+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Bismillah Her Hayrın Başıdır Ne Demektir?

 1. #1
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart Bismillah Her Hayrın Başıdır Ne Demektir?

  Risale-i Nur okuyan her kardeşimiz mutlaka birinci Sözü bilir. Ben de birinci sözdeki ilk kelimeyi kıymetli müzakerelerinize açmak istiyorum..

  Her zaman okuyoruz fakat "Bismillah her hayrın başıdır." sözünü bir kez de burada konuşalım istedim..

  Ne demek bismillahın her hayrın başı olması?

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Risâle-i Nur’un ilk eseri Sözler’dir. Hatta Risâle-i Nur bir ölçüde Sözler olarak da tanınır. Sözler’in ise ilk bölümü Besmele’ye dairdir. Nasıl ki Kur’ân Besmele ile başlar, o­nun hakikatli bir tefsiri olan Risâle-i Nur da Birinci Söz’de Besmele’nin sırlarını açıklayarak başlar.
  İşte Besmele’ye ait Birinci Söz’ün ilk paragrafı:
  “Bismillâh her hayrın başıdır. Biz dahi başta o­na başlarız. Bil ey nefsim! Şu mübârek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisân-ı haliyle vird-i zebânıdır. Bismillâh ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle. Şöyle ki:”
  Bu birkaç cümleden teşekkül eden küçük paragrafta derin mânâlar ve sırlar gizli. Anlayabildiklerimizi sizlere takdim etmeden önce bu paragrafta sorulması gereken bazı soruları dile getirelim.
  Evet, bu noktada 10 sual sorulabilir:
  1- Bismillah nasıl her hayrın başı olur? Hayır ne demektir? Hayrın ölçüsü ne?
  2- Bu kelimenin İslâm nişanı olduğunu nasıl anlarız?
  3- Varlıklar yerine niçin “mevcudat” kelimesi kullanılmış? Varlık ile mevcudat arasında ne fark var?
  4- Lisan-ı hal ne demektir?
  5- Hal dili nasıl vird-i zeban olur?
  6- Vird-i zeban olduğunu nasıl anlarız?
  7- Nasıl bir tükenmez kuvvet?
  8- Nasıl bir bitmeyen bereket?
  9- Niçin temsil yolu seçiliyor? Direkt hakikate geçmekte ne sakınca var?
  10- “Şu temsilî hikâyeciğe bak” ifadesinde niçin doğrudan ‘şu hikâyeyi dinle’ değil de, ‘temsilî hikâyecik’ denilmiş? Burada “temsilî” kelimesi neyi ifade ediyor?
  Bu sualler farklı şekillerde sorulabilir elbette ki. Şimdi elimizden geldiği ölçüde hem suallerin cevaplarını arayalım, hem de paragraftan anladıklarımızı ifade etmeye çalışalım.
  Bu paragrafın düğümü “Bismillah her hayrın başıdır” cümlesinde saklı gibi gözüküyor. Bu sebeple devam eden satırların doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için bu cümledeki düğümün açılması gerekiyor. Zira Bismillah ile hayır arasındaki sıkı bağ, bir nur gibi diğer cümleler üzerinde aydınlatıcı bir görev yapacak.
  İlk sorudan başlayalım.
  Evet, “Bismillah nasıl her hayrın başı olur?”
  Bu suâlin cevabı için öncelikle “hayrın ne olduğunun” açıklanmasına ihtiyaç var.
  Sahi nedir hayır?
  Hemen, “iyi, güzel, faydalı şeylere hayır diyebiliriz” diye aklımıza gelir.
  Bir ölçüde doğrudur da bu tanımlama. Ama iyinin, güzelin, faydalının ölçüsünü nasıl koyacağız? Neye göre iyi, güzel ve faydalı diyeceğiz? Şayet bu ölçüyü kişi kendisi koyacaksa o zaman karşımıza insanlar sayısınca farklı bir tanımlamaların çıkacağı muhakkaktır. Hatta kişi kendisine faydalı zannettiği bir şeye iyi ve güzel diyebilecektir.
  Yakın zamanlarda medyadan bir zat çıktı, “Şarap kanı sulandırıyor, kalp krizini önlüyor, öyle ise az miktarda şarap içmeye devam etmek insan için faydalıdır” diye bir fikir öne sürdü. Bakıyorsunuz söyledikleri bir ölçüde doğru, yani şarap kanı sulandırıyor.
  Şimdi bu kişiye göre şarap içmek hayır mı olacak? Ya da bu kişi eline şarap kadehini alıp “Bismillah diye” içmeye başlarsa hayır mı kazanmış olacak?
  Elbette ki böyle bir durum kişiyi sadece gülünç ve maskara durumuna düşürecektir.
  Peki hayır nedir?
  Güzelin, iyinin, faydalının ölçüsünü nasıl tayin edeceğiz?
  Bu ve benzeri suallerin cevabı 21. Söz’de verilmiş.
  “Ammâ mezheb-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat derler ki: ‘Cenâb-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur; nehyeder, sonra kabih olur.’ Demek, emir ile, güzellik; nehiy ile, çirkinlik tahakkuk eder.”
  İşte hayrın cevabı bu: “Cenâb-ı Hak bir şeyi emreder, o hayır ve güzel olur. Bir şeyi de nehyeder, yasaklar o da şer ve çirkin olur.” Demek ki hayrın ölçüsü Cenâb-ı Hakkın emrine bakar. Allah’ın emri ile güzellik ve hayır tahakkuk eder. O’nun razı olduğu bir işi işlerseniz hayır hükmüne geçer. Yoksa kişi kendine göre bir hayır ölçüsü tanımlamaya kalkışırsa iş karışır. Hayrın hayır olabilmesi için Allah’ın emri şart.
  İşte bu noktada “Bismillah her hayrın başı olur.”
  Yani Allah’ın emrettiği, Allah’ın emri ve rızası dahilinde olan bir işe Bismillah ile başlarsanız, O Yüce Yaratıcının ismi ile başlarsanız, adeta o işin tahakkuku için O’nu vekil tayin ederseniz o zaman o iş hayır olur. Ve o zaman Bismillah her hayrın başı olur.
  Yoksa Allah’ın rızası dahilinde olmayan bir işe “Bismillah diye” başlamak, kişiye asla bir hayır kazandırmaz. Veya Allah’ın emrettiği bir işe “Bismillah” demeden başlamak da hayrı ve iyiliği netice vermez. Ancak ki Allah’ın emrettiği bir işe Bismillah diye başlarsanız o zaman hayır ve güzellik meydana gelmiş olur.
  Bismillah ile hayır arasındaki bu parlak nur, diğer cümleleri de aydınlatacak.
  Bismillah “İslâm nişanıdır”
  Nişan bir belirtidir, bir göstergedir, bir alâmettir, bir tanımdır, bir sözdür, bir bayraktır. Bismillah doğrudan İslâmı, imanı, Müslüman’ı tanımlar, teşhis ve tesbit eder. Bismillah diyen İslâm’dır. Bismillah diyen Müslüman’dır. Kişi Bismillah diyerek, işine gücüne Allah’ın adıyla başlayarak, “Kur’ân ve Sünnette emredilen şeyleri yapacağım” diye söz verir. Yine kişi Bismillah diyerek “göğsüne iman madalyasını, İslâm madalyasını takar.”
  Nasıl ki insan lisan-ı kal ile Bismillah diyerek İslâm nişanını beyan eder, aynen öyle de bütün mevcudât da hâl dili ile aynı mübarek kelimeyi söylemeye devam eder.
  Mevcudat kelimesi özellikle seçilmiş. Burada “varlıklar” kelimesi de kullanılabilirdi. Ama varlıklar kelimesi zahiren mevcudât kelimesi ile aynı anlamı taşıyor gibi görünse de, hakikatte arasında tam zıt bir anlam vardır. Zira “mevcudat” kelimesi Cenâb-ı Hakkın Mucid ismine, icad eden, yaratan ismine istinat ederken, varlık kelimesi ruhsuz, hissiz, başıboş bir mânâ meydana getiriyor.
  İşte zerrelerden güneşlere kadar bütün mevcudat, Cenâb-ı Hakkın emrini yerine getirerek, Allah’ın emrine sonsuz bir itaatle itaat ederek, Allah’ın isim ve sıfatlarını âleme ilân ederek O’nun adına, O’nun ismiyle, O’nun hesabıyla hareket ettiklerini gösteriyorlar. Yani mevcudat lisan-ı hâli ile Bismillah diyor. İşte bütün mevcudat lisan-ı hâli ile Bismillah dediği için fiillerinin neticesi de hayır oluyor. Çünkü lisan-ı halde Allah’ın emri tahakkuk ediyor.
  Aylar, yıldızlar, güneşler, dünyalar, denizler, ırmaklar, ovalar, nehirler, bitkiler, hayvanlar, insanlar velhâsıl görünen ve görünmeyen bütün mahlûkat doğrudan Allah’ın emrini yerine getirdikleri için lisan-ı halleri ve lisan-ı kalleri ile Bismillah diyorlar. Kâinatın mevcudatı azim bir zikir meclisi şeklinde Bismillah’ı vird-i zeban şeklinde söylüyorlar, mütemadiyen, devamlı Bismillah diyorlar. Vird-i zeban sürekli söylenen bir duâ ise, bu, kâinatın bütün mevcudatında net olarak gözüküyor.
  İşte O’nun adıyla işine başlayan, Bismillah diyerek kâinatın içindeki yerini alan bir kişi elbette ki sonsuz bir güce istinat edecek, bitmez ve tükenmez bir bereket kaynağı bulacaktır. Zira kuvvetin, bereketin ve nimetin kaynağı ve yaratıcısı Allah’tır. Bismillah diyerek sonsuz güç ve kuvvet ve bereket sahibini, iş ve fiilinize vekil tayin etmiş oluyorsunuz. Vekiliniz Allah olduktan sonra başka vekillere ne ihtiyaç var? İşte halis bir iman ve tehvid. Sırrı da Besmele’de saklı.
  Madem bütün kâinat Bismillah der, Bir’inin adına hareket eder, o Bir’i anlatır, öyle ise bu hakikatin temsilî bir hikâye ile açıklanması, zihinlere yaklaştırılması gerekir. Burada esas olan hikâyenin kendisi değil, temsil ettiği hakikattir. Bu sebepledir ki, temsilî hikâyecik denmiş. “Temsilî” kelimesi içinde mânâ-yı harfî gibi anlam vardır. Zaten bu tür “temsilî hikâyeciklerle” hakikatlerin açıklanması tarz ve yöntemine Risâle-i Nur’da çok sık rastlanır.
  Netice-i kelâm:
  İşte Birinci Söz’ün birinci paragrafından anlayabildiklerimiz bunlardı. Allah hepimizi hayırlara vesile kılsın. Ramazan ayınız mübarek olsun.

  Halil Akgünler


 3. #3
  Yasaklı Üye katre_44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  99

  Standart

  Peygamber asm der bir işin kemale ermesi için o işin baş?nda bismillah diyin demek bu söz hadisten istihrac edilmiş.Hem bismillah diyor errahman errahim demiyor çünkü cihad ve kurban gibi hadiselerde şevkat bir derece perdeli oldugundan zati isim olan allah ya allah allahu ekber veya bismillah denilir.Hem bismillah her hayr?n baş?d?r demekle ifade ediyorki bismillah hay?rda kullan?l?r şerde kullan?lmaz mesela bir kimse sakal?n? traş ederken besmele okursa fukahaya göre küfür hareketi yapm?ş olur.Hem bismillah her hayr?n baş?d?r derken şu manay?da ifade eder eşyan?n hakikati olan 1001 efali ilahiye 99 esmay? ilahiyenin içindedir 99 esmay? ilahiyye 7 s?fat? subutiyyenin içindedir 7 s?fat 6 selbi s?fattan aks eder o ise biismillah olan ve zati isim olan Allah lafz?ndan gelir.Hem bismillah her hayr?n baş?d?r derken bütün kuran fatihan?n içinde bütün fatiha besmelenin içinde bütün besmele be harfinin içinde hatta imam aliyye göre be'nin alt?ndaki noktadan ibarettir.

 4. #4
  Pürheves arayis_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  162

  Standart

  çok güzel yaklaş?mlar .Allah sizin ve bizim ilmimizi art?rs?n inşaallah...
  "Maksadımız iman ve ahirettir"

 5. #5
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  Alıntı katre_44 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ...Hem bismillah her hayr?n baş?d?r derken şu manay?da ifade eder eşyan?n hakikati olan 1001 efali ilahiye 99 esmay? ilahiyenin içindedir 99 esmay? ilahiyye 7 s?fat? subutiyyenin içindedir 7 s?fat 6 selbi s?fattan aks eder o ise biismillah olan ve zati isim olan Allah lafz?ndan gelir.Hem bismillah her hayr?n baş?d?r derken bütün kuran fatihan?n içinde bütün fatiha besmelenin içinde bütün besmele be harfinin içinde hatta imam aliyye göre be'nin alt?ndaki noktadan ibarettir.
  maşaallah Allah raz? olsun çok güzel
  Konu sultanhani tarafından (25.10.07 Saat 14:49 ) değiştirilmiştir.
  Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana” diyen zat gibi bizde “Ey bu asrın manevi elemini nefsine çektiren ...kardeş; Yetmez mi Kur’an ve iman hizmeti sana?”diyoruz.
  Hulusi Ağabey


 6. #6
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  bismillah'ta (bismi)isim yani Allah'?n isimlerinin tamam? gizlidir ve kainattaki bütün fiiller Allah'?n ad?yla iş görürler.O yüzden her hay?r baş?d?r diye düşündüm.

 7. #7
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?
  Cevap: Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir. Bu itibarla, kudret-i Ezeliyenin taalluk ve tesirini celb eder. Ve o taalluk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!
  Lafza-i celali, bütün sıfat-ı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Çünkü Lafza-i Celal, Zât-ı Akdese delalet eder; Zât-ı Akdesde, bütün sıfat-ı kemaliyeyi istilzam eder. Öyleyse, o lafza-i mukaddese, delalet-i iltizamiye ile, bütün sıfat-ı kemaliyeye delalet eder.
  İhtar: Başka ism-i haslarda bu delalet yoktur. Çünkü, başka zatlarda sıfat-ı kemaliyeyi istilzam etmek yoktur.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=BESMELE%20RUH
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 8. #8
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Sual: -1- ve -2- gibi ayetlerde makasıd-ı erbaaya işaretler var mıdır?
  Cevap: Evet, -3- kelimesi, Kur'an'ın çok yerlerinde mezkur veya mukadderdir. Bu mezkur ve mukadder olan
  kelimelerine esas olmak üzere 'tan evvel kelimesi mukadderdir. Yani, "Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve talim et." Demek besmelede İlahi ve zımni bir emir var. Binaenaleyh, şu mukadder olan emri, risalet ve nübüvvete işarettir. Çünkü resul olmasaydı, tebliğ ve talime memur olmazdı. Kezalik, hasrı ifade eden car ve mecrurun takdimi, tevhide imadır.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2522
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 9. #9
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Bismillâh her hayrın başıdır.''

  her işe o nun ismi ile başlamak insana nur-u tevhid ile

  ''Elbette, insanın Mâbudu, Rabbi, melcei, halâskârı, maksudu öyle bir Zat olabilir ki, umum kâinat Onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve seyyârat dahi taht-ı emrindedir.''

  manalarını insana derhatır ettirmekle umum esbabdan yüzünü çevirip insana

  ''Her mevcut, her cihette, her işinde ve herşeyinde ve her şe’ninde meşiet-i İlâhiyeye ve kudret-i Rabbâniyeye tâbi olması'' (Lem'alar)

  manasını telkin ettiriyor.

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bismillah'ta (bismi)isim yani Allah'ın isimlerinin tamamı gizlidir ve kainattaki bütün fiiller Allah'ın adıyla iş görürler.O yüzden her hayır başıdır diye düşündüm.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bismillah Her Hayrın Başıdır (Canlandırma-Misal)
  By SeRDeNGeCTi in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 19.01.20, 10:34
 2. Bismillah Her Hayrın Başıdır ve Kurbiyet-i İlahiye
  By _ŞuA_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 08.06.11, 20:29
 3. Bismillah Her Hayrın Başıdır.
  By eyyühel-hoto in forum Tanışma
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 05.12.08, 08:44
 4. Bismillah Her Hayrın Başıdır
  By AkledenKalb in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.07.08, 16:25
 5. Bismillah her hayrın başıdır.!
  By bir_damla_nur in forum Tanışma
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.07.06, 17:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0