+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Küfür Adem midir?

 1. #1
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart Küfür Adem midir?

  "Küfür ise, hakaik-ı imaniyeyi inkâr ve nefy olduğundan ademdir." ifadesini nasıl anlamalıyız?Küfrün adem olması ne demektir?

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı hasandemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Küfür ise, hakaik-ı imaniyeyi inkâr ve nefy olduğundan ademdir." ifadesini nasıl anlamalıyız?Küfrün adem olması ne demektir?
  Küfür, "kabul-ü adem" olduğu için adem olmaktadır..

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  itikad-ı küfriye, iki kısımdır:
  Birisi: Hakaik-i İslâmiyeye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve bâtıl bir itikat ve hatâ bir kabuldür ve zâlim bir hükümdür. Bu kısım bahsimizden hariçtir. O bize karışmaz, biz de ona karışmayız.
  İkincisi: Hakaik-i imaniyeye karşı çıkar, muaraza eder. Bu dahi iki kısımdır:
  Birisi: Adem-i kabuldür. Yalnız, ispatı tasdik etmemektir. Bu ise bir cehildir; bir hükümsüzlüktür ve kolaydır. Bu da bahsimizden hariçtir.
  İkincisi: Kabul-ü ademdir. Kalben, ademini tasdik etmektir. Bu kısım ise bir hükümdür, bir itikaddır, bir iltizamdır. Hem iltizamı için nefyini ispat etmeğe mecburdur. 7.şua

 4. #4
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  İ'lem eyyühe'l-aziz! İnsan, seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Meselâ, hariçte, vâkide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki, onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakkın mülküne ve âsârına müdahale edebilsin. Ancak, şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü, hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.
  Yani hakikatta küfür yoktur.Çünkü yokluk ispat edilemez.

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Mâdem adem şerr-i mahzdır; ademe müncer olan veya ademi işmâm eden hâlât dahi şerri tazammun eder.(26.söz)

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Küfür haşir sabahına kadar küfür ehl-i için ademdir..

  Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için bir idâm-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idâm edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek. 13. söz

 7. #7
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Değerli Kardeşimiz;

  Muazzez üstad?m?z bu gibi ifadelerle; küfrün, isyan?n ve günahlar?n asl?n?n ve esas?n?n adem, terk ve yokluk olduğunu ifade ediyor.

  ?man?n, hayr?n ve salih amellerin mahiyetlerinin ise; vücud, gayret ve çal?şma olduğunu nazara veriyor.

  Bu iki mesele; niyet ve ilk meyil aç?s?ndan bak?l?rsa anlaş?labilir. Fiil ve muamelat aç?s?ndan bak?l?rsa yanl?ş değerlendirilmelere sap?labilir.

  Müspette ve menfide, hay?rda ve şerde, imanda ve küfürde: Zat?nda; fiil ve muamelat aç?s?ndan fazla bir fark yoktur.

  Mesela helal ve haram muamele fiilen birbirine benzer. Yani ayn? ticaret, ayn? insan, ayn? cihazlarla, ayn? fiili işler. Burada zahiren bir fark yoktur. Ancak niyetler aç?s?ndan; birinde iman ve takva, diğerinde küfür ve isyan cihetinde farkl? olduğundan, birbirine benzeyen fiiller farkl? niyetlerin sirayetiyle mahiyetleri değişir, ya hay?r olur veya şer olur.

  Mesela, iman ve küfür ayn? kalpte çekirdekler gibi yeşillenir, ayn? vücud da, ayn? ağ?zdan ayn? mekanizmalarla zuhur eder ve ç?kar. Burada her ikisi de vücudi gibi görünür.

  Yani cihazat?n, eşyan?n ve azalar?n bizzat mesuliyetleri yoktur. Haram ve helal lokma ayn? şekilde yenilir, yutulur, vücuda taksim edilir. Bu muamelat?n, bizzat haraml?ğ? ve helalliği yoktur. Ancak niyet, arzu ve meyil hangi özelliğe sahip ise; muamelat da, niyete göre ayn? mahiyeti taş?r.

  Mesela namaz k?lmak veya k?lmamak. Her ikisinde de faaliyet ve vücud vard?r. Namazda malum hareketler ve muamelat; k?lmamada ise; yatma, oturma veya başka bir meşguliyet vard?r. Ayr?ca h?rs?zl?k yapmak şerdir. Ancak vücudi muamelatla işlenebilir. ?şte bu cihetlere bak?ld?ğ?nda; sadece fiil ciheti nazara al?nd?ğ?nda; küfrün ve günahlar?n, terk ve adem olduğu anlaş?lmaz. Çünkü şerde bile olsa; çal?şma, faaliyet ve varl?k cepeleri vard?r. Öyle ise; iman?n esas?n?n vücudi, küfrün esas?n?n ise; ademi olduğu; niyet ve irade noktas?ndan değerlendirilir.

  Mesela namaz k?lmak emr-i ilahi cihetiyle vücudidir. K?lmayan adam fikren emre muhalefet etmesi yokluktur, terktir ve ademdir.

  ?man emri ilahidir. Bu noktadan hay?rd?r ve vücudidir. Küfre giren insan küfürle vücudi bir mesuliyet işlese de; Allah’?n külli emrine muhalefet edip, iman? yoklukta b?rak?p, terk ettiğinden dolay? edemi kabul edilir.

  Demek ki bu mesele:
  1- ?nsan?n niyet, irade ve meyli aç?s?ndan,
  2- Allah’?n emrettiklerinin vücud, nehyettiklerinin de adem aç?s?ndan değerlendirmesi ile ilgilidir.

  Cenab-? Hak h?rs?zl?ğ? yasaklam?ş. Burada h?rs?zl?ğ?n yap?lmamas? fiil aç?s?ndan bir terktir. Ancak emri ilahi aç?s?ndan h?rs?zl?k yapmamak hay?rd?r, vücudidir ve müspettir.

  Bu misalden de anlaş?lacağ? üzere bir şeyin müspet, vücudi ve hay?r olmas? veya menfi, ademi ve şer olmas?; o işin muamelat ve fiiline değil; Allah’?n emir ve nehyi ile kulun niyet ve iradesine bakmaktad?r.

  Selam ve dua ile...
  -Sorularla Risale-i Nur Editör-

 8. #8
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  ?nsan, nur-u ?mân ile âlâ-y? illiyyîne ç?kar; Cennete lây?k bir k?ymet al?r. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne düşer; Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü, ?mân insan? Sâni-i Zülcelâline nispet ediyor. ?mân bir intisabd?r. Öyle ise, insan, ?mân ile insanda tezâhür eden san'at-? ?lâhiye ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniye itibâriyle bir k?ymet al?r. Küfür, o nisbeti kat' eder. O kat'dan san'at-? Rabbâniye gizlenir, k?ymeti dahi yaln?z madde itibâriyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-? hayvanî olduğundan, k?ymeti hiç hükmündedir.
  ................
  Eğer kat-? intisabdan ibâret olan küfür insan?n içine girse, o vakit bütün o mânidar nukuş-u esmâ-i ?lâhiye karanl?ğa düşer; okunmaz. Zîrâ, Sâni unutulsa, Sânia müteveccih mânevî cihetler de anlaş?lmaz; âdetâ baş aşağ? düşer. O mânidar âlî sanatlar?n ve mânevî âlî nak?şlar?n çoğu gizlenir; bakî kalan ve göz ile görülen bir k?sm? ise, süflî esbâba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder.
  23.SZ
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  adem yokluk demek...

  bütün şerler,günahlar,zülümler ve inkarlar ademi fiildir..ademe gider..

  cehennemin vazifesi bu ademi fiilleri yok etmek..hani cehennem ehli sonunda tevhid ehli olur deniliyor ya..işte s?rr? burdan kaynaklan?yor..

  tevhid ehli oluyor..ama cehenenemde ebedi kalacak olanlar kal?yor..imans?z olduklar?ndan..

  işte küfür ademi fiildir..

  hakikatte yarat?lmam?ş..insan?n kesbiyle ortaya ç?k?yor..hakikatte yarat?lanlar hep hay?rlard?r..

  işte ayette deniliyor ya..iyiliği Allahtan..kötülüğü nefsinden bil..s?rr?da işte budur
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  O'nu bulan neyi kaybeder, O'nu kaybeden dünya dolusu belay? baş?nda bulur..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Adem-i zade eğer bildebest adem nist
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.08.13, 23:47
 2. Adem-ı Kabul ve Kabul-ü Adem Kavramları Arasındaki Fark
  By yakaza in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.07.09, 08:21
 3. Kabul-i Adem,Adem-i Kabul Meselesi İle İlgili Anladıklarımızı Paylaşabilir miyiz ?
  By *reşha* in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 09.03.09, 18:45
 4. İnsanoğlu Allah'a Şahit midir Delil midir...?
  By HüZnÜ HaZan in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 03.03.09, 14:23
 5. Rıza-i Küfür, Küfür Olduğu Gibi; Zulme Rıza da....
  By Ehl-i telvin in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.03.07, 02:12

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0