+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Üstad'ın Hürriyet Anlayışı

 1. #1
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart Üstad'ın Hürriyet Anlayışı

  soru;
  Hürriyet nedir_? ve üstad ?n hürriyet anlay?ş? nas?ld?r?

  Konu zerre06 tarafından (02.01.08 Saat 12:09 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 2. #2
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  sözlük anlam?;

  HÜRR?YET : Serbestlik, hür oluş. * Adalet kanununda ve te'dibte, başka hiç kimse, kimseye taarruz ve tahakküm etmemesi ve herkesin hukukunun meşru' olarak korunmas?, herkesin meşru' hareketlerinde tam serbest olmas?.

  (?nsana karş? hürriyet, Allah'a karş? ubudiyeti intac eder.Rab?ta-i iman ile Sultan-? Kâinat'a hizmetkâr olan adam, başkas?na tezellül ile tenezzül etmeye ve başkas?n?n tahakküm ve istibdad? alt?na girmeye, o adam?n izzet ve şehamet-i imaniyesi b?rakmad?ğ? gibi; başkas?n?n hürriyet ve hukukuna tecavüz etmesi dahi o adam?n şefkat-i imaniyesi b?rakmaz. Evet, bir pâdişah?n doğru bir hizmetkâr?, bir çoban?n tahakkümüne tenezzül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi, o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek, iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. ?şte Asr-? Saadet!... ) (Münazarat)

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 3. #3
  Pürheves eyyubi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  222

  Standart

  "?'lem eyyühe'l-aziz! Kainat?n miftah?, anahtar? insan?n elindedir. Âlemin kap?lar? aç?k ise de manen kapal?d?r. Cenab-? Hak bütün o kap?lar? ve kenz-i mahfiyi açan ene nam?nda bir miftah? insan?n eline vermiştir. Fakat, ene de kap?s? kapal? bir bilmecedir. Bunun kap?s? aç?l?yorsa kainat?n da kap?lar? aç?l?yor.
  Evet, Cenab-? Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir ki, Cenab-? Hakk?n rububiyetine ait evsaf? bilmek için mevhum, farazi bir vahid-i k?yasi yaps?n."

  "Mü'minin feraseti karşısında titreyin; zira o bakarken Allah'ın nuruyla bakar." (Tirmizî, Tefsirü'l-Kur'an 15)

 4. #4
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Ekmeksiz yaşar?m,hürriyetsiz yaşayamam diyecek kadard?r.

 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 6. #6
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Allah raz? olsun tüm kardeşlerden..
  peki nurlarda bu konu ile ilgili bölümler nerdedr?

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Hürriyetin şe'ni odur ki, ne kendine, ne gayriye zarar? dokunmas?n
  Sual: "Şimdi, hürriyet bahsini sual edeceğiz. Nedir şu hürriyet ki, o kadar tevilat onda birbiriyle çekişiyorlar ve hakk?nda acîb, garip rüyalar görülür?"

  Cevap: Yirmi seneden beri onu, hatta rüyalarda takip eden ve o sevda ile herşeyi terk eden birisi, size güzel cevap verebilir.

  Sual: "Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta, adeta, 'Hürriyette, insan her ne sefahet ve rezalet işlese, başkas?na zarar vermemek şart?yla birşey denilmez' diye bize anlatm?şlar. Acaba böyle midir?"

  Cevap: Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini îlan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zîra, nazenin hürriyet, âdâb-? Şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak laz?md?r. Yoksa, sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir; belki hayvanl?kt?r, şeytan?n istibdad?d?r, nefs-i emmareye esir olmakt?r.

  Hürriyet-i umûmi, efrad?n zerrât-? hürriyât?n?n muhassal?d?r. Hürriyetin şe'ni odur ki; ne nefsine, ne gayriye zarar? dokunmas?n. (Beyanat ve Tenvirler, 29,30)
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Hürriyet îman?n hassas?d?r.

  Sual: "Demek biz eskiden beri hürriyetimize mâlik idik. Hürriyetimiz tev'em Tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmamas? ve başkas?n?n hürriyeti ile alay etmemesidir. Şüphesiz, gaye hakt?r; ama mücadele usûlüne uygun değildir.

  olarak bizimle doğmuş. Öyle ise, başkalar keyiflensin, bize ne?"
  Cevap : Evet, zaten o sevda-i hürriyettir ki, sizi tahammülsûz meşakkatlere mütehammil k?lm?ş. Ve medeniyetin müşaşaa bu kadar mehasininden, sizin ankameşrebâneniz sizi müstağnî etmiştir. Fakat, ey göçerler! Sizde olan? yar? hürriyettir, diğer yar?s? da başkas?n?n hürriyetini bozmamakt?r. Hem de, kût-u lâyemut ve vahşet ile alûde olan hürriyet, sizin dağ komşular?n?z olan hayvanlarda da bulunur. Vak?a, şu bîçare vahşî hayvanlar?n bir lezzeti ve tesellîsi varsa, o da hürriyetleridir. Lâkin, güneş gibi parlak, her rûhun maşukas? ve cevher-i insaniyetin küfvü o hürriyettir ki, saadetsaray-? medeniyette oturmuş ve marifet ve fazîlet ve ?slâmiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyinedir. (Beyanat ve Tenvirler, 40,41)
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Sual : "Ne diyorsun? Şu sena ettiğin hürriyet hakk?nda denilmiştir:

  Hürriyet Cehenneme lay?kt?r. Çünkü, o kafirlere mahsustur. (Hizanl? Şeyh Selim'in beyti.)
  Cevap : O bîçare şair, hürriyeti bolşevizm mesleği ve ibahe mezhebi zannetmiş. Hâşâ! Belki, insana karş? hürriyet, Allah'a karş? ubûdiyeti intac eder. Hem de çok adamlar görmüşüm, Sultan Abdülhamid'e Ahrardan ziyade hücum ederdi ve derdi: "Hürriyeti ve kanun-u esasîyi otuz sene evvel kabul ettiği için fenad?r." ?şte yahu, Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdad?n? hürriyet zanneden ve Kanun-u Esasînin müsemmas?z isminden ürken adam?n sözünde ne k?ymet olur? Belki, böyle diyenler öyledirler. Hem de, yirmi senelik ?slâmiyetin bir fedâisi de demiştir: Hürriyet, Rahman olan Allah'?n bir hediyesidir. Çünkü, o îman?n özelliğidir. (Beyanat ve Tenvirler, 41,42)

  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Sual : "Nas?l, hürriyet îman?n hassas?d?r?"
  Cevap : Zîra, rab?ta-i îman ile Sultan-? Kainata hizmetkar olan adam, başkas?na tezellül ile tenezzül etmeye ve başkas?n?n tahakküm ve istibdad? alt?na girmeye izzet ve şehamet-i îmaniyesi b?rakmad?ğ? gibi, başkas?n?n hürriyet ve hukûkuna tecavüz etmeyi dahi, şefkat-i îmaniyesi b?rakmaz. Evet, bir padişah?n doğru bir hizmetkar?, bir çoban?n tahakkümüne tezellül etmez, bir bîçareye tahakküme dahi tenezzül etmez. Demek, îman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. ?şte, Asr-? Saadet.

  Sual : "Bir büyük adama, bir velîye, bir şeyhe ve bir büyük alime karş? nas?l hür olacağ?z? Onlar, meziyetleri için bize tahakküm etmek haklar?d?r. Biz onlar?n fazîletlerinin esiriyiz."
  Cevap : Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni, tevazu ve mahviyettir; tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir; siz de büyük tan?may?n?z. (Beyanat ve Tenvirler, 42-43)
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İslam Anlayışı ve NLP
  By elips in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.07.08, 17:32
 2. Hizmet Anlayışı???
  By recbisen in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 22.06.08, 16:44
 3. Bediüzzaman'ın Lezzet Anlayışı
  By hasandemir in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02.02.08, 13:56
 4. İslam ve Ahlak Anlayışı
  By hakan49 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.11.07, 23:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0