+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: İslam, Bugün Öyle Mücahidler İster Ki?

 1. #1
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart İslam, Bugün Öyle Mücahidler İster Ki?

  "Allame Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim: "İslam, bugün öyle mücahidler ister ki, dünyasını değil, ahiretini dahi feda etmeye hazır olacak."

  Büyük adamdan sadır olan bu büyük sözü tamamen kavrayamadığım için, mutasavvıfların istiğrak hallerinde söyledikleri esrarlı sözlere benzeterek, herkese söylememiş ve olur olmaz yerlerde de açmamıştım. Vaktaki aynı sözü Bediüzzaman’ın ateşler saçan heyecanlı ifadelerinde de okuyunca, anladım ki, büyüklere göre feragatin ölçüsü de büyüyor." Tarihçe-i Hayat..

  Bir mücahid nasıl ahiretini de feda eder? Bu konuda değerli efkarınza muntazırım. Katkılarınızdan dolayı teşekürler ederim..

 2. #2
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir mücahid nasıl ahiretini de feda eder? Bu konuda değerli efkarınza muntazırım. Katkılarınızdan dolayı teşekürler ederim..
  Fahr-i Alem gibi nefsini bir tarafa bırakıp Huzur-u Rahman da Ümmeti Ümmeti demekle , Sıddıklar Şahı gibi nefsini bir tarafa bırakıp vücudunun dağlar gibi büyüyüp cehennemi doldurarak , ehl-i imana cehennemde yer kalmamasını temenni etmekle , ve içerideki meclisi görünce hicab edip kapıda bekleyen helaket ve felaket asrının adamı gibi , bu hizmeti değil maddi hatta manevi terakkiyata bile alet etmemek diyerek nefsini bir tarafa bırakmak gibi düsturlarla herhalde
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Allame Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim: "?slam, bugün öyle mücahidler ister ki, dünyas?n? değil, ahiretini dahi feda etmeye haz?r olacak."


  Bir mücahid nas?l ahiretini de feda eder? Bu konuda değerli efkar?nza muntaz?r?m. Katk?lar?n?zdan dolay? teşekürler ederim..
  Hep merak ettiğim bir konu olmuştur bu benim de.Herşey ahireti kurtarmak hesab?na ise ve iman da bunun için gerekli ise ve dünya da ahiret için bir tarla ise bu kadar zahmete ne gerek var ki?Ak?l almaz bir fedakarl?k bu ama yine de bilinçli söylenmiş birşey olmad?ğ?n? düşünüyorum.Zübeyir abi için de Üstad "Zübeyir ahiretini de feda etmiştir" diyor.

 5. #5
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Dalalet cereyanlar?n?n karş?s?nda ehl-i îman fedakarlar?ndan büyük bir şahs-? manevî meydana ç?kararak, muhkem bir sedd-i Kur’anî ve îmanî tesis edip, mü’minlerin nokta-i istinad? olmas?d?r. ?nand?ğ? kudsî davaya gösterdiği azim ve sebatla, mü’minlerin kalblerini ihtizaza vererek, ruhlarda ?slamî aşk ve heyecan? uyand?rmas?d?r. Fanîlere perestiş eden bîçare insanlara, bakî ve layemut bir hakîkati gösterip, nazarlar? oraya çevirmeye çal?şmas?d?r. Vazifesinin böyle ulviyeti ile beraber-fakat beşeriyet îtibariyle-ubûdiyet vazifesiyle de kendini herkesten ziyade kusurlu, noksan ve aciz gören ve öyle bilen, dergah-? rahmette acz ve fakr ile niyaz eden ve insanl?ğa rahmeti, saadeti talep eden bir abd-i azîzdir, bir fakir-i müstağnîdir. Evet, o, "Bir kimsenin îman?n? kurtar?rsam, o zaman bana Cehennem dahi gül gülistan olur" demektedir. Nefsindeki enaniyet ve gurur putunu k?rmakla kalmam?ş; alemdeki tabiatperestlerin putlar?n? dahi tar ü mar etmek gibi bir vazife gördüğü, dost ve düşman herkesin malûmu olmuştur.
  ?şte, Bediüzzaman hakk?nda takdir ve tebriki ifade eden bütün yaz?lar bu mana içindir.
  (Tarihçe-i Hayat)  S?ddîk-? Ekber (r.a.) demiştir ki: "Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki, ehl-i imâna yer kalmas?n." Bediüzzaman, bu gayet ulvî seviyenin bir lem’ac?ğ?na mazhar olmak için, "Birkaç adam?n imân?n? kurtarmak için Cehenneme girmeye haz?nm" diye fedâkârl?ğ?n şâhikas?na yükselmiş ...
  (Sözler)

 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  vazifenin ve gaye-i hayalinin ulviyetinin bilincinde olmak la bu söz söylenebilir. ve elbette vazifesinin haricine hasr-ı nazar etmemekle.

 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Kardeşlerime katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çok değerli bakış açınızla bana muavenet ettiniz. Evet daha önce bu konu ayrıca konu edilmiş ..İnşalah onlarla ve yeni katkılarla bu konunun daha da kemale erdirileceğine inanıyorum. Bazı kardeşlerimin katkısı olacağını da tahmin etiğim için bu konunun devam etmesi ihtiyaca binaen uygun gözüküyor..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Burdaki maksat ,onun yerine azab görmek demektir. yoksa ebediyen cehennemde kalmak değildir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Burdaki maksat ,onun yerine azab görmek demektir. yoksa ebediyen cehennemde kalmak değildir.
  Bu kadar fedakarlık ve cefakarlık yapan birini Rahmet-i İlahi cehenneme atar mı?

 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Konuşan Yaln?z Hakikattir mektubundan da bu konuya güzel aç?klamalar var.Bir k?sm?n? ekliyorum.

  Bana zulüm ve işkence yapt?klar?n?n hakikî sebebini şimdi anlad?m. Ben kemâl-i teessürle söylüyorum ki, benim suçum, hizmet-i Kur'âniyemi maddî ve mânevî terakkiyat?ma, kemâlât?ma âlet yapmakm?ş.

  Şimdi bunu anl?yorum, hissediyorum, Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyar?m haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddî ve mânevî kemalât ve terakkiyat?ma ve azaptan ve Cehennemden kurtulmama ve hattâ saadet-i ebediyeme vesile yapmakl?ğ?ma, yahut herhangi bir maksada âlet yapmakl?ğ?ma mânevî gayet kuvvetli mânialar beni men ediyordu.

  Bu derunî hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde b?rak?yordu. Herkesin hoşland?ğ? mânevî makamat? ve uhrevî saadetleri a'mâl-i saliha ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakk? olduğu, hem de hiç kimseye hiçbir zarar? bulunmad?ğ? halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum.

  R?za-y? ?lâhîden başka f?trî vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yaln?z ve yaln?z imana hizmet hususu bana gösterildi.

  Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi f?trî ubudiyetle, bilmeyenlere ve bilmek ihtiyac?nda olanlara tesirli bir surette bildirmek; bu keşmekeş dünyas?nda iman? kurtaracak ve muannidlere kat'î kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye âlet olmayacak bir tarzda, bir Kur'ân dersi vermek lâz?md?r ki, küfr-ü mutlak? ve mütemerrid ve inatç? dalâleti k?rs?n, herkese kat'î kanaat verebilsin.

  Bu kanaat de bu zamanda, bu şerait dahilinde, dinin hiçbir şahsî, uhrevî ve dünyevî, maddî ve mânevî bir şeye âlet edilmediğini bilmekle husule gelebilir.

  Âdil kadere de derim ki:
  Ben senin bu şefkatli tokatlar?na müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zarars?z olan bir yol tutarak şahs?m? düşünseydim, maddî-mânevî füyûzât hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük mânevî kuvveti kaybedecektim. Ben maddî ve mânevî herşeyimi feda ettim, her musibete katland?m, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-i imaniye her tarafa yay?ld?. Bu sayede Nur mekteb-i irfan?n?n yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Art?k bu yolda, hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayr?lmayacaklard?r. Yaln?z ve yaln?z Allah r?zas? için çal?şacaklard?r.(Emirdağ Lâhikas?)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kabe İmamı Mahir Full Hatim İster Dinle İster İndir...
  By Barla in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 14.01.10, 18:24
 2. Mücahidler
  By Seyfullah Kara in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 30.11.08, 12:07
 3. İster Evli Olun İster Bekar... Bu Yazıyı Mutlaka Okuyun...
  By Meyvenin Zeyli in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.11.08, 23:04
 4. Ilımlı İslam - İslam - Radikal İslam
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.07.08, 02:41
 5. Çeçen Mücahidler
  By vedAA in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.08.07, 00:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0