+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 11 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 107

Konu: İnsaniyet-i Kübra Olan İslamiyet Ne Demektir?

 1. #1
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart İnsaniyet-i Kübra Olan İslamiyet Ne Demektir?

  Abiler bu ne anlama geliyor,inş iki saate kadar ac?klars?n?z sonra yokum cünkü
  Konu Gül-ihamra tarafından (05.12.07 Saat 11:40 ) değiştirilmiştir.
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 2. #2
  Pürheves m.serkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  155

  Standart

  Üstad bu kavramı pek izah etmiyor. Ben kısaca anladığımı yazıyorum.
  İnsan, diğer mahlukattan ayrı olarak sayısız hisleri ve latifeleri olan bir varlık. Öyleki bu latifelerin çoğunun bile daha adını bilmiyoruz.
  Normal hayatımızda insanlar bazı hisleri kullanırlar. O da genellikle dünyevi ihtiyaclar içindir. Bu yüzden bu hisleri herkes bilir. Görme, konuşma, Akletme gibi.......
  Fakat dünyevi ihtiyaçlar için pek kullanılmayan ve daha çok beka alemi için fayda sağlayacak olan latifeler .. ve bununla beraber Bu dünyada kullandığımız hislerin, latifelerin de hadsiz kabiliyetleri ise İslamiyet dinin hükümleri ve İman esaslarının inkişafı ile ortaya çıkar ve varlığını hissettirir.

  Eğer sadece normal dünya hayatında kullandığımız ve diğer mahlukattan insanı ayıran hislerini nazara alırsak buna "İnsaniyet" denir.

  Eğer İnsanın Bütün latifeleri ve hisleri nazara alınarak değerlendirilirse, buna "insaniyet-i kübra" denir. İnsan, bu nihayetsiz hisleri ve latifeleri inkişaf ettirirse (Dünyada Mümkün olduğu kadarıyla) , "insaniyet" mertebesinden "İnsaniyet-i Kübra" mertebesine yükselir. ve a'lay-ı İlliyyine çıkar. Bu mertebeye verilen diğer bir isim ise "İslamiyet" mertebesidir. Bu kavram, "İslamiyet dini" olarak anlaşılmamalıdır. arada biraz fark vardır. "İslamiyet dininin asıl gayesi insanı insaniyet-i kübra mertebesine çıkarmak olduğundan dolayı, bu İnsaniyet-i kübra mertebesine de "İslamiyet" ismi verilmiş olmalı. Tasavvufta da bu kavram benzer manada kullanılır. Bu mertebeye gelmiş kişiye "İslamın hakikatine erişti" denir.

 3. #3
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Allah raz? olsun cok güzel bi ac?klama idi.özellikle suras? dikkatimi cekti;
  Bu kavram, "?slamiyet dini" olarak anlaş?lmamal?d?r. arada biraz fark vard?r. "?slamiyet dininin as?l gayesi insan? insaniyet-i kübra mertebesine ç?karmak olduğundan dolay?, bu ?nsaniyet-i kübra mertebesine de "?slamiyet" ismi verilmiş olmal?.
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  İNSANİYET-İ KÜBRA ???

  insaniyet-i kübra ve insaniyet-i suğra lafızlarının ifade ettikleri hakikatler Risale-i Nur ' da işlenmiştir , inş. elimize geçen bir bölümü paylaşalım :


  Muhakemat | Mukaddeme
  Ey ihvan-ı Müslimîn!.. Hal, lisan-ı halle bize beşaret veriyor ki: Sırr-ı -1- boynunu kaldırmış, elle istikbale işaret edip, yüksek sesle ilân ediyor ki: Dehre ve tabâyi-i beşere, dâmen-i kıyamete kadar hâkim olacak, yalnız âlem-i kevnde adalet-i ezeliyenin tecellî ve timsali olanhakikat-i İslâmiyettir ki, asıl insaniyet-i kübrâ denilen şey odur. İnsaniyet-i suğrâ denilen mehâsin-i medeniyet, onun mukaddemesidir.


  --------------------------------

  İnsaniyeti suğra ile insaniyet-i kübra arasındaki farka şöyle işaret edebiliriz :
  İnsanın su içmek ihtiyacı : nebati yönü
  İnsanın suyu içmesi : hayvani
  İnsanın suyu bardakda içmesi : insaniyet-i suğra ' sı
  İnsanın suyu besmele çekerek içmesi : insaniyet-i kübra ' sı

  ----------------------------------

  İnsaniyet-i suğra ile insaniyet-i kübra ' hakikatlerinin fehmedilmesini yardımcı 0lacak başka bir bölüm :

  Sözler | Yirminci Söz

  "Ey beniâdem! Sizin pederinize, melâikelere karşı hilâfet dâvâsında rüçhâniyetine hüccet olarak, bütün esmâyı tâlim ettiğimden, siz dahi mâdem onun evlâdı ve vâris-i istidadısınız; bütün esmâyı taallüm edip, mertebe-i emânet-i kübrâda bütün mahlûkata karşı rüçhâniyetinize liyâkatinizı göstermek gerektir. Zîrâ kâinat içinde, bütün mahlûkat üstünde en yüksek makamâta gitmek ve zemin gibi büyük mahlûkatlar size musahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi, ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız.
  "Fakat sizin pederiniz, bir defa şeytana aldandı, Cennet gibi bir makamdan rûy-i zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyâtınızda şeytana uyup hikmet-i İlâhiyenin semâvâtından, tabiat dalâletine sukûta vâsıta yapmayınız. Vakit bevakit başınızı kaldırıp, Esmâ-i Hüsnâma dikkat ederek, o semâvâta urûc etmek için fünûnunuzu ve terakkiyâtınızı merdiven yapınız. Tâ fünûn ve kemâlâtınızın menbaları ve hakikatleri olan esmâ-i Rabbâniyeme çıkasınız ve o esmânın dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.


  Yukarıdaki dersde kırmızı bölümler ile ifade edilen terakkiyat ; beşerin gerek teknoloji gerek sanayi vb. şekilde madde aleminde katettiği ilerlemedir. İşte insaniyet-i suğra şeklinde tabir olunan hakikat bunu ifade etmektedir.
  mavi bölümler ile işaret edilen ise insaniyet-i kübra olan islamiyet ki oda marifetullah- muhabbetullah ve lezzet-i ruhaniye şeklinde sıralayabileceğimiz hakikatlerden oluşuyor.

  İşte insaniyet-i suğra mertebesine çıkmış bir insan eğer o mertebe ile yani ulaştığı teknoloji yada fen ilmi ile insaniyet-i kübra olan islamiyete yani marifetullah ' a ulaşamazsa yada o fennin dayandığı esmayı temaşa edemezse yaradılışında gözetilen gayeye ve kemalatını tamamlayan mertebeye ulaşamamış ve böylce hikmet-i hilkatini abesiyete kalbetmiştir.

  Çünkü insanın yaradılışından matlup '' Zat-ı Zülcelali tanımak ve O' na ibadet etmektir '' işte bu gayeye ulaşmada insaniyet-i suğra yani tüm fenni ve teknolojik gelişmeler basamak olarak görülmeli ve bu ilimleri tahsilde asıl gaye marifetullah ve muhabbetullah şeklinde özetleyebileceğimiz islamiyet-i kübraya olmalıdır .  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  Gayyur shacird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  68

  Standart

  öncelikle gülşah ablama tşk ederim... anlamam?za yard?m etmişş... ben başka izaha ihtiyaç görmüyorum risalede bi de buralarda geçiyor..

  Binaenaleyh, dünyaya ve cismani lezaize meyledersen, aciz, zelil bir "cüz'i" olursun. Eğer cihazat?n? insaniyet-i kübra denilen ?slamiyet hesab?na sarf edersen, bir "külli" ve bir "küll" olursun... mesnevi

  Fakat ebnâ-y? müstakbelin bir derece münevver olan efkârlar?, heves ve şehvetle muzlim olan hissiyatlar?na galebe ederek emrine musahhar eylediğinden, hukuk-u umumiyenin hükümferma olacağ? muhakkak oldu. ?nsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: As?l insaniyet-i kübrâ olan ?slâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya'n?n cinan? üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacakt?r...Muhakemat...
  " Bir Elime Güneşi, Bir Elime Ayı Verseniz Davamdan Vazgeçmem..." Hz. Muhammed (a.s.m)

 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  ?nsaniyet-i suğra ve insaniyet-i kübra asl?nda Risale-i nur da gerek sarih tarzda gerek işari manalarda pek çok yerde işlenmiştir. Fakat nas?l Kuran-? Mucizül beyanda herşey vard?r fakat herkes herşeyi onda göremez işte ondan süzülmüş ve onun manevi bir mucizesi olan Risale-i Nur ' da dahi pek çok mesail pek çok farkl? aç?dan işlenmiş fakat baz? zaman işari manada baz? zaman remzen temas ediyor .

  ?şte insaniyet-i suğra ve insaniyet-i kübra hakikatlerine belki işareten temas edilmiş bir başka bölüm :


  emir ve irâdenin bir arş? olan havan?n, rüzgâr?n herbir parças? ve bir nefes ve t?rnak kadar olan lâfz?ndaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcud telefonlar?n, telgraflar?n, radyolar?n ve hadsiz ve muhtelif konuşmalar?n merkezleri, santrallar?, âhize ve nâkileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin; veyahut o 'deki havan?n, belki unsur-u havan?n herbir parças?n?n herbir zerresi, bütün telefoncular ve ayr? ayr? umum telgrafç?lar ve radyo ile konuşanlar kadar mânevî şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onlar?n umum dillerini bilsin ve ayn? zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bilfiil, o vaziyet, k?smen görünüyor ve havan?n bütün eczâs?nda o kabiliyet var. ?şte ehl-i küfrün ve tabiiyyun ve maddiyyunlar?n mesleklerinde, değil bir muhâl, belki zerreler adedince muhâller ve imtinâlar ve müşkülâtlar âşikâre görünüyor.

  ------------------

  ?nsaniyet-i suğra için medeniyetin mehasinleridir şeklinde üstad?n dersini yukar?da paylaşm?şt?k...

  ?şte ' radyo ' insaniyet-i suğra yani insanlar?n madde aleminde ilerlemeri ve adetullah kanunlar?na riayet etmeleri neticesinde ulaşt?klar? bir nimet-i ilahiyedir. ?şin bu k?sm? insaniyet-i suğra k?sm?...

  Fakat üstad ' radyoyu ' vas?ta yani teknolojik bir arac? merdiven yaparak vücud-u Sania ' ya ve vahdaniyet-i ilahiye semas?na uruç etmiş yani ulaşm?şt?r. ?şte radyo penceresinden müthiş bir marifetullah kazanmas? ise insaniyet-i kübra ' d?r . Zaten radyo ' nun yarad?l?ş?ndan as?l maksadda insaniyet-i kübraya ç?kabilmemiz , onun ile Hal?k?m?z? tan?yabilmemizdir. Hakikat nazar?nda radyo ' dan elde edilen diğer neticeler ikinci üçüncü s?radad?r.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Gülşah kardeşimden Diğer kardeşlerimden Allah raz? olsun

  Çok ?stifade eidyorum.

  Rabbim ?lminizi ve Anlay?ş?n?z? ziyadeleştirsin

  Ve mahşerde sizleri salihler s?n?f?nda haşr etsin

  Tam bir ihlasa muaffak k?ls?n.R?zas?na mazhar eylesin

  Binlerle amin

 8. #8
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Alıntı ahmetnadimcavgan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Gülşah kardeşimden Diğer kardeşlerimden Allah razı olsun

  Çok İstifade eidyorum.

  Rabbim İlminizi ve Anlayışınızı ziyadeleştirsin

  Ve mahşerde sizleri salihler sınıfında haşr etsin

  Tam bir ihlasa muaffak kılsın.Rızasına mazhar eylesin

  Binlerle amin
  Allah razı olsun kardeşlerim cok istifade ettim.
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 9. #9
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Medeniyetin geldiği safha insaniyeti suğradır ki bütün azamatiyle insaniyet-i kübra olan İslamiyeti müjdelemektedir.Zira insaniyet-i suğra olan medeniyeti rahmetinden bizlere veren Cenab-ı Hakk, elbetteki insanlığın hakiki anlamının ortaya çıkacağı insaniyeti kübra ile nimetini kemale erdirmesi O'nun rahmetinin şanındandır.

  Şu anki medeniyet, dünyevi ve maddi anlamda insanlara bir huzur ve refah verebilirken, ruhi ve kalbi amosferde çaresizdir. İnşallah o boşlığuda Kur'an hakikatleri ve İslam dininin ter ü taze hayat prensipleri dolduracaktır..

 10. #10
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  elfü elfi amin..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 20.Lem'a İhlas Risalesi, Daire-i İslâmiyet İçinde Olan Herkese Emreder.
  By aczmendi reşha in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30.04.09, 06:46
 2. İnsaniyet-i Suğra ve İnsaniyet-i Kübra
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.02.09, 17:39
 3. Risale-i Nur'lar ve Cadde-i Kübra Olan Şu Mesleğimiz
  By aczmendi reşha in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.08.08, 14:38
 4. Cadde-i kübrâ-i Kur'âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar...?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 13.07.08, 12:03
 5. "İsm-i Fail, Bir Emr-i Nisbî Olan Masdardan Müştaktır." Ne Demektir?
  By Hattat in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 30
  Son Mesaj: 14.11.07, 11:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0