+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Bu İki Mektub Nasıl Cem' Edilebilir?

 1. #1
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart Bu İki Mektub Nasıl Cem' Edilebilir?

  Üstadımızın Risale-i Nurların kıyamete kadar okunacağını müjdelemiş olduğunu düşünürken kalbe gelen bir sual:  Aziz ve gayretli âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da yoldaşım Hulûsî-i sânî ve Sabri-i evvel,
  Mâşâallah, Yirminci Mektubun kıymetini güzel anlamışsınız ve güzel de yazmışsınız.
  Mektubunda ilm-i kelâm dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum Sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i kelâmın dersleridir. İmam-ı Rabbânî gibi bazı kudsî muhakkikler demişler ki: Âhirzamanda ilm-i kelâmı, yani ehl-i hak mezhebi olan mesâil-i imaniye-i kelâmiyeyi, birisi öyle bir surette beyan edecek ki, umum ehl-i keşif ve tarikatın fevkinde, o nurların neşrine sebebiyet verecektir. Hattâ İmam-ı Rabbânî kendisini o şahıs gibi görmüştür.
  Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın.
  Hem mektubunda ilh. ye ait olan esrarı sual ediyorsun. Evet o âyetin büyük bir denizinden çok Sözlerde katarâtı, reşehâtı vardır. Bâhusus Yirminci Mektupta, Otuz Üçüncü Mektupta, Otuz İkinci Sözde, Yirmi İkinci Sözde onun bazı çeşmeleri var. Elbette o âyette çok tabakat var. Her taife bir tabakadan hissesini almıştır. Ruhum istiyordu ki, o âyetin bazı envârını yazayım; fakat şimdiye kadar müteferrik surette yazıldığından öyle kalmış, şimdilik onunla iktifâ edilmiş.

  Kardeşiniz Said


  --------------------

  Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur eczaları Kur'ân'ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. (MEK)
  ----------------


  Barlada geçen yukardaki mektup ile Mektubatta ki ve risalede sair yerlerde geçen Risele-i Nurların İman-ı tahkiki mes'elesini tam halletmiş olmasıyla ve başka burhanlara ihtiyaç bırakmaması ilgili kısımları nasıl cem' edebiliriz? O gelecek adam Risale-i Nurlardan daha iyi bir şekilde mi İlm-i Kelamı beyan edecek?
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 2. #2
  Dost Hüccetullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  18

  Standart

  R.nur şah?s mal? degildir hem şahs?n karihas?ndan ç?km?ş bir eserde degildir ekseriyet itibari ile sunuhat kabilindendir o halde üstad bediüzaman hazretleri r.nuru telif etmiş hakaik? imaniyede fetva vazifesini hakk?yla ifa etmiş fakat tekmil hadisesi belki sureyi rahman?n telifi sureyi yasinin 25 ayetine dair 25 nükte 9 şuan?n 9 ali makam? ilride gelecek ve risale-i nuru kendine program yapacak zata aid bir vazifedir üstad?m?z kendi ifadesi ile pişdard?r yani öncüdür gelecek zat ise tekmilcidir demek r.nurun hizmeti k?yamete kadar devam edecek.

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Sonra, o seyyah-ı âlem asırlarda gezerken, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkî'nin medresesine rast geldi, girdi, onu dinledi. O imam, ders verirken diyordu:
  "Bütün tarikatlerin en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişafıdır" ve "Birtek mesele-i imaniyenin vuzuhla inkişafı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır."
  Hem diyordu: "Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: 'Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.' Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki Haşiye o adamım" diye, İmân ve tevhid bütün kemâlât-ı insaniyenin esası, mayası, nuru, hayatı olduğunu ve
  düsturu, tefekkürat-ı imaniyeye ait bulunması ve Nakşî tarikatında hafî zikrin ehemmiyeti ise, bu çok kıymettar tefekkürün bir nev'i olmasıdır diye tâlim ederdi." 7.şua

  Haşiye: Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur'dur. Belki ehl-i keşif Risale-i Nuru ehemmiyetsiz olan tercümanı ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, "bir adam" demişler.

 4. #4
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Alıntı bilal-i sivasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hattâ ?mam-? Rabbânî kendisini o şah?s gibi görmüştür.
  Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahs?n bir hizmetkâr? ve ona yer haz?r edecek bir dümdâr? ve o büyük kumandan?n pîşdâr bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve ondad?r ki, sen de yaz?lan şeylerden o acip kokusunu ald?n.
  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Haşiye: Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur'dur. Belki ehl-i keşif Risale-i Nuru ehemmiyetsiz olan tercüman? ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, "bir adam" demişler.
  Peki kardeş o halde bu iki mektubdan Barlada olan?n?nn daha önce yaz?ld?ğ? varsay?l?rsa demek laz?m ki : Buna göre Üstad 1. keşfiyat?nda ya da istidlalinde hata etmiş ya da tam görememiş.

  Aksi takdirde Şualardaki k?s?m eski olsa Üstad da ?mam Rabbani gibi kendisini o şah?s görmüş hataya düşmüş demek icab eder.

  VE hüccetullah kardeş de 2. bir adamdan bahsediyor.
  Konu Bilal-i Sivasi tarafından (25.01.08 Saat 11:58 ) değiştirilmiştir.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 5. #5
  Dost Hüccetullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  18

  Standart

  VE hüccetullah kardeş de 2. bir adamdan bahsediyor.[/quote]
  ben bahis etmiyorum üstad bahs ediyor ilerde gelecek o acip ve garib zatın dümencisiym diyor yani öncüsüyüm

 6. #6
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  DÜMDÂR : Ordunun geriden gelen emniyet kuvveti; (mec.) Son zamanlarda gelen büyük evliyaullah.


  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 7. #7
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  48
  Mesajlar
  577

  Standart

  Alıntı bilal-i sivasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Üstadımızın Risale-i Nurların kıyamete kadar okunacağını müjdelemiş olduğunu düşünürken kalbe gelen bir sual:  Aziz ve gayretli âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur'ân'da yoldaşım Hulûsî-i sânî ve Sabri-i evvel,
  Mâşâallah, Yirminci Mektubun kıymetini güzel anlamışsınız ve güzel de yazmışsınız.
  Mektubunda ilm-i kelâm dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum Sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i kelâmın dersleridir. İmam-ı Rabbânî gibi bazı kudsî muhakkikler demişler ki: Âhirzamanda ilm-i kelâmı, yani ehl-i hak mezhebi olan mesâil-i imaniye-i kelâmiyeyi, birisi öyle bir surette beyan edecek ki, umum ehl-i keşif ve tarikatın fevkinde, o nurların neşrine sebebiyet verecektir. Hattâ İmam-ı Rabbânî kendisini o şahıs gibi görmüştür.
  Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın.
  Hem mektubunda ilh. ye ait olan esrarı sual ediyorsun. Evet o âyetin büyük bir denizinden çok Sözlerde katarâtı, reşehâtı vardır. Bâhusus Yirminci Mektupta, Otuz Üçüncü Mektupta, Otuz İkinci Sözde, Yirmi İkinci Sözde onun bazı çeşmeleri var. Elbette o âyette çok tabakat var. Her taife bir tabakadan hissesini almıştır. Ruhum istiyordu ki, o âyetin bazı envârını yazayım; fakat şimdiye kadar müteferrik surette yazıldığından öyle kalmış, şimdilik onunla iktifâ edilmiş.

  Kardeşiniz Said


  --------------------

  Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur eczaları Kur'ân'ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. (MEK)
  ----------------


  Barlada geçen yukardaki mektup ile Mektubatta ki ve risalede sair yerlerde geçen Risele-i Nurların İman-ı tahkiki mes'elesini tam halletmiş olmasıyla ve başka burhanlara ihtiyaç bırakmaması ilgili kısımları nasıl cem' edebiliriz? O gelecek adam Risale-i Nurlardan daha iyi bir şekilde mi İlm-i Kelamı beyan edecek?
  Mektuplari, okurken ve mutalaa yaparken o mektuplarin yazilamsina sebep olan mektuplari ve o mektuplardaki sorulari okursak, daha menfaatli olur.
  Bazi mektuplar, muktezayi hale cevap olarak yazildigindan diger zamanlara sumulu hataya sebep olabilir.
  Bu hatada, mektuplar arasinda gorulen zahiri tenakuzdan baskasi olmaz.
  Kim, kime demis ve hangi ahval icinde demis dusturu, bizim de dusturumuz olmasi gerekir.
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.02.20, 14:20
 2. Bast-ı Zaman Hakikatine Nasıl Ulaşılır? Nasıl Elde Edilebilir?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 79
  Son Mesaj: 13.10.15, 19:35
 3. 20. Mektub
  By fanidünya... in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.09.14, 03:33
 4. Allah'ın Varlığı İspat Edilebilir mi?
  By semerat in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.11.08, 20:23
 5. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.09.07, 13:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0