+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 51

Konu: Nefsin Mahiyeti ve Nefsin Halleri

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  NEFSİN MAHİYETİ VE NEFSİN HALLERİ

  Nefsin mahiyeti ile ilgili değişik görüşler ileri sürüldüğü görülmektedir.Ancak nefis soyut bir duygu olduğu için net bir tarifte birleşme olmadığı görülmektedir.Ancak Bediüzzaman Said Nursi " حَسْبُنَا (Bize yeter.) ."daki نَا(Biz)."da bulunan ene'ye, yani nefsime baktım” (4.Şua) ve “Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın.”(21.Lem’a) diyerek “ene” ile “nefsi” çok yakın alamlarda kullandığı görülmektedir.Ayrıca “ene” bahsindeki izahatlarda “Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır.(30.söz)” diyerek nefsin elinde ene gibi bir muğlak ölçek olduğu anlaşılmaktadır.Eğer nefsi azgın bir ata benzetirsek terbiye edildiğinde bize hizmet eden bir binek olabileceği gibi, terbiye edilmediğinde bizi felakete taşıyan bir binek olur.Nefse takılan ene anahtarı ile ilahi hazineleri açabilir ve Allah’ı bulabiliriz.
  Otuzuncu Söz’den devam edelim.” Kâinat kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle insana "ene" namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kâinat'ın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. Fakat ene, kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakikî mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse; kendisi açıldığı gibi kâinat dahi açılır. Şöyle ki:
  Sani-i Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfât ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işarat ve nümuneleri câmi' bir ene vermiştir. Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin .(30.söz)”İşte bütün sır buradadır.Nefse takılan bu anahtarı doğru kullanabilmek.Nefsin mahiyetinde ise devamlı kötülükleri isteme arzusu vardır.Bizde böylece imtihan edilmekteyiz.Öyleyse nefsin mahiyetine ve hallerine bakmamız gerekmektedir.Yoksa ya nefis bize biner bizi istediği yere götürür;veya biz nefse biner nefsi Allah’ın marziyatı yolunda kullanabiliriz.Elimizde ise cüz-i ihtiyariden başka bir şey yoktur.Bu iradeyi emir ve nehiy noktasında kullanmak durumundayız.
  Risale-i Nur Külliyatı’ndan tespit edebildiğim nefsin hallerini istifade ve istifazaya medar olması dileğiyle nefsimle birlikte sizlerle paylaşmak istedim. Rabbim nefsin mahiyetini, istek ve arzularını hakkıyla tanımayı nasip buyursun. Nefsin arzu ve isteklerine karşı vereceğimiz mücahedede bizlere yardım etsin.(Amin)
  İşte nefsin halleri!
  • Nefis, zıtları birbirinden tevlid eder.
  • Nefis, aleyhte olan herbirşeyi lehte zanneder.
  • Nefis, mükâfatı gördüğü zaman "Keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım" der. Mücâzâtın şiddetini de gördüğü vakit, teâmî ve inkârla kendisini tesellî eder.
  • Nefis, tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden, tesettür etmek istiyor. Yani, onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir Hâlıkın, bir Mâlikin bulunmamasını temennî eder. Sonra mülâhaza eder. Sonra tasavvur eder. Nihayet, ademini, yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. Mesnevî-i Nuriye-s:70
  • Nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre-miskal kaldıkça, hakikat güneşinin görünmesine mâni bir hicap olur.(M.N.Katre:s:71)
  • Nefis, kendisini kader ve sıfât-ı İlâhiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder.
  • Nefis, devekuşu gibidir. Şeytan Sofestâî, hevâ da Bektâşîdir.(M.N.s:154)
  • Nefs-i emmâre, devekuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya Sofestâî gibi münakaşa edenleridir ki, vekilleri birbirini reddeder. Teâruzan, tesâkutan kabilinden, "Hiçbirisi de hak değildir" diye hükmeder.
  • Gafil nefis, âhireti dünyanın bitişiğinde ve dünyayla bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silâh vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için âhireti düşünmekle ümitvar olur. Âhiret için lâzım olan a'mâl külfetine gelince, gaflet veya tegafül ile ondan da kendisini kurtarır. (M.Nuriye-s:154-55)
  • Nefs-i nâtıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hattâ vehmî bir devamla kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. (M.Nuriye-s:115)
  • Nefis, Rabbisini tanımak istemiyor; firavunâne kendi rububiyet istiyor.(Mektubat-s:393)
  • Nefis, ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler.(23.Söz)
  • Şeytanın mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir-tâ ki istiğfar ve istiâze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enâniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin.(On Üçüncü Lem'a)
  • Nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan, bir nevi rububiyet dâvâ eder; mâbuduna karşı adâvetkârâne bir isyanı taşır.(29.Mektup-s:443)
  • Nefis, Vâcibü'l-Vücudun ef'âlini fiillerine benzetemiyor. Hakikatini fehmetmekte akıl m ütehayyir kalıyor. Fiili fâilsiz zannediyor.(Mesnevî-i Nuriye – Zerre-s:156-57)
  • Nefis, kendisini, yaptığı fiillerinde fiil içinde müstetir Hû gibi görüyor. Tecelliyâtın genişliğini imtinâa, büyüklüğünü ademe hamletmekle, şeytanı bile yaptığı mugalâtadan utandırıyor.
  • Nefis, daima ıztıraplar, kalâklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükm-ü kadere razı olmuyor.( Mesnevî-i Nuriye – Habbe-s:103-104)
  • Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevâsı ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâileri var.(17.Lem’a 7.Nota)
  • Mâlik-i Hakikîden gaflet, nefsin firavunluğuna sebep olur.
  • Nefis, nefsine mâlik olmadığı gibi, cismine de mâlik değildir.( Mesnevî-i Nuriye-s:58-59)
  • Ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab:
  1. Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir.
  2. Vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir.
  3. İnsana en karib (yakın) nefistir. (Mesnevî-i Nuriye-s:18)
  • Hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalb, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder.
  • Nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar.(Yirmi Birinci Lem'a)
  • Nefis, mütekebbir, mütemerrid serkeş, müftehir, mağrur, ucüblü, riyakârdır.( Mesnevî-i Nuriye – Hubâb)
  • Nefis, şu dünya hayatına müştak ve mevtten kaçar.( Yirmi Altıncı Söz)
  • Nefis, kendinde gördüğü nimet-i İlâhiyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başlar.( Yirmi Sekizinci Lem'a)
  • Hem insanda madem nefis, hevâ ve vehim ve şeytan hükmediyorlar; çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar.(Yirmi Altıncı Mektup)
  • Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'îdir.( Yirmi Üçüncü Söz)
  • Şeytanın talebesi olan Nefs-i emâre cismin küçüklüğünü san'atın küçüklüğüne atfetmekle, esbabdan sudûrunu tecviz ediyor. (Mesnevî- Nuriye - Onuncu Risale)
  Konu Abdulbaki tarafından (23.05.07 Saat 19:46 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Pürheves arayis_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  162

  Standart

  Allah razı olsun

 3. #3
  Dost Siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  34

  Standart

  Allah razı olsun, emeklerinizi boşa çıkarmasın.

  Selam ile...
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (23.05.07 Saat 19:36 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Gayyur nakirev - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Istanbul
  Mesajlar
  84

  Standart

  Allah raı olsun Baki abi inşallah telif hakkı sorunu yoktur. Çükü bu akşamki ders için derlemelerinizden faydalanacağım.
  İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir.

 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nefs-i Emmare:Kötülüğü ve şerri şiddetle emreden nefis. Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf (a.s)'ın dilinden nefsin kötülükleri işlemeyi, heva ve hevesi doğrultusunda Allah'ın emirlerine muhalefet etmeyi arzuladığını ve sahibini buna yönelmek için zorladığını bildirmektedir: (Yusuf), nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin acıyıp koruduğu hariç, nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir..." (Yusuf 12/53).
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (23.05.07 Saat 19:38 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nas?l toprak suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanl?kl?d?r; fakat masnuat-? ?lahiyenin bütün enva'?na menşe' ve medar olduğundan bütün anas?r-? sairenin manen fevkine ç?kt?ğ? gibi.. hem kesafetli olan nefs-i insaniye; s?rr-? câmiiyet itibariyle, tezekki etmek şart?yla bütün letaif-i insaniyenin fevk?ne ç?kt?ğ? gibi.. öyle de, cismaniyet; en câmi', en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyat-? esma-i ?lahiyedir.(28.söz)
  Konu Abdulbaki tarafından (23.08.07 Saat 18:35 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Allah Razı olsun. Baki Hoca'nın bu çalışması çok isabetli olmuş. Nefsin mahiyeti hakkında Üstad hazretleri gerçekten çok makul izahlar yapıyor. Nereden ne zaman insanın karşısına çıkıp insan bir tuzağa atacağı belli olmayan nefsin hilelerine karşı her daim teyakkuzda olmamız lazım. Yusuf(AS) çekindiği bir düşman karşısında hep uyanık olmamız lazımdır. Allah muhafaza eylesin sevablarına güvenip boş bulunanbir çok insan tuzaklara düşüp büyük manevi zararlara düşmekten kurtulamamıştır. Ölünceye kadar hep dikkat....

 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  “Senin en zararl? düşman?n, nefsindir”

  “Nefis daima kötü şeylere sevk eder” Ãyetinin, hem de “Senin en zararl? düşman?n, nefsindir” hadisinin bir nüktesidir.

  Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şart?yla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkas?n? sevmez. Eğer zahir sevse de samimi sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çal?ş?r. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalağalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve derecesine göre, “Heva ve heveslerini kendisine mabud edinen kimse” ayetinin bir tokad?n? yer.

  Temeddühü ve sevdirmesi ise, aksülamelle istiskali celb eder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevide ihlas? kaybeder, riyay? kar?şt?r?r. Ak?beti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i haz?raya müptela olan hisse ve heva-y? nefse mağlup olup, yolunu şaş?rm?ş hissin fetvas?yla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta, ders ald?ğ? Amme cüz’ünü birtek şekerlemeye satan havai bir çocuk gibi, elmas k?ymetinde bulunan hasenat?n?, hissini okşamak için ve hevas?n? memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçalar? hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip, karl? işlerde hasaret eder.
  Allah?m! Bizi nefsin ve şeytan?n ve cin ve insin şerrinden muhafaza et.
  Lem’alar, 28. Lem’a, 27. Nükte
  Konu Abdulbaki tarafından (23.05.07 Saat 19:54 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakr?, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zaaf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağ?l?r et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, layemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya sald?r?r. Şedid bir h?rs ve tama' ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya at?l?r. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlan?r. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâl?k?n? unutur. Hem netice-i hayat?n? ve hayat-? uhreviyesini düşünmez; ahlak-? seyyie içinde yuvarlan?r.(Mektubat:s-401)
  Konu Abdulbaki tarafından (23.05.07 Saat 19:51 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfemayeşa hareketi, f?tri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidar? da varsa, gaflet dahi yard?m etmiş ise; bütün bütün gas?bane, h?rs?zcas?na nimet-i ?lahiyeyi hayvan gibi yutar.(Mektubat-s:401)
  Konu Abdulbaki tarafından (23.05.07 Saat 19:50 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nefsin Elinden Kaçarken Yırtılmaktır Aşk...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.08, 23:32
 2. Nefsin Mertebeleri ve Nurlardaki İzdüşümü
  By acizizfakiriz in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 10.12.08, 00:51
 3. Nefsin Hakimiyet Sahasi
  By KERRÂ_ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.07.08, 23:12
 4. Nefsin Evhama Maruz Kalması
  By eyyubi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 18.12.07, 20:13
 5. Nefs ve Nefsin Yaratılışı
  By mihrali in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.12.07, 16:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0