+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Akıl Bir Alettir

 1. #1
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.468

  Standart Akıl Bir Alettir


  Her âzâ ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Meselâ akıl bir alettir. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvâl-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek; yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, fâsık adam, aklın iz'aç ve tacizinden kurtulmak için, galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer Mâlik-i Hakikîsine satılsa ve Onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkar.
  Sözler / Altıncı Söz -
  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

 2. #2
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  kardeş bu konu çok değinilmiş bir konu.....

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 3. #3
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.468

  Standart

  ?nsan?n kalb cüzdan?ndaki letâif ve ak?l defterindeki havas ve istidad?ndaki cihazat, tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehl-i tahkik ve keşif müttefiktirler.
  10. söz
  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

 4. #4
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.468

  Standart

  Namaz gibi bir konu bile incelenirken; "Namazda kalbin, ruhun ve akl?n rahat? vard?r." denilerek ruh ve akl?n dengesi birlikte zikredilmektedir.
  Yine; "Risâle-i Nur'u ak?l tam anlamasa da ruh, kalb ve vicdan hissesini al?r." denilerek ak?l, ruh ve kalp aras?ndaki ayr?mdan da bahsedilmektedir.
  Yine ak?l ve ruh aras?ndaki fark? tarif ederken de; "Ak?l ruhun her hareketini kavrayamaz." ve "Ak?l görmese de f?trat görüyor." gibi ifadeler yer almaktad?r.
  Bazen akl?n, bazen ruhun ve bazen de kalbin daha bask?n olduğu durumlardan da bahisle; "Şaban ve Ramazanda ak?ldan çok kalb hissedard?r." denilmektedir.
  Kalp desteğinden yoksun bir akl?n eksik olacağ?ndan bahsederken de; "Münevverü'l ak?l kalpsiz bir fas?k filozof gökteki kuyruklu y?ld?zdan korkar." ve "Kalpsiz ak?l olamaz." denilmektedir.
  Daha da ilginç olan?; "Ak?l, ehl-i dalâlet için zulüm vas?tas?d?r." ve "Sadece ak?lla gitmek akl? göze indiriyor. " ifadeleridir. Burada kalp ve ruhun desteğini almayan akl?n tek baş?na, ehl-i dalalet için iki tarafl? bir zulüm vas?tas?na dönüşeceği ifade edilmektedir. Akl?n önemine işaret ederken de; "Ak?l insan için bir hediye-i Hikmettir.", "Ak?l insana yüksek maksatlar ve baki meyveler gösterir.", "Akl?n gereği delil üzere gitmektir.", "Kimin akl? keskin, kalbi parlak olursa o yükselecektir." demektedir.
  Risâle-i Nur'un bunlar üzerine olan etkilerinden de şöyle bahsedilmektedir: "Risâle-i Nur ak?l, fikir ve mant?ğ? çal?şt?r?r, Ruh, kalb ve vicdan? nurland?r?r." Ruha ait onlarca soruya cevaplar veren Risâle-i Nur eserleri ruhla ilgili olarak da "Ruh en nurlanm?ş bir nurdur.", "Ruh harici vücut giydirilmiş bir kanundur.", "Ruh bütün vücutla münasebettard?r.", "Ruh hayat?n safi ve halis bir cevheridir.", "Ruh bir kanun-? emirdir." ve "Felsefe ruhun ince hareketlerini anlamaktan acizdir." tan?mlamalar?n? yapm?şt?r.
  Ayr?ca ?şaratü'l- ?'caz isimli eserde; "Tegayyür, inkilâp ve felâketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celb ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye; ikincisi zararl? şeyleri def için kuvve-i sebuiyye-i gadabiye; üçüncüsü, nef ve zarar?, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliye-i melekiye'dir." denilmektedir.
  Bu üç kuvvelerin, yani şehvet, gadabiyet ve akl?n kullan?lmas? noktas?nda emredilenin, hadd-i vasat veya 's?rat-? müstakim' denen yol olduğu vurgulanmaktad?r.
  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

 5. #5
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  "Allah mü'minlerden canlar?n? ve mallar?n?, karş?l?ğ?nda Cenneti onlara vermek suretiyle sat?n alm?şt?r." Tevbe Sûresi, 9:111.

  Cenab-? Hakk?n insana dünyada verdiği mal ve can içeresinde, "cisim, ruh, kalb ve onlar içindeki göz ve dil, ak?l ve hayal gibi zahiri ve bât?nî hasseler" vard?r. Ona göre bu f?rt?nal? dünya yüzünde bütün bunlar elimizden ç?kacak, fani olup kaybolacak. Bunlar? bakiye tebdil edip, ibka etmek çaresini ise Kur'an bu ayetiyle gösteriyor. Hem de beş mertebe kârl? bir surette. Bu da ancak emaneti hakiki sahibine satmakla olur,,

  MESELA
  Ak?l bir âlettir. O âlet Allah'a sat?lmay?p da nefis hesab?na "çal?şt?r?l?rsa", "müz'iç ve muacciz bir âlet" olur ve geçmiş zaman?n hüzünlü elemlerini, gelecek zaman?n da korkutucu hallerini insan?n baş?na yükletir. Bu sebeble fas?k adam, akl?n iz'aç ve tacizinden kurtulmak için ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer o ak?l âleti Allah hesab?na çal?şt?r?l?rsa, t?ls?ml? bir anahtar olur ve nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve sahibini ebedi saadete haz?rlayan bir "mürşid-i Rabbani" derecesine ç?kar.Sözler

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 6. #6
  Gayyur Re$ha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ist ank
  Mesajlar
  118

  Standart

  Bir zat bu haftaki sohbetinde demiş ki :

  Akl?n dindeki yeri mükellefiyete esas teşkil etmesi aç?s?ndand?r. Mükellefiyetini anlama uygulama ve tatbik aç?s?ndan öyle bir alete ihtiyaç vard?r. Akl?n fonksiyonu odur. Yoksa herşey taabbudidir. Sadece emredildiği için yap?l?r. (Yani kurban dediğin tavuk güvercin vs olmaz koyun keçi vs mübarek hayvan olacak, manas? budur ! yani bize denseydi ki kurban sadece 6 ayl?k koyun olmal? sen aray?p bulacakt?n onu)
  sevmek çay gibidir, sevilmekse şeker
  şakird dediğin çayı şekersiz de içer

 7. #7
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.444

  Standart

  Et akıl dikkat et !!
  Meşum bir alet nerede,?
  Kütüphanei Rabbaniyenin mütefennin bir nazırı nerede ?
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Aşk mı akıl mı?
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 26.10.19, 12:46
 2. Akıl, Göz Gibidir
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.02.14, 15:56
 3. Akıl Hastalıkları
  By BEDR in forum Sağlık
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.12.08, 01:52
 4. Akıl
  By Selim Akif in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 10.10.07, 15:02
 5. Akıl
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 19.02.07, 08:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0