+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: İkinci Söz

 1. #1
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart İkinci Söz

  İkinci Söz  اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ


  (elllezine yuminune bil gayb)
  (konumuz şu)İMANDA ne kadar büyük bi saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikâyeciğe bak, dinle: (
  (Kuranda misallerle temsillerle anlatıyor önce bir kıssa anlatıyor olay çiziyor sonra onun üzerine hakikati bina ediyor imanda da ne kadar büyük bir mutluluk nimet lezzet ve rahat olduğunu önce temsili hikayecikle anlatacak sonra bunun üzerine hakikati bina edecek bizde o hakikatten hissemize düşeni alacağız inşAllah)
  Bir vakit iki adam hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin (kendini beğenmiş) talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin (Farsça huda Allah Allahı bilen) bahtiyar diğer tarafa sülûk eder, giderler.(şimdi biz bu adamları takip edelim bakalım biz hangisiyiz)

  Hodbin (bencil adam)adam hem hodgam , hem hodendiş, hem bedbin olduğundan, bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer.(çünki nasıl inanırsak öyle muamele görürüz maddetende bu böyledir mesala hastalık hafif aldı seni iyiyim dersen hakkaten iyleşirsin gitsen sağlam bir adama desen ki ya kardeşim rengin sararmış sen hastasın desen o adamın birazda evhamı varsa sonra gider aynaya kendine bakar hakkaten ben hastayım ya çok halsizim der birazda heycanlıdır kanıda çekilmişti zaten kendisini hasta kabul eder gider doktora sonra doktor buna ilaç verir sonra aldığı o ilacın tesiriyle yeni bir hastalık daha halbuki iyiyim benim bişeyim yok dese vucud ona göre kuvvet alır ruhumuz da kuvvet alır babanın çocuğuna iyi isim koymaktır diyor efendimiz mesala çocuğa kaya diyoruz kaya oraya kaya buraya sonra çocuk kaya gibi oluyor kayıyor artık aynı şekilde demir yani çocuklarımıza çok garip ismler koyuyoruz mesala cengizin bir manası da ne Allah düşmanı demek Cengiz (ey Allahın düşmanı )gel buraya böyle saçma bişey olabilir mi Cengiz han var mesala onlar Müslüman değil zalim biriydi deccal biri o zaman turkler musluman değildi) Bakar ki, her yerde âciz bîçâreler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vâveylâ ediyorlar.(bakıyorki o adam gittiği her herde feveran var bunları görur ) Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elîm bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumî şeklini almış. Kendisi şu elîm ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz.(kendiside gucu yetmeyince kafayı uyuşturuyor neden duymamak görmemek için bunları ruh sıkılınca ne olucak insan içkiye düşkün olur ya ruhun gıdasını bulucan yada içki eğlence kadın mal vs gibi şeylerle ruhu uyuşturur demekki adam o haleti hissetmemek için sarhoş oluyor ) Çünkü herkes ona düşman ve ecnebî görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusâne ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır.

  Diğeri (bunu takip edelim)hüdabin hüdâperest ve hak-endiş, güzel ahlâklı idi ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü.(memleket aynı düşünün kapı komşumuz mutsuzdur biz mutluyuzdur ufak şeyde şukur eden var çoka kanaat edemiyince şaşırırız ufak bir şeyle memnun olanlar var insan alışmayınca kendi kendine sorar YA SEN BUNLARLA nasıl mutlu oluyon) İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumî şenlik görüyor: her tarafta bir sürur, bir şehrâyin, bir cezbe ve neş’e içinde zikirhaneler... Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisât-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurâne ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor.evvelki bedbahtın hem kendi, hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar, hem kendi, hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. (hakkaten öyle şefkatli insan düşün yetim öksüzü görünce acıyor napıcaz bunun için der anne babalı çocuğu görunce elhamdulillah der ustad hz.leri der ki ben ihtiyac sahibi yavruları gördukçe kederleniyordum diyor 29. şuada anlatıyor.Annesi yanında olan çocuğun ağlamasını belki o kadar çok ilgilenmeyiz ama öksüz çocuğu gödüğümüzde onun derdini sorarız buda imanın bir lezzeti) Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah’a şükreder.

  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 2. #2
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  Sonra döner, öteki adama rast gelir. Halini anlar. Ona der:
  “Yahu, sen divane olmuşsun. batn?ndaki (içindeki) çirkinlikler zahirine aksetmiş olmal? ki, gülmeyi ağlamak, terhisât? soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin.(ona nasihat ediyor içindeki çirkin düşünceler d?ş?n? etkilemiş siyah gözlük takm?şs?n beyaz? siyah görüyon sen ters gördun nazar?n farkl? nas?l şöyle gulmeyi ağlamak adamlar gülüyor sen ağlamak gibi göruyon ölüm terhisat ama sen talan göruyon böyle düşündüğünden dolay? hayat?n? zehir ediyon Allah? tan?mayan adam haline nas?l kanaat etsin ustad hz.leri diyor ki kafir bir an yaşamamas? laz?m intihar etmesi laz?m nas?l yaş?yorlar diyor neden anlam?yorlar çünki uyuşturucu kullan?yorlar gayri meşrular hep nedir sarhoşluktur kendisini unutturuyor) Akl?n? baş?na al, kalbini temizle—ta şu musibetli perde senin nazar?ndan kalks?n, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-? terakkiyat ve kemâlât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz.”(yani kafir nas?l göruyor Allah niçin yaratm?ş çok fark var biz neden s?k?nt? göruyoruz ters düşmemizden ne kadar ters düşersen o kadar tokat yersin.. ülkeyle alakas? kesintisiz kainat?n sahibi şefkatlidir böyle bir melikin memleketi surekli gözumuzun önunde yenileniyor bu memleket senin görduğün gibi olamaz)

  Sonra o bedbaht?n akl? baş?na gelir, nedamet eder. “Evet, ben işretten(çok fazla kendimi uyuşturucu şeylere verdim) divane olmuştum. Allah senden raz? olsun ki cehennemî bir haletten beni kurtard?n” der.(sen beni cehennemi haletten kurtard?n)

  (hayata farkl? bakan iki insan?n hikayesi çevremize nas?l bakt?ğ?m?z çok önemli ustad h.zleri diyor ya Güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayat?ndan zevk al?r. Güzel görmüyorsak güzel şeyler düşünemeyiz o zaman varl?ğ? ve hayat? çok doğru ve isabetli yorumlayamay?z bencil bakan adam sadece kendi aç?s?ndan bak?yor yani inanm?yor kainat? kuran yaşatan olduğuna inanm?yor inanmad?ğ? için hep endişe içinde hep o korkularla varl?ğa bak?yor bakt?ğ? zaman her yerde kötü görüyor bütün varl?k inliyor diye görüyor mesala doğuyor ne olucağ? belli değil onun düşüncesine göre tabiat?n içindeki her hadiseyi bir sahipsizlik olarak görüyor ve ürperiyor tabiat nedir bütünüyle inleyen ne olucağ? belli olmayan bir matem hane güzel bakm?yor ve güzel neticeyede ulaşam?yor ve vicdan? azap içinde ama diğeri hudabin Allaha inanan varl?k varsa onun yarat?c?s?da vard?r diye düşünür bir HAY OLAN ALLAH var diye düşünür O beni yaln?z b?rakmaz der kainat bir zikir hanedir matam hane-i umumi yok umumi bir şenlik neşe var diyor ve her canl?n?n bu anlamda ç?kard?ğ? ses bir zikirdir inilti değildir Allah? anmakt?r diyor bu aç?dan bak?nca ceveresinde duyduğu sesten seviniyor hem kendi hem umum halk?n sevinmesiyle kendiside mutlu oldu kendisi böyle görduğunde mutlu oldu.Bakmak çok önemli dinlemek çok önemli o sesleri dinlemek anlamlar ç?karmak önemli görmenin hakk?n? vermeli nas?l kalp gözunude devreye koymal? gözu basiretle buluşturmal? her nesnede cenabu hakk? bulmal? kainat kitab?n? okusak butün varl?ğ? temaşa etsek adeta büyüleniriz varl?ğ?n sahibini bulamayanlar bu seslerden tirer her şeyi bir cenaze olarak görür onun canl? olduğunu zakir olduğunu göremez duyamazlar ahengi eday? diyelim ki insan? ele alal?m şu dunyada her şey insan için A sebzesindeki her şey ne insan için hatta çoğrafyalara göre değişir Antalya da c vitamini farkl? yerden gelirken sibiryadan farl? meyvelerdeki ağac?n kökunden al?nmakta )

  Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam, kâfirdir. Veya fâs?k, gafildir. Şu dünya, onun nazar?nda bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat, firak ve zevâl sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz baş?bozuklard?r. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalâletinden neş’et edip onu mânen tâzip eder.

  Diğer adam ise, mü’mindir. Cenâb-? Hâl?k? tan?r, tasdik eder. Onun nazar?nda şu dünya bir zikirhane-i Rahmân, bir talimgâh-? beşer ve hayvan, ve bir meydan-? imtihan-? ins ü când?r. Bütün vefiyât-? hayvaniye ve insaniye ise, terhisatt?r. vazife-i hayat?n? bitirenler, bu dâr-? fâniden, mânen mesrurâne, dağdağas?z diğer bir âleme giderler—ta yeni vazifedarlara yer aç?ls?n, gelip çal?şs?nlar. Bütün tevellüdât-? hayvaniye ve insaniye ise, ahz-? askere, silâh alt?na, vazife baş?na gelmektir. Bütün zîhayat, birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlard?r. Bütün sadâlar ise, ya vazife başlamas?ndaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neş’esinden neş’et eden nağamatt?r. Bütün mevcudat, o mü’minin nazar?nda, Seyyid-i Kerîminin ve Mâlik-i Rahîminin birer mûnis hizmetkâr?, birer dost memuru, birer şirin kitab?d?r. Daha bunun gibi pek çok lâtif, ulvî ve leziz, tatl? hakikatler, iman?ndan tecellî eder, tezahür eder.

  Demek iman bir mânevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taş?yor. küfür ise mânevî bir zakkum-u Cehennem tohumunu sakl?yor.
  Demek selâmet ve emniyet yaln?z ?slâmiyette ve imandad?r. Öyle ise biz daima “Elhamdü lillâhi alâ dini’l-?slâm ve kemâli’l-îman ” demeliyiz.
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İkinci Söz
  By hacım in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.03.09, 11:06
 2. İkinci Suskunluğum
  By m_safiturk in forum Şiirler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 29.12.08, 00:06
 3. İkinci Şua -İsm-i Kayyûm
  By hadema in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 12.08.08, 12:42
 4. 25. Söz İkinci Suret
  By Ebu Hasan in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.11.06, 14:03
 5. Yirmi İkinci Sözün, İkinci Makamı
  By sliha87 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.08.06, 19:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0