+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: 10. Söz' den Bir Sual

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart 10. Söz' den Bir Sual

  Sözler | Onuncu Söz
  On ?kinci Hakikat:
  Bâb-? risâlet ve tenzildir; Bismillâhirrahmânirrahîm'in cilvesidir.

  Hiç mümkün müdür ki, bütün enbiyâ, mu'cizelerine istinad ederek, sözünü teyid ettikleri; ve bütün evliyâ, keşif ve kerâmetlerine istinad edip, dâvâs?n? tasdik ettikleri; ve bütün asfiyâ, tahkikat?na istinad ederek hakkâniyetine şehâdet ettikleri Resûl-i Ekrem Sallâllahü Aleyhi ve Sellemin tahakkuk etmiş bin mu'cizât?n?n kuvvetine istinad edip, bütün kuvvetiyle, hem k?rk vecihle mu'cize olan Kur'ân-? Hakîm, binler âyât-? katiyesine istinad ederek, bütün katiyetle açt?klar? âhiret yolunu ve küşâd ettikleri Cennet kap?s?n?, sinek kanad? kadar kuvveti bulunmayan vâhî vehimler, ne haddi var ki, kapatabilsin?
  Geçen hakikatlerden anlaş?ld? ki, haşir meselesi öyle râsih bir hakikattir ki, küre-i arz? yerinden kald?racak, k?r?p atacak bir kuvvet, o hakikati sarsamaz. Zîrâ, o hakikati, Cenâb-? Hak bütün esmâ ve s?fat?n?n iktizâs? ile tesbit ediyor; ve Resûl-i Ekremi, bütün mu'cizât ve berâhiniyle tasdik ediyor; ve Kur'ân-? Hakîm, bütün hakâik ve âyât?yla onu ispat ediyor; ve şu kâinat, bütün âyât-? tekviniye ve şuûnât-? hakîmânesi ile şehâdet ediyor. Acaba, hiç mümkün müdür ki, haşir meselesinde, Vâcibü'l-Vücud ile bütün mevcudât-kâfirler müstesnâ olarak-ittifak etmiş olsun; k?l kadar kuvveti olmayan şüpheler, şeytânî vesveseler o dağ gibi hakikat-i râsihâ-i âliyeyi sarss?n, yerinden kald?rs?n? Hâşâ ve kellâ!..
  ---------------------------------------------------------------------
  Arkadaşlar 10. söz malumunuz ; haşir akidesinin akla ve kalbe yerleşmesi için 12 hakikatine 12 kap?dan girdiğimiz bir ders .

  Mesela bab-? insaniyet yani insaniyet kap?s?ndan ism-i Hakk' ?n cilvesine ulaş?l?yor . Yada Bâb-? hikmet, inâyet, rahmet, adâlet ' ten ; ism-i Hakîm, Kerîm, Âdil, Rahîmin cilvelerini seyr edebiliyoruz
  Bu kap?lar ile cilvelerine ulaş?lan esma- ül hüsna aras? bağlant?lar?n kurulumunu , Üstad 10. sözde çok güzel işlemiş.

  12. hakikatte ise risalet ve tenzil kap?lar?ndan '' bismillahirrahmanirrahim '' in cilvesine ulaş?lm?ş .Fakat ben aradaki bağlant?y? kuramad?m . Yani risalet ve tenzil bablar? ile Bismillahirrahmanirrahim ' in cilvesine nas?l ulaş?yoruz ? risalet,tenzil ile bismillahirrahmanirrahim ' in ; haşrin delili noktas?nda bağlant?lar?n? nas?l kurabiliriz ?

  ?şaretül icaz ' da besmele , harf harf inceleniyor o bölümde besmelede gizli bir '' kul '' yani söyle- de ki manas? olduğu için risalete işaret olduğunu biliyorum , ordan bağlant? kurmaya çal?ş?yorum ama işin içinden pek ç?kam?yorum ? ? ?
  Konu gulsah tarafından (15.11.07 Saat 12:17 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  Allah raz? olsun. Güzel bir paylaş?m.

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 3. #3
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  Öncelikle biraz daha düşünmek laz?m. 10. sözün hakikatleri herkesin anlayabileceği veya anlatabileceği kolayl?kta bir konu değil. Ama çal?ş?rsak ?nşallah anlayamayacağ?m?z yer kalmaz.

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı Çeşm-i Giryân Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Öncelikle biraz daha düşünmek lazım. 10. sözün hakikatleri herkesin anlayabileceği veya anlatabileceği kolaylıkta bir konu değil. Ama çalışırsak İnşallah anlayamayacağımız yer kalmaz.
  Evet inş.
  Anlamak bir ihsan-ı ilahi...

  Bu ihsana mazhar olmuş kardeşlerin paylaşımlarını bekliyoruz...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Zat-? Uluhiyetin tebarüzü ve insanl?ğ?n devam? ve hakiki insanl?ğ?n da vazife-i asliyesini yapmas? için Risalet gereklidir ki bunlar? da Allah, Rahman ve Rahim ?simleri iktiza eder. Bu Üç ism-i hass? bünyesinde bulunduran da Bismillahirrahmanirrahim'dir.Bu ismleri ise ebedi tecelli istediğine göre ahiret karş?m?zda ayan beyand?r..

 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Şimdi dinle, bu padişahın sevgilisi diyor ki:
  "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, membalarını göster; ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme; bizi huzûruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zevâl ve teb’îd ile tâzib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu mutî raiyyetini başıboş bırakıp idâm etme" diyor ve pekçok yalvarıyor; sen de işitiyorsun.
  Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah, hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir adamın en ednâ bir merâmını ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgili bir yâver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin?''
  .............
  Hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir hâceti, en ednâ bir mahlûkundan görüp kemâl-i şefkatle ummadığı yerden is’âf eden; ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlûkundan işitip imdad eden; lisân-ı hal ve kàl ile istenilen her şeye icâbet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden,en sevgili bir mahlûkundan en büyük hâcetini görüp bitirmesin, is’âf etmesin, en yüksek duâyı işitip kabul etmesin?''
  (Sözler'den)

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alt?nc? S?r: Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar k?ymettar bir vesîle ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-? Zülcelâle vesîledir ki, y?ld?zlarla zerrât beraber olarak kemâl-i intizam ve itaatle, beraber, ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zât-? Zülcelâlin ve o Sultân-? Ezel ve Ebedin istiğnâ-i zâtîsi var; ve istiğnâ-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudâta ihtiyac? olmayan bir Ganî-i Alel?tlakt?r. Ve bütün kâinat taht-? emir ve idaresinde ve heybet ve azameti alt?nda nihayet itaatte, celâline karş? tezellüldedir.
  ?şte, rahmet seni, ey insan, o Müstağnî-i Alel?tlak?n ve Sultan-? Sermedînin huzuruna ç?kar?r ve Ona dost yapar ve Ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat, nas?l sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaks?n, hiçbir cihetle yanaşam?yorsun; fakat güneşin ziyâs?, güneşin aksini, cilvesini senin aynan vâs?tas?yla senin eline verir. Öyle de, o Zât-? Akdese ve o Şems-i Ezel ve Ebede biz çendan nihayetsiz uzağ?z, yanaşamay?z; fakat Onun ziyâ-i rahmeti Onu bize yak?n ediyor.
  ?şte, ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir hazîne-i nur buluyor. O hazîneyi bulman?n çaresi, rahmetin en parlak bir misâli ve mümessili ve o rahmetin en beliğ bir lisân? ve dellâl? olan ve Rahmeten li'l-âlemîn ünvân?yla Kur'ân'da tesmiye edilen Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n sünnetidir ve tebâiyetidir. Ve bu Rahmeten li'l-âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesîle ise, salâvâtt?r.


  Evet, salâvât?n mânâs? rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duâs? olan salâvât ise, o Rahmeten li'l-âlemînin vüsûlüne vesîledir. Öyle ise, sen, salâvât? kendine o Rahmeten li'l-âlemîne ulaşmak için vesîle yap ve o zât? da rahmet-i Rahmâna vesîle ittihaz et. Umum ümmetin, Rahmeten li'l-âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakk?nda, hadsiz bir kesretle rahmet mânâs?yla salâvât getirmeleri, rahmet ne kadar k?ymettar bir hediye-i ?lâhiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir sûrette ispat eder.
  Elhâs?l: Hazîne-i rahmetin en k?ymettar p?rlantas? ve kap?c?s? zât-? Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtar? dahi "Bismillahirrahmanirrahim" 'dir. Ve en kolay bir anahtar? da salâvâtt?r.

  Ş?MD? ANLADIN MI GÜLŞAH?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  ŞİMDİ ANLADIN MI GÜLŞAH?
  ?

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 9. #9
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Zat-ı Uluhiyetin tebarüzü ve insanlığın devamı ve hakiki insanlığın da vazife-i asliyesini yapması için Risalet gereklidir ki bunları da Allah, Rahman ve Rahim İsimleri iktiza eder. Bu Üç ism-i hassı bünyesinde bulunduran da Bismillahirrahmanirrahim'dir.Bu ismleri ise ebedi tecelli istediğine göre ahiret karşımızda ayan beyandır..
  Allah razı olsun , uzun zamandır besmelenin 6 sırrını işliyoruz , bende bilhassa o sırlarla irtibatlar kurmaya çalışıyordum siz de burada çok latif bağlar kurmuşsunuz Rabbim idrak etmeyi nasib etsin .

  Bazı noktalar var inş. onlarda açılıacak

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 10. #10
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Şu mübârek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisân-ı haliyle vird-i zebânıdır.

  Evet, şöyle müzeyyen bir kâinatın, öyle mukaddes bir Sâniine böyle bir Resûl-i Ekrem, ışık şemse lüzûmu derecesinde elzemdir. Çünkü, nasıl güneş, ziyâ vermeksizin mümkün değildir; öyle de, Ulûhiyet de, peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir.

  islam nişanı olduğundan risalet ve tenezzülatla irtibatlanamazmı.
  Konu nurhanali tarafından (16.11.07 Saat 01:18 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Suâl!..
  By Müellif-e in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 08.05.09, 16:33
 2. Bir Sual
  By Ebu Hasan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 18.12.07, 19:17
 3. Sual???
  By Çeşm-i Giryân in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.11.07, 13:55
 4. Bir Kaç Sual
  By gokhanbulut in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 28.10.07, 00:32
 5. Bir Sual
  By sinang in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06.03.07, 22:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0