+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: İbadetin İzharı,Riya,Vazife

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart İbadetin İzharı,Riya,Vazife

  Öncelikle Hususla alakal? mektuplar? aktarmakla bi ineyetilleh başlayal?m...
  Aziz kardeşlerim,
  Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlard?. Kalbime geldi ki: "Acaba bu izhar, sevab?n? noksan etmiyor mu?" diye telâş ettim. Hüccetü'l-?slâm ?mam-? Gazâli'nin meşhur bir sözü hat?ra geldi. O demiş: "Bazan izhar, çok defa ihfâdan daha ziyade efdal olur." Yani
  âşikâre yapmakta başkalar, ya istifade
  veya taklit etmek
  veya gafletten uyanmak
  veya dalâlette ve sefahette muannid ise, karş?s?nda şeâir-i ?slâmiye nev'inde izhar etmek,
  izzet-i diniyeyi göstermek gibi çok cihetle, hususan bu zamanda ve ihlâs dersini tam alanlarda değil riya, belki gizliden tasannu kar?şmamak şart?yla çok ziyade sevapl? olabilir diye bir teselli buldum.
  ---------------------------------------------------------------
  Farz
  ve vaciplerde
  ve şeâir-i ?slamiyede
  ve sünnet-i seniyenin ittibâ?nda ve
  haramlar?n terkinde
  riya giremez; izhar?, riya olamaz-meğer, gayet za'f-? imanla beraber, f?traten riyakâr ola-.
  Belki, şeâir-i ?slamiyeye temas eden ibadetlerin izharlar?, ihfâs?ndan çok derece daha sevapl? olduğunu, Hüccetü'l-?slam ?mam-? Gazâlî (r.a.) gibi zatlar beyan ediyorlar.

  ------------------------------------------------------------

  Vazife-i diniye itibar?yla nâsa hüsn-ü kabul ettirmek, o makam?n iktiza ettiği yüksek tav?rlar ve vaziyetler, hodfuruşluk ve riya say?lmaz ve say?lmamal?-meğer o adam, o vazifeyi, kendi enaniyetine tabi edip istimal ede.
  -------------------------------------------------------

  SUAL:F?traten riyakar olan kendi riyakarl?ğ?n? farketmez bu durumda hali neyi iktiza eder..?
  Ve burdaki ?zhar etme fiilini mahdut şahsiyetler mi yapabilir...???

  Konu Ehl-i telvin tarafından (01.01.08 Saat 19:25 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı natuvan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  SUAL:F?traten riyakar olan kendi riyakarl?ğ?n? farketmez bu durumda hali neyi iktiza eder..?
  Ve burdaki ?zhar etme fiilini mahdut şahsiyetler mi yapabilir...???
  Aziz ve müdakkik kardeşim natuvan,harika yerler buluyor ve bizlere de tefekküri imkanlara vesile oluyorsunuz.Rabbim sizleri istikametten ay?rmas?n Nur kardeşim.

  Ben daha çok "F?traten riyakar olma" meselesi ile ilgili yazmak istiyorum.
  Biliyoruz ki insan s?n?rs?z duygularla yarat?lm?ş bir mucizedir.Bu duygulara f?traten s?n?r koyulmam?şt?r.Ancak Yüce Allah şeriatlerle ve peygamberlerle bu duygulara had koymuştur.?şte imtihan da burada başl?yor.Teklifi kabul edip konulan hadlere uymak ve uymamak.

  Demek insanlar?n f?trat?nda adavet duygusu olduğu gibi ve bunun su-i istimali bizleri mesuliyete att?ğ? gibi riyakarl?kta f?tratta var.Ancak bunun istimali bizim iardemize bağl?d?r.Çünkü imtihan ediliyoruz.

  ?nsan zaaf-? iman ile ve nefis ve hevesin arzular? ve de şeytan?n vesveseleri ile f?trat?ndaki o menhus duygu olan riyaya temayül gösterebiliyor.

  Yoksa "Farz ve vaciplerdeve şeâir-i ?slamiyede ve sünnet-iseniyenin ittibâ?nda ve haramlar?n terkinde riya giremez; izhar?, riya olamaz" Çünkü kalpdeki nur-u iman o tür fena meyelanlar? tard eder.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bahsettiğim k?s?m Risale-i Nurlarda Hutbe-i Şamiye'de geçiyor.

  "Evet, iman, kalbde, kafada daimî bir mânevî yasakç? b?rakt?ğ?ndan, fena meyelânlar histen, nefisten ç?kt?kça 'yasakt?r' der, tard eder, kaç?r?r.

  "Evet, insan?n fiilleri kalbin, hissin temayülât?ndan ç?kar.

  O temayülât, ruhun ihtisasat?ndan ve ihtiyacat?ndan gelir.

  Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir.

  Hay?r ise yapar, şer ise kendini çekmeye çal?ş?r.

  Daha kör hisler onu yanl?ş yola sevk edip mağlûp etmez.(Hutbe-i Şâmiye)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Peki ağabey..İzhar etme hususundaki fikriniz nedir...İzhar mı evladır ihfa mı?Risale i Nurun hizmetkarı olma ile alakalı mıdır bu fetva?

 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı natuvan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Peki ağabey..İzhar etme hususundaki fikriniz nedir...İzhar mı evladır ihfa mı?Risale i Nurun hizmetkarı olma ile alakalı mıdır bu fetva?
  Muhterem kardeşim,izhar meselesi ile ilgili Risalelerde yukarıya sizinde aldığınız yerler var.

  Buraya göre izhar edilecek noktalar şöyle:

  1.Farz ve vaciplerde ve şeâir-i İslâmiyede ve sünnet-i seniyenin ittibâında ve haramların terkinde riya giremez; izharı, riya olamaz-

  2.Belki, şeâir-i İslâmiyeye temas eden ibadetlerin izharları, ihfâsından çok derece daha sevaplı...

  3.Sâir nevafilin ihfası çok sevaplı olduğu halde, şeaire temas eden, hususan böyle bid'alar zamanında ittibâ-ı sünnetin şerafetini gösteren ve böyle büyük kebâir içinde, haramların terkinde takvâyı izhar etmek, değil riya, belki ihfâsından pek çok derece daha sevaplı ve hâlistir.(Kas.Lah.)

  4.İkram ise,izharı bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür.(Emirdağ Lâhikası)

  5.Sözlerin telifi vasıtasıyla Kur'ân'a hizmetimize bir mükâfât-ı âcile ve bir vasıta-i teşvik olan inâyât-ı Rabbâniye, bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir.

  6.Muvaffakiyetten geçse, olsa olsa bir ikram-ı İlâhî olur. İkram-ı İlâhî ise, izharı bir şükr-ü mânevîdir.

  7.Ondan dahi geçse, olsa olsa, hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet-i Kur'âniye olur. Biz mazhar olmuşuz.
  Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır.

  8.Eğer âdi kerâmâtın fevkine çıksa, o vakit, olsa olsa Kur'ân'ın i'câz-ı mânevîsinin şuleleri olur. Madem i'câz izhar edilir; elbette i'câza yardım edenin dahi izharı, i'câz hesabına geçer. Hiç medar-ı fahir ve gurur olamaz; belki medar-ı hamd ve şükrandır.

  9.İkramın izharı ise, bir tahdis-i nimettir.

  10.Eğer bilmeyerek harika bir emre mazhar olursa: Meselâ, birisinin kalbinde bir sual var. İntâk-ı bilhak nev'inden ona muvafık bir cevap verir; sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve "Beni benden ziyade terbiye eden bir Hafîzim vardır" der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım, hatarsız bir keramettir; ihfâsına mükellef değil. (Mektubat)


  İzhar edilemeyecek noktalar ise;

  1.Sâir nevafilin ihfası çok sevaplı...

  2.Kerametin izharı, zaruret olmadan zarardır.(Mektubat)

  3.Eğer kerametle müşerref olan bir şahıs, bilerek harika bir emre mazhar olursa, o halde eğer nefs-i emmâresi bâki ise, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimad etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraç olabilir.

  4.Fakat fahr için, kasten izharına çalışmamalı. Çünkü, onda zâhiren insanın kisbinin bir medhali bulunduğundan, nefsine nisbet edebilir.(Mektubat)

  Son Söz:

  Amma ikram ise, o, kerametin selâmetli olan ikinci nev'inden daha selâmetli, bence daha âlidir. İzharı, tahdis-i nimettir. Kisbin medhali yoktur; nefsi onu kendine isnad etmez.

  İşte, kardeşim, hem senin hakkında, hem benim hakkımda, bahusus Kur'ân hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsânât-ı İlâhiye bir ikramdır; izharı, tahdis-i nimettir. Onun için sana karşı, tahdis-i nimet nev'inden, ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyâtı yazıyorum. Biliyordum ki, sende fahr değil, şükür damarını tahrik ediyor.(Mektubat)

  Muhterem kardeşim yukarılara aldığım alıntılara göre ihfa ve izhar meselesi sanırım artık netleşiyor.

  Selam ve hürmetlerimle.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Hulasa olarak Ağabey

  Şeairi İslamiyenin terkinin revaçta olduğu asrımızda Farz ve vacib ve hatta sünneti seniyyeyi Şeairi İslamiyeyi İhya niyeti ile izhar etmek bir nevi vazifedir...Fakat dikkat edilmesi gereken husus Kendini beğendirme mülahazası olmamasıdır...yani diyebilir miyiz ki Risale i Nur talebeleri Şeairi İslamiyeyi İ'la etmek adına İbadetlerini izhar edebilirler...Bu dahi çok sevaplıdır...

 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı natuvan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hulasa olarak Ağabey

  Şeairi İslamiyenin terkinin revaçta olduğu asrımızda Farz ve vacib ve hatta sünneti seniyyeyi Şeairi İslamiyeyi İhya niyeti ile izhar etmek bir nevi vazifedir...Fakat dikkat edilmesi gereken husus Kendini beğendirme mülahazası olmamasıdır...yani diyebilir miyiz ki Risale i Nur talebeleri Şeairi İslamiyeyi İ'la etmek adına İbadetlerini izhar edebilirler...Bu dahi çok sevaplıdır...
  En büyük bid'aların zuhur ettiği bir zamanda ve yarı fetret bir ahirzaman diliminde ve insanların şeair-i islamiyeye bu kadar bigane ve yabani kaldığı bir dönemde elbetteki bunları yapmak azim bir vazife olmalıdır.Hem;

  Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur'ân hesabına vazifedar sayılırlar. İnşaallah riya olmaz. Meğer ki, Risale-i Nur'a, başka bir maksad-ı dünyeviye için girmiş ola. Daha yazılacaktı, fakat bir tevakkuf hali kesti.(Kastamonıu Lâhikası)

  Risaletü'n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisâtın fetvalarıyla onlar terk edilmez.(Kastamonıu Lâhikası )

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Ağabey ALLAH senden ebeden razı olsun Mühim bir hakikatın inkişafına vesile oldunuz..Pürkusur kardeşiniz Natuvan Vesselam...

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı natuvan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ağabey ALLAH senden ebeden razı olsun Mühim bir hakikatın inkişafına vesile oldunuz..Pürkusur kardeşiniz Natuvan Vesselam...
  Rabbim sizlerden de razı olsun Nur kardeşim.Bize vesile oldunuz.Hakikaten önemli mevzuları foruma taşıyorsunuz.İşte ben forumun bu cihetini çok seviyorum.Allah için sevmek ve Allah için yardımlaşmak.Ben bu kardeşlerimi dünyalara değişmem.Asla değişmem!

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bahsettiğim k?s?m Risale-i Nurlarda Hutbe-i Şamiye'de geçiyor.

  "Evet, iman, kalbde, kafada daimî bir mânevî yasakç? b?rakt?ğ?ndan, fena meyelânlar histen, nefisten ç?kt?kça 'yasakt?r' der, tard eder, kaç?r?r.

  "Evet, insan?n fiilleri kalbin, hissin temayülât?ndan ç?kar.

  O temayülât, ruhun ihtisasat?ndan ve ihtiyacat?ndan gelir.

  Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir.

  Hay?r ise yapar, şer ise kendini çekmeye çal?ş?r.

  Daha kör hisler onu yanl?ş yola sevk edip mağlûp etmez.(Hutbe-i Şâmiye)
  çok güzel..barekallah..
  her zaman, en laz?m iman..gerisi zaten kendiliğinden halloluyor..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İbadetin manası şudur ki: ..
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.11.14, 05:27
 2. İbâdetin Mânâsı
  By _vatan_ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.05.14, 01:26
 3. İbadetin Anlamı?
  By yahyakusoglu in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.11.08, 14:42
 4. Riya
  By nâme-i nur in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.09.07, 11:44
 5. Riya Hakkında
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 16.02.07, 15:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0