+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 25

Konu: Kur'an'ın Şahs-ı Manevi Tarafından Tefsiri..

 1. #1
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart Kur'an'ın Şahs-ı Manevi Tarafından Tefsiri..

  Evet, Kur'an-ı Azimüşşanın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velayet-i kamileyi haiz bir zat olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda, bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telahuk-u efkarından ve ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve taassuplarından azade olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevide bulunur. İşte, Kur'an'ı ancak böyle bir şahs-ı manevi tefsir edebilir.

 2. #2
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  K?rm?z? işaretli yerde ne anlat?lmak isteniyor?

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Işte bir nebze beyân edilen ahvâli ve hizmetleri delâletiyle bu hârika zât, âdetâ muhtelif istidat ve ayrı ayrı zekâ ve kabiliyetlerden müteşekkil bir cemaat mâhiyetinde idi. Islâmiyetin zuhurundan îtibaren bin üç yüz yıl içinde gelip geçen ve Islâmiyet şecere-i nûrâniyesinin çeşitli çiçek ve meyveleri olarak asırları tezyin eden umum ehl-i hak ve zekâvetin kemâlât ve güzelliklerine sahip olmuş, nişan ve formalarını takmış gibi idi. Sanki ulûm ve maarif-i Islâmiye bu zât vâsıtasıyla yeni baştan ihyâ ediliyordu.

  Büyük Peygamberin ders ve irşâdıyla hakîkate ulaşan ve kemâlâtta terakkî eden ve her biri cemaat-i Islâmiyeden bir tâifeyi daire-i tenvir ve irşâdında yürüten kudsî üstadlar, âlim ve müçtehidler, ayrı ayrı meslek ve ilimlerine bu zâtı vâris tâyin etmişler gibi mâzinin bütün mehâsin ve meziyetlerini giyinerek asrımızda ortaya çıkan bu hârika-i zaman Said Nursî Hazretleri, böylece, Kur’ân nâmına Risâle-i Nur’la giriştiği dînî hizmet ve cihâd-ı mânevîsiyle, bir cemaatin, yüksek bir heyetin belki muazzam bir ordunun yapabileceği vazifeleri, küllî hizmetleri, izn-i Ilâhî ile yapmıştır. Tarihçe-i Hayat..
  Kader-i İlahi ise böyle tecelli etmiştir..

 4. #4
  Yasaklı Üye özür - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  siirt
  Yaş
  32
  Mesajlar
  73

  Standart

  Üstad kendini yine geriye at?yor san?rsam

 5. #5
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Işte bir nebze beyân edilen ahvâli ve hizmetleri delâletiyle bu hârika zât, âdetâ muhtelif istidat ve ayrı ayrı zekâ ve kabiliyetlerden müteşekkil bir cemaat mâhiyetinde idi. Islâmiyetin zuhurundan îtibaren bin üç yüz yıl içinde gelip geçen ve Islâmiyet şecere-i nûrâniyesinin çeşitli çiçek ve meyveleri olarak asırları tezyin eden umum ehl-i hak ve zekâvetin kemâlât ve güzelliklerine sahip olmuş, nişan ve formalarını takmış gibi idi. Sanki ulûm ve maarif-i Islâmiye bu zât vâsıtasıyla yeni baştan ihyâ ediliyordu.

  Büyük Peygamberin ders ve irşâdıyla hakîkate ulaşan ve kemâlâtta terakkî eden ve her biri cemaat-i Islâmiyeden bir tâifeyi daire-i tenvir ve irşâdında yürüten kudsî üstadlar, âlim ve müçtehidler, ayrı ayrı meslek ve ilimlerine bu zâtı vâris tâyin etmişler gibi mâzinin bütün mehâsin ve meziyetlerini giyinerek asrımızda ortaya çıkan bu hârika-i zaman Said Nursî Hazretleri, böylece, Kur’ân nâmına Risâle-i Nur’la giriştiği dînî hizmet ve cihâd-ı mânevîsiyle, bir cemaatin, yüksek bir heyetin belki muazzam bir ordunun yapabileceği vazifeleri, küllî hizmetleri, izn-i Ilâhî ile yapmıştır. Tarihçe-i Hayat..
  Kader-i İlahi ise böyle tecelli etmiştir..
  Aslında kendisi ama kendine mal etmiyor değil mi?Bu tip beklentiler içinde olanlar var da o yüzden sordum.

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aslında kendisi ama kendine mal etmiyor değil mi?Bu tip beklentiler içinde olanlar var da o yüzden sordum.
  Hem öyle hem de anlayana da Üstad'ın şahssiyet-i manevisi için muazzam bir pencere..Zira tefsir gerçekleştiğine göre ihtimalatla uğraşılmaz artık...

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  tefsir kuran?n tamam? hakk?ndad?r.?mani yönden zaten risalei nur o vazifeyi yap?yor..

  diğer ayetleride herkesin anlayacağ? şekilde inşaallah bir şahsi manevi yapacakt?r..

  madem ki müjdelemiş..üstad?m..inşaallah yaz?lacakt?r.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Evet, yirminci as?rda küllî ve umumî bir rehberlik vazifesini görecek Kur’ânî bir eserin müellifinin şu husûsiyetleri hâiz olmas?n? esas ittihaz ettik. Bu hâsiyetlerin

  de tamam?yla Risâle-i Nur’da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursî’de mevcut olduğunu gördük. Şöyle ki:
  Birincisi : Müellifin yaln?z Kur’ân-? Hakîmi kendine üstad edinmiş olmas?.


  ?kincisi : Kur’ân-? Hakîm, hakiki ilimleri hâvi bir kitâb-? mukaddestir. Ve bütün as?rlarda insanlar?n umum tabakalar?na hitap eden ezelî bir hutbedir. Bunun için, Kur’ân’? tefsir ederken, hakikatin sâfi olarak ifâde edilmesi ve böylece hakiki bir tefsir olmas? için, müfessirin kendi hususi meslek ve meşrebinin tesiri alt?nda kalmam?ş ve hevesi kar?şmam?ş olmas? lâz?md?r. Ve hem de Kur’ân’?n mânâlar?n? keşifle tezâhür eden Kur’ân hakikatlerinin tesbiti için elzemdir ki, o müfessir zât herbir fende mütehass?s geniş bir fikre, ince bir nazara ve tam bir ihlâsa mâlik bir allâme ve hem gayet âlî bir dehâ ve nüfuzlu, derin bir içtihad ve bir kuvve-i kudsiyeye sahip olsun.


  Üçüncüsü : Kur’ân tefsirinin tam bir ihlâsla telif edilmiş olmas? ki, müellifin Cenâb-? Hakk?n r?zâs?ndan başka hiçbir maddî mânevî menfaati gàye edinmemesi ve bu ulvî hâletin müellifin hayat?ndaki vukuâtlarda müşâhede edilmiş olmas?,


  Dördüncüsü : Kur’ân’?n en büyük mu’cizelerinden birisi de, gençlik ve tazeliğini muhafaza etmesidir; ve o as?rda inzâl edilmiş gibi, her asr?n ihtiyac?n? karş?layan bir vechesi olmas?d?r.
  ?şte, bu as?rda meydana getirilen bir tefsirde, Kur’ân-? Hakîmin asnm?za bakan vechesinin keşfedilip, avâmdan en havâssa kadar her tabakan?n istifâde edebileceği bir üslûpla izah ve ispat edilmiş olmas?,


  Beşincisi : Müfessirin Kur’ân ve imân hakikatlerini cerh edilmez delil ve hüccetlerle ispat ederek tedris etmesi, yani pozitivizmi (ispâtiyecilik) bir esas ittihaz etmiş olmas?,


  Alt?nc?s? : Ders verdiği Kur’ânî hakikatlerin hem akl?, hem kalbi, hem ruhu ve vicdân? tenvir ve tatmin ve nefsi musahhar etmesi ve şeytan? dahi ilzam edecek derecede kuvvetli ve gayet beliğ, nâfiz ve müessir olmas?,


  Yedincisi : Hakikatlerin derkine de mâni olan benlik, gurur, ucb ve enâniyet gibi kötü hasletlerden kurtar?p, tevâzu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlâklara sahip k?lmas?,


  Sekizincisi : Kur’ân-? Kerîmi tefsir eden bir allâmenin Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n sünnetine ittibâ etmiş olmas? ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil olmas? ve âzamî bir zühd ve takvâ ve âzamî ihlâs ve dine hizmetinde âzamî sebat, âzamî s?dk ve sadâkat ve fedâkârl?ğa, âzamî iktisad ve kanaate mâlik olmas? şartt?r. Hulâsa olarak, müfessirin Kur’ânî risâleleriyle, risâlet-i Ahmediyenin (a.s.m.) âzamî takvâ ve âzamî ubûdiyeti ve kuvve-i kudsiyesiyle de velâyeti Ahmediyenin lemeât?na mazhar olmuş hâdim-i Kur’ân bir zât olmas?.


  Dokuzuncusu: Müfessirin Kur’ânî ve şer’î meseleleri beyân ederken şu veya bu tazyik ve işkenceyi nazara almayan, herhangi bir tesir alt?nda kalarak fetvâ vermeyen ve ölümü istihkâr edip dünyaya meydan okuyacak bir imân kuvvetiyle hakikati pervâs?zca söyleyen ?slâmî şecaat ve cesârete mâlik olan bir müfessir olmas? gerektir.  Hem, idâm plânlar?n?n tatbik edildiği ve birtek dinî risâle neşrettirilmediği dehşetli bir devirde, bilhassa imhâ edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur’ânî, şer’î esâsât? telif ve neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşid-i kâmil ve ?slâm?n bu as?rda hakiki bir rehber-i ekmeli ve Kur’ân’?n mûteber bir müfessir-i âzam? olmuş olmas? lâz?md?r.


  ?şte bu zamanda, yukar?da mezkûr dokuz şart ve hususiyetlerin, müellif Said Nursî’de ve eserleri olan Nur Risâlelerinde ayn?yla mevcut olduğu, hakiki ve mütebahhir ulemâ-i ?slâm?n icmâ ve tevâtür ve ittifâk?yla sabit olmuştur. Ve hem intibâha gelmekte olan bu millet-i ?slâmiyece, Avrupa ve Amerikaca mâlûm ve musaddakt?r.
  ?şte arkadaşlar, biz, böyle bir tefsir-i Kur’ân ar?yor ve böyle bir müfessir istiyorduk.''
  (Konferans'tan)


 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  üSTADIN BAHSEDD?Ğ?..?ST?KBALDE..kendi sahalar?nda uzman kişilerin kuran? tefsir yapmas?..

  bunun içinde..t?pda olacak..ilmihalde olacak..fizik..kimya..metamatik..
  risalei nurda olacak..

  böyle geniş uzman heyetinin kuran?n tamam?n? tefsir etmeleri..

  ÇOK MÜKEMMEL OLUR.?NŞAALLAH..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  ?lmin dallar? o kadar tekessür etmiş ki 1 tek kişide bulunmas? zaten imkans?z. Sadece T?pta bile tek kişi her alanda uzman olam?yor ve her gün yeni branşlar ortaya ç?k?yor. Fizik desen hakeza. Her alandan 1 uzman alal?m bu heyete deseniz.Sadece T?p alan?ndan en az 20 kişi laz?m. Bu kadar Kişi bir araya gelip nas?l tefsir yapacak?
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.12, 05:05
 2. Risale-i Nur'dan Şahs-ı Manevi
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 194
  Son Mesaj: 18.03.09, 18:19
 3. Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 12.03.09, 23:30
 4. Şahs-ı Manevi Nedir?
  By yatağanlı in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 22.11.07, 18:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0