+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Yirmi İkinci Sözün, İkinci Makamı

 1. #1
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  Y?RM? ?K?NC? SÖZÜN
  ?K?NC? MAKAMI

  Mukaddime


  1 “Allah herşeyin yarat?c?s?d?r. Ve O herşeyin üzerinde görüp gözetici olan Vekildir.” Zümer Sûresi, 39:62.

  2 “Her türlü kusurdan ve ortaktan uzakt?r o Allah ki, herşeyin egemenliği elindedir; siz de Ona döneceksiniz.” Yâsin Sûresi, 36:84.

  3 “Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim kat?m?zda olmas?n. Biz onu ancak belirli bir miktar ile indiririz.” Hicr Sûresi, 15:21.

  4 “Hiçbir canl? yoktur ki, Allah onu aln?ndan yakalam?ş olmas?n. Benim Rabbimin her işi hikmet ve adalet iledir.” Hûd Sûresi, 11:56.

  ERKÂN-I ?MAN?YEN?N kutb-u âzam? olan iman-? billâha dair Katre Risalesinde, şu mevcudat?n herbirisi, elli beş lisanla Cenâb-? Hakk?n vücub-u vücuduna ve vahdâniyetine delâlet ve şehadetlerini icmâlen beyan etmişiz. Hem Nokta Risalesinde, Cenâb-? Hakk?n delâil-i vücub ve vahdâniyetinden, herbirisi bin burhan kuvvetinde dört burhan-? küllîyi zikretmişiz. Hem on iki kadar Arabî risalelerimde, Cenâb-? Hakk?n vücub-u vücudunu ve vahdâniyetini gösteren yüzler kat’î burhanlar? zikrettiğimizden, şimdi onlara iktifâen derin tetkikata girişmeyeceğiz. Yaln?z şu Yirmi ?kinci Sözde, Risaletü’n-Nur’da icmâlen yazd?ğ?m On ?ki Lem’ay?, iman-? billâh güneşinden göstermeye çal?şacağ?z.

  erkân rükünler, temeller, direkler
  erkân-? imaniye iman esaslar?
  âzam en büyük
  kutb-u âzam en büyük kutup
  katre damla
  mevcudat varl?klar
  vücub gereklilik, zorunluluk
  vücud varl?k
  vücub-u vücud Allah’?n varl?ğ?n?n zorunlu olmas?
  vahdâniyet Allah’?n birliği
  delâlet delil teşkil etme, kan?tama
  şehadet tan?kl?k
  icmâlen k?saca, özetle
  beyan etmek aç?klamak
  delâil deliller, kan?tlar
  delâil-i vücub ve vahdâniyet Allah’?n varl?k ve birliğinin delilleri
  burhan kan?t
  küllî kapsaml?
  Arabî Arapça
  kat’î kesin
  zikretmek anmak, sözünü etmek
  iktifâ etmek yetinmek
  iktifâen yetinerek
  tetkikat incelemeler, araşt?rmalar
  lem’a par?lt?
  iman-? billâh Allah’a iman

  Risale-i Nur’un temel konusunu teşkil eden iman, Âmentü’de say?lan esaslar üzerine kurulmuştur ki, bunlar “erkân-? imaniye,” yani iman?n rükünleri, esaslar? olarak an?l?rlar. Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, âhiret gününe ve kadere inanmay? öngören bu esaslar, ayr?lmaz bir bütün teşkil etmektedirler. Bediüzzaman, iman?, “bu alt? rükünden ç?kan bir vahdânî hakikat” olarak tan?mlar ve bu rükünlerin birbirini ispat ettiğini anlat?r.5 Bu rükünlerin de temeli ve en önemlisi, hiç şüphe yok ki, Allah’a imand?r. Zira diğer rükünlerin bilinmesi de, onlara inan?lmas? da, Allah’a iman?n doğru ve sağlam bir şekilde yerleşmesine bağl?d?r. Bu bak?mdan, Allah’a iman, erkân-? imaniyenin en büyük kutbu olarak nitelendirilmiştir ki, Bediüzzaman, Risale-i Nur’un çekirdekleri denebilecek ilk eserlerinden itibaren, kendi orijinal yaklaş?m?yla, ağ?rl?kl? olarak bu konu üzerinde durmaktad?r.

  Burada kendilerine gönderme yap?lan eserlerden Nokta Risalesi6 1919’da, Katre7 ise 1922’de telif edilmiştir. Bunlardan Katre, metinde de belirtildiği gibi, Allah’?n varl?k ve birliğine dair kâinattaki varl?k ve olaylardan elli beş ayr? lisan?n tan?kl?ğ?n? içermekte ve elli beş ayr? tefekkür kap?s?n? okuyucunun önüne açmaktad?r. Nokta ise, daha geniş bir ölçekte konuya yaklaşarak dört kapsaml? delilin tan?kl?ğ?n? dile getirmektedir ki, bunlar (1) kâinat kitab?, (2) kâinat kitab?ndaki düzen ve âhenk, (3) Kur’ân, (4) vicdand?r. Tevhid ve tefekkür konular?, Bediüzzaman’?n bunlardan başka eserlerinde de ele al?nm?ş ve bu eserler, daha sonraki y?llarda telif edilecek Risale-i Nur Külliyat?n?n bir bak?ma temelini teşkil etmiştir. Bunlar aras?nda, Mesnevî-i Nuriye’nin “Lem’alar” başl?kl? k?sm?,8 Yirmi ?kinci Sözle ayn? tertip üzerine yaz?lm?şt?r. Ayn? ders, Risale-i Nur Külliyat?n?n ilk olarak telif edilen risalelerinden Nurun ?lk Kap?s?’nda, On Dördüncü Ders olarak yer alm?şt?r.9 Risale-i Nur’un doğumuyla sonuçlanan bir süreç içinde kaleme al?nan bu eserler aras?nda, Yirmi ?kinci Sözün gerek içerik, gerekse üslûp ve düzen aç?s?ndan önemli bir yere sahip olduğu anlaş?lmaktad?r.

  Yirmi ?kinci Sözün Birinci Makam?nda, dünyam?za henüz ayak basm?ş bir konuk olarak herşeye yeni bir gözle bakmaya ve gördüğümüz hlerşeyi çeşitli ölçeklerde ve çeşitli aç?lardan inceleyerek bütün bu olup bitenlerin anlam?n? çözmeye çal?şm?şt?k. On ?ki Burhan halinde ele al?nan bu gözlemler, ?kinci Makamda ilkeler düzeyinde incelenecektir. On ?ki Lem’a, yani, iman güneşinden on iki par?lt? halinde gerçekleşecek olan bu incelemeler önemli bir akaid dersi teşkil etmekte, hiçbir sald?r?n?n zaafa uğratamayacağ? kadar güçlü bir iman? sağlam temeller üzerinde inşa etmekte, kâinat? bir kitap gibi okuyacak ve hayat?n her ân?n? bir tefekkür ziyafetine ve ibadete dönüştürecek yöntemler içermektedir.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:17 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. On Yedinci Sözün İkinci Makamı
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 10.06.09, 13:57
 2. On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı
  By NURUM06 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 26.03.09, 10:02
 3. Yirmi Birinci Sözün İkinci Makamı
  By ubudiyet in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.01.09, 07:42
 4. On Yedinci Sözün İkinci Makamı
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.12.08, 14:53
 5. 1.Söz ve 14. Lem'anın İkinci Makamı
  By beylikdüzü73 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.04.08, 09:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0