+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: TesadÜf MÜ Tevafuk Mu?

 1. #1
  Pürheves ecrin54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  Sakarya
  Mesajlar
  156

  Standart TesadÜf MÜ Tevafuk Mu?

  Kâinat, Allah'ın kudret kalemiyle yazdığı muhteşem bir kitaptır. Bu kitap, baştan sona hikmetlerle doludur. Hiçbir yerinde bir abes, bir fazlalık söz konusu değildir. Kur'an'ın bildirdiği gibi "Çevir gözünü, bir bak! Herhangi bir kusur bulabilir misin? Sonra bir daha, bir daha çevir. Gözün yorgun ve mahrum olarak sana geri dönecektir " (Mülk, 3-4) Bu gerçeğin en güzel bir misali, insan vücududur. İnsan vücudunda, görevi olmayan hiç bir uzuv yoktur. Sadece karaciğer, dört yüzden fazla görevi başarıyla yürütmektedir.

  Kâinatta meydana gelen olaylar, tamamen Allah'ın kudreti ve tasarrufu iledir. Mesela, biz yağmurun yağdığını görürüz. Gerçekte ise, yağmur yağdırılır. Rüzgarlar rastgele değil, Allah'ın emrine göre eserler. Hiçbir olayda tesadüf yoktur. "Tesadüf, ancak cehlimizi örten bir perdedir." (Sözler, s. 632) Bizim tesadüf olarak gördüklerimiz, hakîkatta Allah'ın tasarrufudur. (Yazır, IV, 2802) Mesela, siz evinizde otururken, birden içinize dışarıya çıkıp dolaşma hissi doğsa ve çıktığınızda sokakta, yıllardır görmediğiniz bir dostunuzla karşılaşsanız, bu bir tesadüf, bir rastlantı değil; tevafuktur, ilâhî bir tasarruftur.

 2. #2
  Pürheves ecrin54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  Sakarya
  Mesajlar
  156

  Standart

  Üstad?m?zdan tesadüfle ilgili bir ders:
  "Mesela, benim avucumda nohut, leblebi, üzüm, buğday gibi maddeler bulunsa, ben onlar? yere atsam, üzüm üzüme, leblebi leblebiye karş? s?ralansa hiç şüphe kal?r m? ki, elimden ç?kt?ktan sonra, gaybî bir el müdahale edip s?ralamas?n. ?şte, hurufat ve kelimat (harfler ve kelimeler) o maddelerdir, ağz?m?z o avuçtur. (Barla Lahikas?, s. 65)

  Bu tarz tevafuklar, her şeyde bir kas?t ve iradenin cilvesi bulunduğunu, tesadüf olmad?ğ?n? gösterir... "Hiçbir şey daire-i ilim ve kudretinden hariç olmad?ğ? gibi, daire-i irade ve meşietinden dahi hariç değildir."
  (Kastamonu Lahikas?, s. 65)

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Birşeyde tevafuk olsa, küçük bir emâre olur ki, onda bir kasıt var, bir irade var; rastgele bir tesadüf değil.

  Ve bilhassa tevafuk birkaç cihette olsa, o emâre tam kuvvetleşir.

  Ve bilhassa, yüz ihtimal içinde iki şeye mahsus ve o iki şey birbiriyle tam münasebettar olsa, o tevafuktan gelen işaret sarih bir delâlet hükmüne geçer ki, bir kasıt ve irade ile ve bir maksat için o tevafuk olmuş, tesadüfün ihtimali yok.(Emirdağ Lâhikası)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Üstad?m?z?n yaşad?ğ? tevafuklara çok latif bir mektup.

  ?kinci mesele:Dünkü gün, beş tevafuk-u lâtifeden kat'î bir kanaat bize geldi ki, en cüz'î ve ehemmiyetsiz işlerimizde de inayetkârâne bir dikkat alt?nday?z.

  Birincisi: Ben kap?ya ç?kt?ğ?m vakit, memulün hilâf?nda, Risale-i Nur şakirtlerinden dört tane Ahmed'ler, bana alâkadar birer maksad? yapacak; birden, beraber kap?ya geldiler: iki tane köylerden, ikisi de burada ayr? ayr? mahallelerden.
  Hem yine, Risale-i Nur'un mühim bir talebesi, Köroğlu Ahmed'e bir miktar yoğurt, hem teberrük, hem tayin olarak verdik. Daha elinde yoğurdu tutarken, Risale-i Nur'un mâsum talebelerinden

  Hilmi'nin mahdumu Ahmed, elinde, öteki Ahmed'e verdiğim miktar yoğurtla kap?y? açt?. Risale-i Nur talebelerinden alt? Ahmed'in bir günde bu çeşit tevafukat?, tesadüfe benzemez; belki o Ahmed'lere nazar-? dikkati celbeden bir işarettir.

  ?kincisi:Muhacir, fakir bir kad?n benden bir teberrük istedi. Ben de bir gömlek verdim. Beş dakika sonra, ayn? isimde bir kad?n, bir gömleği bana kabul ettirmek için mühim bir vas?tay? bulup gönderdi. Tevafuk hat?r? için kabul ettim.
  Hem ayn? gün, baz? müstahak zatlara yar? yağ?m? verirken kap fazla alm?ş, pek az? bana kald?. Aynen, onlar daha o yağ? almadan, benim niyetimde bana kalacak miktar kadar uzak bir köyden, kitaplar?m? okumak mukabiline geldi. Onu da o tevafuk hat?r? için kabul ettim.

  Üçüncüsü:Ayn? günde ben, at üzerinde seyahate (gezmeye) giderken, arkamda bir atl? sür'atle geliyor. ?ndi, ayağ?ma, üzengiye sar?ld?: tan?mad?ğ?m bir adam.
  Dedim: "Sen kimsin, bu kadar dostluk gösteriyorsun?"
  Dedi: "Ben Kuzca hatibiyim." Halbuki Kastamonu'da hiç bu namda bir karye bulunduğunu bilmiyordum. Sonra geldim. ?ki Ispartal? asker yan?ma geldiler.
  Birisi dedi: "Ben Kuzca hatibinden sana mektup getirdim."
  Bu acip tevafuk bana, bu iki ayr? ayr? vilâyette, hem böyle tevafuk etmeleri, Risale-i Nur hizmetinde sadakatle çal?şmalar?na bir işarettir.
  Bu münasebetle Sabri, Kuzca hatibine, benim taraf?mdan çok selâm etsin. Onu has talebeler içinde mânevî kazançlar?ma şerik ediyoruz. Hususî mektup yazmak âdetimiz olmad?ğ?ndan, ona ayr?ca mektup yazamad?ğ?m?zdan gücenmesin. Tatl? bir tevafukun meyvesini, ayn? gün daha şirin bir tarzda gördüm. Şöyle ki:
  ?ki asker, kemâl-i sevinçle, gayet dostâne, "Sen Ispartal?s?n, bizim hemşehrimizsin."
  Ben de dedim: "Maaliftihar, her cihetle Ispartal?y?m. Isparta taş?yla, toprağ?yla benim nazar?mda mübarektir, benim vatan?md?r ve herbiri yüze mukabil, yüzer ve binler hakikî kardeşlerimin meskat-? re'sleridir."
  Evet, bu havaliye gelen Ispartal?lar asker olsun, başkalar olsun, ekseriyet-i mutlakayla beni hemşehri biliyorlar. Hangisi benimle görüşüyor, "Sen Ispartal? m?s?n?"
  Ben de diyorum: "Maaliftihar, ben Ispartal?y?m." Ve Isparta'da o kadar hakikî kardeşlerim ve akariblerim var ki, meskat-? re'sim olan Nurs karyesine pek çok cihetlerle tercih ediyorum. Ve büyük Isparta'n?n bir küçük evlâd? hükmünde olan Isparit nahiyemize, büyük Isparta'n?n birtek köyünü tercih ediyorum. O kadar hâlis, kahraman kardeşleri bana veren Isparta, taş? da, toprağ? da bana ve belki Anadolu'ya mübarek olmuş. ?nşaallah hem Anadolu'ya hem âlem-i ?slâma neşrettikleri Nur tohumlar? birer rahmete mazhar olur, sümbül verir. Hem g?da, hem ziya, hem deva olup mânevî galâ ve veba ve zulmü ve zulmeti dağ?t?r.

  Dördüncüsü: Sab?k üç tevafuku yazd?ktan sonra, büyük Hâf?z Ali'nin gayet güzel mektubuyla, Hulûsi-i sâlis Abdullah Çavuş'un mânidar mektubu ve Hulûsi Beyin ve Kâtip Osman'?n k?ymetli mektuplar?n? ald?m. Hâf?z Ali'nin mektubunda yazd?ğ? şu f?kra, Konya âlimlerinin Risale-i Nur'u yazmakta ve takdir etmekte olduklar?n? ve tefsir sahibi Hoca Vehbi'nin (r.h.) Risale-i ?hlâs karş?s?nda mağlûbiyetle beraber, Risale-i Nur'a karş? hayran ve takdirkâr olmas? münasebetiyle, Hâf?z Ali demiş:
  "Risale-i Nur'un bir kerametidir, öküze et ve arslana ot atmaz. Öküze ot verir, arslana et verir. O arslan Hocan?n en evvel ?hlâs Risaleleri eline geçmiş."
  ?şte, Hâf?z Ali'nin bu mektubunu ald?ğ?mdan ya alt?, ya yedi gün evvel, Karadağ'dan inerken, birden diyordum: "Yahu, ata et, arslana ot atma; arslana et, ata ot ver."
  Bu kelimeyi beş alt? defa hoşuma gitmiş, tekrar ediyordum. Ya Hâf?z Ali benden evvel yazm?ş, bana da söylettirdi; veyahut ben evvel söylemişim, ona yazd?r?lm?ş. Yaln?z bu garip tevafukta bir fark?m?z var. O, "öküze ot" demiş, ben "ata ot" demişim.(Kastamon?u Lâhikas?)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alem-i İslamdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir.Mes Nur

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Size tevafuk dokundu mu?
  By ecma in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.12.11, 15:30
 2. Tesadüf mü Tevafuk mu?
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20.01.09, 12:31
 3. Kur'an ve Tevafuk
  By Hamdım.Pişdim.Yandım in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.12.08, 13:47
 4. Tevafuk--- Tesadüf
  By burcuzehra in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 22.08.08, 18:16
 5. Kur'an'dan Güzel Bir Tevafuk
  By Abdullah Ubeydullah in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02.09.07, 15:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0