+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 21

Konu: Hadd-i Kemale Vasıl Olmak...

 1. #1
  Pürheves eyyubi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  222

  Standart Hadd-i Kemale Vasıl Olmak...

  Ve keza, bakıyoruz ki, kâinatta herhangi birşey, hadd-i kemale vasıl olmayınca hareket etmekten durmuyor. Kemaline vasıl olduğu zaman hareketi terk edip sükûnda oturur. Bundan anlaşılıyor ki, vücut kemali ister, kemal de sübutu iktiza eder. Öyleyse, vücudun vücudu, kemalledir. Kemalin kemali de devamla olur. Öyleyse, bir Vâcib-i Sermedî, Kâmil-i Mutlak var ki, mümkinatın bütün kemalâtı, Onun nur-u kemalinin cilvelerine birer gölgedir. Öyleyse, Cenab-ı Hak zatında, sıfâtında, ef'âlinde kâmil-i mutlaktır. (M.N.)

  Yukarıdaki kısmı biraz açabilirseniz seviniriz.
  "Mü'minin feraseti karşısında titreyin; zira o bakarken Allah'ın nuruyla bakar." (Tirmizî, Tefsirü'l-Kur'an 15)

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Yerdeki aynaların tagayyürü, gökteki güneşin tagayyürünü değil, bilâkis, cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Hem ezelî, ebedî, sermedî, her cihetçe kemâl-i mutlakta ve istiğnâ-yı mutlakta, maddeden mücerred, mekândan, kayıttan, imkândan münezzeh, müberrâ, muallâ olan bir Zât-ı Akdesin tagayyürü ve tebeddülü muhaldir. Kâinatın tagayyürü Onun tagayyürüne değil, belki adem-i tagayyürüne ve gayr-ı mütehavvil olduğuna delildir. Çünkü müteaddit şeyleri intizamla daimî tağyir ve tahrik eden bir zat, mütegayyir olmamak ve hareket etmemek lâzım gelir. Meselâ, sen çok iplerle bağlı çok gülleleri topları çevirdiğin ve daimî intizamla tahrik edip vaziyetler verdiğin vakit, senin, yerinde durup tagayyür ve hareket etmemekliğin gerektir. Yoksa o intizamı bozacaksın. Meşhurdur ki, intizamla tahrik eden hareket etmemek ve devamla tağyir eden mütegayyir olmamak gerektir-tâ ki o iş intizamla devam etsin.

  Saniyen: Tagayyür ve tebeddül, hudûsten ve tekemmül etmek için tazelenmekten ve ihtiyaçtan ve maddîlikten ve imkândan ileri geliyor. Zât-ı Akdes ise, hem kadîm, hem her cihetçe kemâl-i mutlakta, hem istiğnâ-yı mutlakta, hem maddeden mücerred, hem Vâcibü’l-Vücud olduğundan, elbette tagayyür ve tebeddülü muhaldir, mümkün değildir. 30.lema

 3. #3
  Pürheves eyyubi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  222

  Standart

  Allah raz? olsun abi, pencere araland?

  "kâinatta herhangi birşey, hadd-i kemale vas?l olmay?nca hareket etmekten durmuyor"

  buna bi misal verebilir miyiz?
  "Mü'minin feraseti karşısında titreyin; zira o bakarken Allah'ın nuruyla bakar." (Tirmizî, Tefsirü'l-Kur'an 15)

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı eyyubi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun abi, pencere aralandı

  "kâinatta herhangi birşey, hadd-i kemale vasıl olmayınca hareket etmekten durmuyor"

  buna bi misal verebilir miyiz?
  ağaçlar , hayvanlar , insanın cismani vücudu vs. vs...

 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı eyyubi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah raz? olsun abi, pencere araland?

  "kâinatta herhangi birşey, hadd-i kemale vas?l olmay?nca hareket etmekten durmuyor"

  buna bi misal verebilir miyiz?
  Bir çekirdek çekirdek olarak kalabilirdi toprak alt?nda ama hareket ediyor yani tegayyür oluyor ve fettah ismi ile çatl?yor sonra filiz veriyor / verdiriliyor.

  Filiz , filiz olarak kalabilirdi daha ilerlemeyebilirdi. Ama hay?r oda yer çekimine inat büyüyor serpiliyor yine tahavvül- tegayyür. Ve neticesinde büyük bir ağaç oldu .

  Ağaç , ağaç olarak sabit , değişmeden kalabilirdi ama bak?yoruz yine hareketlenmeler var , tahavvüller var mesela dal budak sar?yor ...dallar da sabit kalm?yor onlar?da yapraklar sar?yor sonra çiçekler ...

  ?şte şu ağaç eğer meyvedar bir ağaçsa dall?-budakl?-çiçekli hali ile karar k?lm?yor yine tahavvül ediyor ve en nihayet kendisinden maksud kemale eriyor ve ' hazîne-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablac?l?k ediyor. ' ?ŞTE KEMAL?N? BULDU . Nerden mi anl?yoruz ? daha ilerlemiyor . Başka bir tahavvülat ile bir sonraki mertebeye ç?k?lm?yor. Sonra Mümit ismi...

  ?nsan da böyledir , alem-i ervahtan ta alem-i ahirete kadar maddi - manevi tahavvüller geçirir , kendisinden maksud kemale eresiye kadar maddi / manevi tüm ihtiyaçlar? Rab ismi celili ile temin edilir ve en nihayet cennette kemaline erer ve orada sabit kal?r daha tahavvül etmez . Cennet tekamül yeri değildir. Orada say edip tekamülümüz için çal?şmak yoktur.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İnsan da böyledir , alem-i ervahtan ta alem-i ahirete kadar maddi - manevi tahavvüller geçirir , kendisinden maksud kemale eresiye kadar maddi / manevi tüm ihtiyaçları Rab ismi celili ile temin edilir ve en nihayet cennette kemaline erer ve orada sabit kalır daha tahavvül etmez . Cennet tekamül yeri değildir. Orada say edip tekamülümüz için çalışmak yoktur.
  Cennet sabit mi olacak?Yani bir hedef,amaç olmayacak mı?Bütün tekemmül dünya ile mi sınırlı?açıklayabilirseniz sevinirim Gülşah kardeşim

 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Cennet sabit mi olacak?Yani bir hedef,amaç olmayacak mı?Bütün tekemmül dünya ile mi sınırlı?açıklayabilirseniz sevinirim Gülşah kardeşim

  Kardeş inş. Risaleden bölümlerle açıklayayım ama internette bir problem yaşıyorum , kopuyor o yüzden geçikebilir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Sözler | Yirmi Dokuzuncu Söz


  Hakîm-i Ezelî, inâyet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyenin iktizâs? ile,
  şu dünyay?, tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve Esmâ-i Hüsnâs?na ayna ve kalem-i kader ve kudretine sayfa olmak için yaratm?ş.
  • Ve tecrübe ve imtihan ise neşv ü nemâya sebeptir.
  • O neşv ü nemâ ise, istidadlar?n inkişaf?na sebeptir.
  • O inkişaf ise, kabiliyetlerin tezâhürüne sebeptir.
  • O kabiliyetlerin tezâhürü ise hakâik-? nisbiyenin zuhuruna sebeptir.
  • Hakâik-? nisbiyenin zuhuru ise Sâni-i Zülcelâlin Esmâ-i Hüsnâs?n?n nukuş-u tecelliyât?n? göstermesine ve kâinat? mektubât-? Samedâniye sûretine çevirmesine sebeptir.
  ?şte şu s?rr-? imtihan ve s?rr-? teklif iledir ki, ervâh-? âliyenin elmas gibi cevherleri, ervâh-? sâfilenin kömür gibi maddelerinden tasaffî eder, ayr?l?r.
  ?şte, bu mezkûr s?rlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, âlî hikmetler için, âlemi bu sûrette irâde ettiğinden, şu âlemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irâde etti. Tahavvül ve tegayyür için z?dlar? birbirine hikmetle kar?şt?rd? ve karş? karş?ya getirdi. Zararlar? menfaatlere mezc ederek, şerleri hay?rlara idhâl ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem' ederek hamur gibi yoğurarak şu kâinat? tebeddül ve tegayyür kanununa ve tahavvül ve tekâmül düsturuna tâbi k?ld?. Vaktâ ki, meclis-i imtihan kapand?, tecrübe vakti bitti, Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icrâ etti, kalem-i kader mektubât?n? tamam?yla yazd?, kudret nukuş-u san'at?n? tekmil etti, mevcudât vezâifini ifâ etti, mahlûkat hizmetlerini bitirdi, her şey mânâs?n? ifade etti, dünya âhiret fidanlar?n? yetiştirdi, zemin Sâni-i Kadîrin bütün mu'cizât-? kudretini, umum havârik-? san'at?n? teşhir edip gösterdi, şu âlem-i fenâ sermedî manzaralar? teşkil eden levhalar? zaman şeridine takt?, o Sâni-i Zülcelâlin hikmet-i sermediyesi ve inâyet-i ezeliyesi o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o Esmâ-i Hüsnân?n tecellîlerinin hakikatlerini, o kalem-i kader mektubât?n?n hakâik?n?, o numûne-misâl nukuş-u san'at?n?n as?llar?n?, o vezâif-i mevcudât?n faydalar?n?, gâyelerini, o hidemât-? mahlûkat?n ücretlerini ve o kelimât-? kitâb-? kâinat?n ifade ettikleri mânâlar?n hakikatlerini ve istidad çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve bir mahkeme-i kübrâ açmas?n? ve dünyadan al?nm?ş misâlî manzaralar?n göstermesini ve esbâb-? zâhiriyenin perdesinin y?rtmas?n? ve her şey doğrudan doğruya Hâl?k-? Zülcelâline teslim etmesi gibi hakikatleri iktizâ etti; ve o mezkûr hakikatleri iktizâ ettiği için kâinat? dağdağa-i tegayyür ve fenâdan, tahavvül ve zevâlden kurtarmak ve ebedîleştirmek için o z?dlar?n tasfiyesini istedi ve tegayyürün esbâb?n? ve ihtilâfât?n maddelerini tefrik etmek istedi; elbette k?yâmeti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. ?şte şu tasfiyenin neticesinde, Cehennem, ebedî ve dehşetli bir sûret al?p, tâifeleri -1- tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedî, haşmetli bir sûret giyerek ehil ve ashâb? -2- hitab?na mazhar olacak  Kardeş inş. devam edeceğiz ...
  Konu gulsah tarafından (15.11.07 Saat 19:52 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 9. #9
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Yukar?da ki ders malumunuz tegayyür - tahavvül neden dünyaya mahsustur ve neden dünyada tahavvül ve tegayyür vard?r suallerinin çok güzel yan?tlar?n? içerisinde bar?nd?ryor.

  Tahavvül ve tegayyür ise neşv-ü nemaya sebeptir . Neşvü nema ise istidatlar?n inkişaf?d?r ... derken mesele hakaik-i nisbiyeye dayan?yor hakaik-i nisbiye için ise ezdatlar kar?şmas? laz?m yani s?cak soğuk- güzel çirkin- şer hay?r nur- zulmet vb. ezdat bu dünyada cem edildiği için tegayyür ve tahavvül vard?r. Alem-i ahirette ise yani cennette ise ezdat yoktur. Tüm hay?r- güzellik - nur cennette toplanacak , bu hal ise imtihan s?rr?n? ortadan kald?r?r , s?rr-? imtihan yani tecrübe meydan? olmayan bir yerde kişinin manevi tekamülünden söz edilemez ...

  Bu meselenin bir boyutu , isin başka boyutlar? ile konuya değinmeye devam edelim inş. , Risalede çok bahisler var bu mevzuya ?ş?k tutan
  Konu gulsah tarafından (15.11.07 Saat 19:53 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 10. #10
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Hem hayat, bu kâinatın tezgâh-ı âzamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen, her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan her ceset, o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Adeta Zât-ı Hayy ve Muhyî, bu makine-i hayat vasıtasıyla, bu karanlıklı ve fâni ve süflî olan âlem-i dünyayı lâtifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, bâki bir âleme gitmeye hazırlattırıyor. Lemalar | Otuzuncu Lem´a

  Mesela bu dünyada bir zerre evvela camidatta idi sonra tekamül etti nebatata geçti sonra tekamül etti hayvanata intikal etti en sonunda insanda ve insanda da kalbine bir cüz oldu işte o zerre bu dünyada talimgah gördü ve cennete layık bir kıvama geldi.

  Burada nurlanan zerre ise ahirette mesela cennette bir ağacın meyvesinde cüz oldu. Fakat hayattar bir cüz yani o ağaç seni işitir , emrine uyar itaat eder . Orada tegayyür yoktur sen elmayı ısırırsın bakarsın ki elma azalmamış , elma çürümez fena bulmaz yada insanda kazurat olmaz - kazuratsız ağaçları düşünelim- Tegayyür olabilmesi için fena bulması lazım . Mesela bir çekirdek fena bulacak ki tekamül edip fidan versin .

  Tekamül meselesini sadece insanla sınırlı düşünmemek lazım , ahirette zerratta en kemal mertebede olacak yani orada zerrelerde çalışıp tedricen kemale ermiyecek çünkü o talimgahı zaten dünyada gördü .

  Cennette ibadet yoktur . Ubudiyet vardır fakat ibadet yoktur. Namaz yoktur , oruç yoktur vb. ibadetler bulunmaz , kişi cennette dünyada olduğu gibi imtihana maruz kalıp terakki etmez . Terakki için şeytan - nefis ve ezdad ' ın cem'i gibi pek çok hususların bulunması lazım ki bunlar cennette bulunmaz.

  Fakat bu demek değildir ki insan orada amaçsız olacak - boş boş oturacak , Cennet alemi bu dünya aklı ile algılanabilcek düzeyde değildir zira ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne kalbe hutur etmiş.
  Evet cennette kişi sabit bir mertebede kalır fakat orada hüzün yoktur , elem yoktur .

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hiç olmak
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 16.04.16, 01:26
 2. İhlaslı Olmak İçin Nasıl Olmak Gerekir?
  By yakaza in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.01.10, 19:49
 3. Allah'a Vasıl Olmanın Yolu
  By miraç_42 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.02.09, 18:07
 4. Sahil-i Vahdet ve Tevhide Zorla Vasıl Olur
  By lasiyyema in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.07.08, 10:49
 5. Hak Dinin Kemale Ermesi
  By herem in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.11.06, 15:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0