+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Kizble Alakalı Bir Soru?

 1. #1
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart Kizble Alakalı Bir Soru?

  Münâfıkların azaplarının, mezkûr cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir.

  ''kizb,kudret-i ilahiyeye iftiradır'' bu ne anlama geliyor acaba?
  Konu elff tarafından (31.10.07 Saat 23:28 ) değiştirilmiştir.
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yalan?n (kizbin) Mahiyeti
  1.Kizb(yalan) ne kadar tesirli bir zehirdir.
  2.Kizb, küfrün esas?d?r.
  3.Kizb, nifâk?n birinci alâmetidir.
  4.Kizb, kudret-i ?lâhiyeye bir iftirad?r.
  5.Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye z?tt?r.
  6.Ahlâk-? âliyeyi tahrip eden, kizbdir.
  7.Âlem-i ?slâm? zehirlendiren, ancak kizbdir.
  8.Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir.
  9.Nev-i beşeri kemalâttan geri b?rakan, kizbdir.
  10.Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir.
  ?şte bu sebeplerden dolay?d?r ki, bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen, kizbdir.(?şârâtü'l-?'câz)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı şakirdim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ''kizb,kudret-i ilahiyeye iftiradır'' bu ne anlama geliyor acaba?
  Yalan bir lâfz-ı kâfirdir.
  (Lemaat)

  Bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi, küfür ve dalâlet, müthiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı alâkadar edecek bir cinayettir. Çünkü hilkat-i kâinatın bir netice-i âzamı, ubudiyet-i insaniyedir ve rububiyet-i İlâhiyeye karşı iman ve itaatle mukabeledir. Halbuki ehl-i küfür ve dalâlet ise, küfürdeki inkârıyla, mevcudatın ille-i gayeleri ve sebeb-i bekaları olan o netice-i âzamı reddettikleri için, umum mahlûkatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi, umum masnuatın aynalarında cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynadarlık cihetinde âli eden esmâ-i İlâhiyenin cilvelerini inkâr ettikleri için, o esmâ-i kudsiyeye karşı bir tezyif olduğu gibi, umum masnuatın kıymetini tenzil ile, o masnuata karşı bir tahkir-i azîmdir. Hem umum mevcudatın herbiri birer vazife-i âliye ile muvazzaf birer memur-u Rabbânî derecesinde iken, küfür vasıtasıyla sukut ettirip, câmid, fâni, mânâsız bir mahlûk menzilesinde gösterdiğinden, umum mahlûkatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir.
  Küfür ve dalâlet cinayeti, nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür.(On Üçüncü Lem'a)

  S - Küfür, cehildir. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed'i (a.s.m.) evlâtları kadar tanıyorlardı.
  C - Küfür iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde inkâr eder. Bu da, birkaç şubedir. Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez. İkincisi, yakîni var, lâkin itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiki var, lâkin vicdanî iz'ânı yoktur.(İşârâtü'l-İ'câz)

  Küfür ve dalâlet iki kısımdır. Bir kısmı, amelî ve fer'î olmakla beraber, iman hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir ki, bu tarz dalâlet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir; bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür. İşte bu kısımdır ki, risalelerde kolay gösterilmiş.
  İkinci kısım ise, amelî ve fer'î olmayıp, belki itikadî ve fikrî bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, belki imanın zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu ise bâtılı kabuldür, hakkın aksini ispattır. Bu kısım, imanın yalnız nefyi ve nakîzi değil, imanın zıddıdır. Adem-i kabul değil ki kolay olsun. Belki kabul-ü ademdir. Ve o ademi ispat etmekle kabul edilebilir. El-ademü lâ yüsbetü kaidesiyle, ademin ispatı elbette kolay değildir.(On Üçüncü Lem'a)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Abi peki küfür kizbe giriyor,bu cihetten kudrete iftirad?r.(gerci bununda kudretle alakas?n? pek kuramad?m ama)Peki küfre girmeyen s?radan yalanlarlada m? biz kudrete iftira etmiş oluyoruz?
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Muhterem kardeşim,bir insan kizb ile yani (Allah? inkar sadedindeki kizb) Allah?n kainataki tecelilerini ve kudretinden tezahur eden masnuat? yalanlayarak tabiata,sebeplere havale ediyor.Ya da kendi kendine teşekkül ettiğini iddia ediyor.

  ?şte kizb ile insan kudret-i ilahiyeyi inkar ederek Allah?n yaratt?ğ? mahlukat?n yarat?l?ş?n? yalanl?yor.Güya bu mahlukat? haşa Allah yaratamaz gibi bir itikata saparak Kudret-i Rabbniyeyi acizlikle ve güçsüzlükle itham ediyor.

  Böylece kizb bir lafz-? kafir s?fat oluyor.Halbuki zerrelerden kürelere kadar bütün mahlukat s?n?rs?z lisanlarla bizim yarat?c?m?z bir olan Allaht?r diye hayk?r?yor.Kizb ile insan bütün bu şahitleri yalanl?yor.Böylece s?n?rs?z marifetullah delilleri olan mevcudat? kudreti ile icat eden zat? insan kizb ile yalanlayarak ''kizb,kudret-i ilahiyeye iftirad?r'' hakikatinin manas? daha net anlaş?l?yor diye düşünüyorum.

  ?kincisi "Abi peki küfür kizbe giriyor,bu cihetten kudrete iftirad?r.(gerci bununda kudretle alakas?n? pek kuramad?m ama)Peki küfre girmeyen s?radan yalanlarlada m? biz kudrete iftira etmiş oluyoruz?" sorunuz için ise vereceğim linki inceleyiniz.

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=12112

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Vakanın tersini söylemek adeta halkiyeti ve tasarruf-u ilahiyeyi o şekilde cereyan etti demek hümünde olduğundan iftiradır..

 7. #7
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Abiler Allah raz? olsun.ianan?n cok istifade ettim hele Abdulbaki abinin vardiği adreste tam cevab? buldum.acaba bende birgün sizler gibi olabilirmiyim
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı şakirdim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Abiler Allah razı olsun.iananın cok istifade ettim hele Abdulbaki abinin vardiği adreste tam cevabı buldum.acaba bende birgün sizler gibi olabilirmiyim
  Aziz kardeşim,siz zaten bu mesleğe girmekle istediğiniz gibi olmuşsunuz.Biz sizleri tebrik ediyoruz.Çünkü Risale-i Nurlar herkese nasip olmuyor.

  Bu meslekte şahısların ehemmiyeti yoktur.Biliyorusunuz bütün maharet ve meziyet şahs-ı maneviyenindir.Ne çok yazan karlı ne de az yazan zararda.Bütün haseneler bir ortak havuzda birikiyor ve herkes ihlas,sadakat ve tesanüt sıfatları mikyasına göre o havuzdan istifade ediyor.
  Haza min fazlı Rabbi.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aziz kardeşim,siz zaten bu mesleğe girmekle istediğiniz gibi olmuşsunuz.Biz sizleri tebrik ediyoruz.Çünkü Risale-i Nurlar herkese nasip olmuyor.

  Bu meslekte şahısların ehemmiyeti yoktur.Biliyorusunuz bütün maharet ve meziyet şahs-ı maneviyenindir.Ne çok yazan karlı ne de az yazan zararda.Bütün haseneler bir ortak havuzda birikiyor ve herkes ihlas,sadakat ve tesanüt sıfatları mikyasına göre o havuzdan istifade ediyor.
  Haza min fazlı Rabbi.

  aynen abi Allah razı olsun.
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üç Soru
  By HüZnÜ HaZan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 06.10.08, 23:09
 2. Zor Soru (2. Soru Sorma)
  By seyru suluk in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 21.01.08, 15:31
 3. Soru
  By SeRDeNGeCTi in forum Tesettür
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.03.07, 22:33
 4. Bir Soru?
  By ademyakup in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.12.06, 09:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0