idi.Yoksa elbette sebebler sadece şerrlerin değil aynı zamanda zahiri çirkinliklerinde perdesidir.
  Ama Allah her işi bizzat yapmaz,diye biye bir şey yok!Tevhid-i hakiki esbabı her türlü tesirden azleder.Müessir-i Hakiki ancak Allah'tır.
  neam sadakte ey hasan..

 8. #28
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı nâme-i nur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sebeb S?rf Zahirîdir
  ?zzet-i azamet ister ki; esbab-? tabiî, perdedar-? dest-i kudret ola akl?n nazar?nda.
  Tevhid ve celal ister ki: Esbab-? tabiî, dâmenkeş-i tesir-i hakikî ola (*) kudret eserinde.
  (*): Hakikî tesirden elini çeksin, icada kar?şmas?n, demektir.
  Yukar?daki Lemaat'ten al?nt? yap?lan hakikatlere göre kainatta Yüce Allah'?n izni ve iradesi ve de kudretinin haricinde bir yaprak dahi oynamaz.Bizim tevhid inanc?m?z budur.
  Her hadisenin alt?nda bize bakan cihetlerde hikmetler ve dersler Rabbimize bakan melekut cihetinde ise güzellikler vard?r.
  Sebeplerin ise kesinlikle tesirleri yoktur.Bu sebepler kurdetin ilanc?lar? ve şahitleridir.Bu sebeplerin içersinde ihtiyar sahibi olan insanlarda esbap dairesinin içersindedirler.Ancak insan irade-i cüziyyesi ile yapt?ğ? tercihlerinden sorumludur.

  Yukar?ya ald?ğ?m?z hakikatler çerçevesinde sebeplerin bir tesiri olmad?ğ?na bakal?m inşallah.Çünkü sebepler dairesine de Kur'ani ve tevhidi bak?ş ile bakmam?z gerekiyor.
  Önce Birinci lemada bahsedilen K?ssa-i Yunus (as)'un icmali hadisesini hat?rlayal?m.Yunus (as) Ninova şehrinde peygamberlik vazifesini yaparken kendisine tabi olanlar az olduğu ve Allah?n emirlerine ittiba uyulmad?ğ? için şehri emir gelmeden terk eder.Bu bir hikmetli hatad?r.Tabiki cezas? olmal?d?r.Bir gemiye biner ve gemi hareket edemez.Gemi sahipleri ise kura çekerek (üç defa) seyyidinden kaçan bir köleyi bulmak isterler.Çünkü adetleri öyledir.Çekilen üç kurada da kuralar Yunus (as)'a ç?kar ve seyyidinden kaçan köle budur diye Yunus (as) denize at?l?r.Bu k?sa ayr?nt? Risalelerde geçmez ancak peygamberler tarihinde geçer.Şimdi ise Birinci lemada ise işin öz ve hakikat cihetleri nazara verilir.Denize at?lan Yunus (as)'? bir bal?k yutmuş,gece karanl?k,deniz dalgal?d?r.Sebepler cihetiyle Yunus (as)'? kurtaracak sebepler bikülli sukut etmiştir.?şte sebeplerin hiç bir tesirinin olmad?ğ? hakikat? Kur'an?n da lisan? ile bu k?ssada anlat?lmaktad?r.Yunus (as) bu durum karş?s?nda esbab?n sukutu karş?s?nda Kur'ani ve tevhidi duruşunu yapm?şt?r.Yani Yunus (as)'? ne insanlar ne de hiç bir sebep kurtaramaz.Ancak denizin sahibi kimse,gecenin ve bal?ğ?n sahibi kimse ve kendi sahibi kimse ancak Yunus (as) O kurtarabilir hakikat?n? Yunus (as) anlad?ğ? için önce bir iç muhasebe ve tövbe ederek suçunu kabul etmiş ve " Senden başka ilâh yoktur. Sen her noksandan münezzehsin.Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum."demiştir.?şte bu hakikat gereğince Yunus(as) hatas?n? anlam?ş ve müessir-i hakiki olan Yüce Allah'a yönelmiş,kesretten vahdete dönmüş,sebeplerin hiç tesiri olmad?ğ?n? anlam?şt?r.Sebeplerinde arkas?nda iş gören müessir-i hakikiyi raz? etmiş ve Yüce Allah Yunus(as)'?n duruşundan raz? olduğu için onu sahil-i selamete,Yaktin ağac?n?n alt?na bal?ğ? bir denizalt? gemisi hükmüne sokarak kurtarm?şt?r.

  Ey bu asr?n bu Kur'ani k?ssas?na muhatap olan müslümanlar.Bizler Yunus(as)'?n duruşunun neresindeyiz?Yunusvari duruşlara ulaşmadan ve fiillerimizle yüzümüzü ve yönümüyü esbaptan vahdete çevirmeden ve r?za makam?na ulaşmadan hakikat anlaş?lmam?ş olacak.Ç?k?ş Kur'ani ve O'nun manevi bir dersi olan Risale-i Nur bak?ş aç?s?ndad?r.

  Yukar?larda sebeplerin tesiri olmad?ğ?n? ,sebeplerin ancak ve ancak kudretin perdeleri ve ilanatç?lar? olduklar?n yer verdik.Eğer bizler sebeplerden netice ve fayda beklersek ve Allah R?zas?ndan önce sebeplerden netice beklemeye yönelirsek bunun bizlere bir ceza olarak döneceğine dair bir k?ssa ile devam etmek istiyorum.

  Biliyorsunuz ki Kur'anda K?ssa-i Yusuf(as)'?n durumu bizlere bildirilir.K?saca bu k?ssay? hat?rlayacak olursak sebeplere teşebbüsün ilerisinde sebeplerden icraat beklemenin hatal? olacağ?n? daha net olarak müşahede edeceğiz.

  Biliyoruz ki Hz.Yusuf(as) kardeşleri taraf?ndan kuyuya at?l?r.Sonra kuyudan ç?kar?larak M?s?r'a götürülür ve köle olarak sat?l?r.?şin teferruat?na girmiyorum bir iftira ile zindana düşer.Zindanda beraber kald?ğ? arkadaş?n?n(hükümdar?n şerbetçisi ve ekmekçisi iki gencin) rüyas?n? tabir eder ve şerbetcinin buradan kurtulacağ?n?,hatta ç?kt?ğ?nda görevini tekrar alacağ?n? söyler.Ekmekçinin ise as?lacağ?n? söyler.Tabi ki rüya doğru ç?kar gençler zindandan kurtulur.Yusuf(as) şerbetçiye "Sizinle beraber epey yaşad?k.Ve benim halimi biliyorsunuz.Beni hükümdar?n yan?nda zikret,masum olduğun halde hapsimin uzad?ğ?n? anlat.(Yusuf suresi:42) der.Şerbetçi genç,saray?n depdebesine kap?l?r ve şeytan kendisine Hz.Yusufu efendisinin yan?nda anmay?,onun kurtulmas? için ricada bulunmay? unutturdu.Bu yüzden de Hz.Yusuf(as),Allahtan başkas?ndan yard?m istediği için,beş seneden sonra yedi sene daha zindanda kalarak bu ununtmas?n?n keffarat?n? ödedi.Şerbetçiye "Beni efendinin yan?nda zikret." dediği zaman yedi sene unutulmas? çok hikmetlidir.Hz.Yusuf(as)'un aciz bir insandan yard?m talebine,rabbinden bir anl?k gafleti sebep olmuştur.

  ?şte burada çok ince dersler ve esbaba teşebbüsün, güvenmenin ve esbaptan netice beklemenin zahir hata olduğu ve Allah taraf?ndan raz? olunmayan davran?ş olduğu anlaş?l?r.Çünkü bir hikmete binaen Yusuf(as) Yüce Allah'tan kurtulmay? beklemeyi değil insanlardan beklemiştir.Bunun neticesi olarakta 7 sene daha fazla zindanda kalarak unutulmuştur. Yedi sene sonra ise kral bir rüya görmüş ve o zaman genç şerbetçi Yusuf(as)'? hat?rlam?ş ve Yusuf(as) zindandan kurtulmuştur.?şte sebeplere tesir vermek ve sebeplerden netice beklemenin neticesinde gelen bir ibret dersini Kur'an bizlere her hali hikmetli olan peygamberlerin hayat? ile anlatmaktad?r.Ancak bu bak?ş aç?s? için yinede Risale-i Nur bak?ş aç?s?na ihtiyac?m?z vard?r.

  Zindanlar ne kadar derin ve karanl?k olursa olsun bizlere zarar veremez.Yeter ki bizler Rabbimizin raz? olmayacağ? duruşlar yapmayal?m.
  Konu Abdulbaki tarafından (03.02.08 Saat 09:23 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #29
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  [quote=nâme-i nur;136452]ilk yorum da benden olsun..

  burada iki vecih var..

  birinci vecih:
  ALLAH (CC) izzeti gereği sebebleri kudretine perde eylemiş.. mesela bi cumhurbaşkanını düşünelim makamının telefonlarına kendi bakmaz değilmi? ya da odasının camını kendisi silmez... ya da masayı kendi silmez... o işlere bakacak yani o işleri onun namına yapacak birileri avaneleri vardır... temsili hakikate aynen tatbik etmeyelim sadece makamın izzeti gereği adi işlerle Mübaşeret etmeyen bir reis-i cumhur tahayyül edelim...

  quote]

  İnşaallah yanlış anlamazsınız.

  Hasan kardeşim doğru tesbit etmiş eğer bu kısmı böyle anlıyorsanız yanlış anlamışınız.Tevhid hakikatine zıttır.

  Şimdi sizin sözleriniz üzerinden gidelim.

  Mübaşeret :Temas etmek,meşgul olma vs. demektir.

  Mübaşeret etmeyen demek ise temas etmeyen meşgul olmayan demektir.

  Halbuki misalden hareketle Kadir külli şey'in kainatta mübaşereti olmadığı veya bir an bile bizzat meşgul olmadığı hiç bir şey yoktur.

  Kısaca bu misal ve kullanılan cümleler itibari ile tevhid hakikatine zıttır.Ve tehlikelidir.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 10. #30
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Alıntı nâme-i nur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  Sebeb S?rf Zahirîdir


  ?zzet-i azamet ister ki; esbab-? tabiî, perdedar-? dest-i kudret ola akl?n nazar?nda.
  Tevhid ve celal ister ki: Esbab-? tabiî, dâmenkeş-i tesir-i hakikî ola (*) kudret eserinde.

  (*): Hakikî tesirden elini çeksin, icada kar?şmas?n, demektir.
  Şimdi bu konuya bakal?m:

  Evet, Sultan-? Ezelînin memurlar? vard?r, ama icraatç?lar? değillerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurlar?n vazifesi dellâll?kt?r ki, kudretin icraat?n? ilân ediyorlar. Veya o memurlar, nâz?r müşahitlerdir ki, gördükleri evâmir-i tekviniyeye karş? yapt?klar? itaat ve ink?yad ile istidatlar?na göre bir nevi ibadet yapm?ş olurlar. Demek esbab, ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vaz edilmiş birtak?m vas?talard?r. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyac? için muavenet eden yard?mc? değillerdir. Beşer sultanlar?n?n memurlar? ise, sultanlar?n ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret has?l olan yard?mc? ve ortaklar?d?r. Binaenaleyh, Allah'?n memurlar?yla insan?n memurlar? aras?nda münasebet yoktur. Yaln?z gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden, Cenab-? Haktan şekva ve şikâyetlere başlarlar.
  (Mesnevî-i Nuriye - Lem'alar )


  O sultan-? ezel ve ebedin memurlar? beşer sultan?n memurlar? gibi değildir.

  O memurlar?n vazifesi Kudretin icraat?n? ilan etmektir.Yani delllal?k ediyorlar

  Birde vazifeleride Müşahidlikdir.Yani görüp seyredip takdir eden dikkatli bir nazarla meselenin ve icraat?n künhüne vak?f olup kemalini ilan eden demektir.

  Bir vazifeleride naz?rl?ktir.Naz?rl?k ise bakan demektir.Başlar?nda duran .Yani o ak?ls?z ve iradesiz maddeleri ve zerreleri cenab-? hakk?n emri ve iradesi dahilinde başlar?nda duran melekler,itaat eden melekler,Ve gelen tekvini emirlere boyun eğerek o emri ileteten,haml eden Yüklenen o maddelere nezaret eden melekler(bakan seyr eden takip eden) demektir. Yani vazifeleri itaat ve ink?yad etmektir.

  Tabiat kanunlar? o meleklerin müşahidliğinde nezaretindedir.Ve o kanunla?n hameleleridir.?craac?s? değillerdir.?craac?s? yaln?z Allah c.c. d?r.

  Onlar icraat-? rububiyetin dellallar? ve ?zzet ve azemet-i ilahiyenin perdedarlar?d?r.
  Konu _MerHeM_ tarafından (03.02.08 Saat 16:08 ) değiştirilmiştir.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Lemeat ve Hakikat Çekirdekleri Aynı mı?
  By fütüvvet in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.09.11, 12:21
 2. Mesnevi-i Nuriyeyi Mütala Edelim
  By _MerHeM_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.11.08, 17:16
 3. 14 ve 15.Sözü Mütala Ettiniz miz?
  By Özgürlük in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.09.08, 14:23
 4. Küremiz Hayvana Benziyor..Mütala Edelim?
  By THE NURS in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 18.07.08, 14:42
 5. Dua Edelim...
  By AHMED ALTUNER in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.08.06, 22:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0