+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Neden Kainat Vüsatinde Bir Kalp Olsun?

 1. #1
  Dost keremkandil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  10

  Standart

  Alıntı sidertha Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar, 14. Lem'an?n 2. Makam?'nda:
  "4. SIR: Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitab-? iyyakena'budu demekle herkese kâfi gelmiyor; fikir dağ?l?yor. Mecmuundaki vahdet arkas?nda zât-? ehadiyeti mülahaza edip iyyakena'budu ve iyyakenastain demeye küre-i raz vüs'atinde bir kalp bulunmak laz?m geliyor" diyor.

  Burada ne demek isteniyor?
  Fatihadaki bu ayetler "iyyakena'budu ve iyyakenastain" insan?n bu dünyadaki vazifesini özetlemekte. Yani insan, kainatta ve nefsinde tevhid delillerini tefekkür/müşahede ettikten sonra "ancak sana ibadet eder ve ancak senden yard?m dileriz" diyerek ubudiyet vazifesini yerine getirmekte. San?r?m burada anlat?lmak istenen insan?n nak?s ve kas?r fikrinin kainattaki hadsiz tevhid delilleri içindeki sonsuz vahidiyet tecellilerini kavramakta yeterli olamayacağ?d?r. Risale'de ayn? sayfan?n 2. S?rr?nda güneş misali ile enfes bir şekilde bu konuya aç?kl?k getirilmiş.
  Kalp kelimesini kullanmas? çok manidar. Çünkü tefekkür etmek, akletmek kalbin işlevidir. Bu nedenle kainat büyüklüğündeki tevhid delillerini görebilmek içinde kainat büyüklüğünde bir kalp laz?md?r.
  Benim anlad?klar?m bunlar, paylaşmak dileğiyle.
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 20:36 ) değiştirilmiştir.
  hatırla, söz vermiştin Rabbine

 2. #2
  Gayyur garibbirgenç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  54

  Standart

  Mecmuundaki vahdet arkas?nda zât-? ehadiyeti mülahaza edip iyyakena'budu ve iyyakenastain demeye küre-i raz vüs'atinde bir kalp bulunmak laz?m geliyor.

  vahdet s?fat?n?n en güzel ve belirgin bir şekilde tecelli edip örneklerini sonsuz haddiyle gösteren ZAT-I EHAD?YET; Yegane Birlik sahibi olan zat? görüp; "yaln?z sana kulluk eder, yaln?z senden yard?m dilerim." demeyi Ancak küre-i arz genişliğinde bir kalp anlayabilir ve tam manas?yla uygulayabilir..

  direkt olarak siz de anlam?n? ç?karabilirdiniz ama burda as?l önemli olan; iyyakenabudu ve iyyakenestain kelimesinin ne önem arzettiğini vurgulamakt?r san?r?m. Selametlen..
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 18:18 ) değiştirilmiştir.
  selamun aleykum

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?'lem Eyyühel-Aziz! Hilkat şeceresinin semeresi insand?r. Malûmdur ki, semere bütün eczan?n en ekmeli ve kökten en uzağ? olduğu için bütün eczan?n hâsiyetlerini, meziyetlerini hâvidir. Ve keza hilkat-i âlemin ille-i gaiye hükmünde olan çekirdeği yine insand?r.

  Sonra, o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecere-i ?slâmiyete çekirdek ittihaz etmiştir. Demek o çekirdek, âlem-i ?slâmiyetin hem bânisidir, hem esas?d?r, hem güneşidir. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalbdir. Kalbin ihtiyacat saikas?yla âlemin enva'?yla, eczas?yla pek çok alâkalar? vard?r. Esma-i hüsnan?n bütün nurlar?na ihtiyaçlar? vard?r. Dünyay? dolduracak kadar o kalbin hem emelleri, hem de düşmanlar? vard?r. Ancak, Ganiyy-i Mutlak ve Hâf?z-? Hakikî ile itminan edebilir.

  Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vard?r ki, bir harita veya bir fihriste gibi bütün âlemi temsil eder. Ve Vâhid-i Ehad'den başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedî, sermedî bir bekadan maada bir şeye raz? olmuyor.

  ?nsan?n çekirdeği olan kalb, ubudiyet ve ihlas alt?nda ?slâmiyet ile iska edilmekle imanla intibaha gelirse, nuranî, misalî âlem-i emirden gelen emr ile öyle bir şecere-i nuranî olarak yeşillenir ki; onun cismanî âlemine ruh olur. Eğer o kalb çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura ink?lab edinceye kadar ateş ile yanmas? lâz?md?r.

  Ve keza o habbe-i kalb için, pek çok hizmetçi vard?r ki, o hâdimler kalbin hayat?yla hayat bulup inbisat ederlerse, kocaman kâinat onlara tenezzüh ve seyrangâh olur. Hattâ kalbin hâdimlerinden bulunan hayal -meselâ- en zaîf, en k?ymetsiz iken, hapiste ve zindanda kay?dl? olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahland?r?r. Ve şarkta namaz k?lan?n baş?n? Hacer-ül Esved'in alt?na koydurur. Ve şehadetlerini Hacer-ül Esved'e muhafaza için tevdi ettirir.

  Madem benî-Âdem kâinat?n semeresidir. Nas?lki, bir harmanda başaklar döğülür; tasfiye neticesinde semereler istibka ve iddihar edilir. Binaenaleyh haşir meydan? da bir harmand?r. Kâinat?n başak ve semeresi olan benî Âdemi intizar etmektedir.(Mesnevi-i Nuriye s:100)
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 18:19 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Orjinalini yazan: sidertha

  Arkadaşlar, 14. Lem'an?n 2. Makam?'nda:
  "4. SIR: Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitab-? iyyakena'budu demekle herkese kâfi gelmiyor; fikir dağ?l?yor. Mecmuundaki vahdet arkas?nda zât-? ehadiyeti mülahaza edip iyyakena'budu ve iyyakenastain demeye küre-i raz vüs'atinde bir kalp bulunmak laz?m geliyor" diyor.

  Burada ne demek isteniyor?


  Kardeşim tevafuk olmuş biz bugün '' insan?n Rahman '?n suretinde yarat?lmas? '' başl?kl? konuda sizin sorular?n?z? temelden halleden meseleleri gayr-i ihtiyari girmişiz . Şimdi oradan baz? al?nt?lar yapal?m inşallah


  '' Fakat her nevin lisan? çok geniş olmas?ndan, fikir yoluyla s?fat ve esma-i ?lahiyeyi ilmelyakin ile iz an etmek için ak?l çok çabal?yor, sonra tam görür. Hakikat-? insaniyeye bakt?ğ? vakit, o cami mikyasda, o küçük haritac?kta, o doğru nümunecikte, o hassas mizanc?kta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat i ve şuhudi ve iz ani bir vicdan, bir itminan, bir ?mân ile o s?fat ve esmay? tasdik eder. Hem çok kolay, hem haz?r yan?ndaki aynas?nda hiç uzun bir seyahat-? fikriyeye muhtaç olmadan iman-? tahkikiyi kazan?r ''

  Yukar?da ki dersde ne anlat?l?yor biraz açmak gerekirse ;

  Marifetullah' ta iki yol vard?r .ehl-i hakikat iki cadde ile hareket etmişler :

  1. Biri: Kitab-? kainat? mütalaa ile. Kardeş nur külliyat?nda bu tarz tefekküre seyr-i afaki denir. Yani insan?n , Allah'?n s?fat ve isimlerini tefekkür ederken kendisi d?ş?ndaki afak? yani '' kainat?'' gözlemlemesi - tefekkürüdür.Fakat bu tarz bir tefekkürde yani insan?n kainat? gözlemleyip Allah'? tan?mas?nda baz? ar?zalar ç?kar ne gibi mi ? şöyke :
  Fakat her nevin lisan? çok geniş olmas?ndan, fikir yoluyla s?fat ve esma-i ?lahiyeyi ilmelyakin ile iz an etmek için ak?l çok çabal?yor, sonra tam görür. ( Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitab-? iyyakena'budu demekle herkese kâfi gelmiyor; fikir dağ?l?yor. )

  2. ?Kincisi : Allah'? tan?mak ad?na bir diğer yol ise hakikat-i insaniye' yi mütalaa ile ; yani insan?n kainat? değilde bizzat '' insan''?n kendisini gözlemlemesi neticesinde ulaşt?ğ? marifettir ki , bu yol çok daha kolay ve emindir neden mi ? şundan :

  Hakikat-? insaniyeye bakt?ğ? vakit, o cami mikyasda, o küçük haritac?kta, o doğru nümunecikte, o hassas mizanc?kta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat i ve şuhudi ve iz ani bir vicdan, bir itminan, bir ?mân ile o s?fat ve esmay? tasdik eder. Hem çok kolay, hem haz?r yan?ndaki aynas?nda hiç uzun bir seyahat-? fikriyeye muhtaç olmadan iman-? tahkikiyi kazan?r .
  O teşahhus-u ehadiyetin esaslar? olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar gibi mânâlar?n hem numuneleri insanda var; o numunelerle onlara işaret eder. Çünkü, meselâ, gözü veren Zat, hem gözü görür, hem ince bir mânâ olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta, göze gözlüğün yak?şt?ğ?n? görür, sonra yapar. Hem kulağ? veren Zat, elbette o kulağ?n işittiklerini işitir, sonra yapar, verir. Sair s?fatlar buna k?yas edilsin
  Hem esmân?n nak?şlar? ve cilveleri insanda var; onlarla o kudsî mânâlara şehadet eder. Hem insan zaaf?yla ve acziyle ve fakr?yla ve cehliyle diğer bir tarzda aynadarl?k edip, yine zaaf?na, fakr?na merhamet eden ve medet veren Zât?n kudretine, ilmine, iradesine ve hâkezâ, sair evsaf?na şehadet eder.


  Mesela size daha da yak?nlaşt?rmak için şöyle bir örnek verelim;
  mesela
  Allah'?n ne kadar merhametli olduğunu anlamak için kainat? tefekkür ettiniz bu şekilde afaki tefekkür yapt?n?z yani bir ceylan?n yavrusunu ezmemek için ayağ?n? kald?rmas?n? gözlemlediniz bu tarz gözlem afaki tefekkürdür bir de , bizzat kendinizde ki '' merhamet'' duygusuna bakarsan?z mesela bir anne iseniz yavrunuza duyduğunuz merhamet ile Allah'?n rahimiyetini ne kadar iyi hissedersiniz değil mi . Çünkü bizzat bu ismi yaş?yorsunuz. Vicdan?n?z tastik ediyor.?şte bu şekilde yapt?ğ?n?z tefekkür ise enfüsi dir.Bak?n enfüsi tefekkür de rahimiyetini ; '' ceylan?n ayağ?n? kald?rmas?ndan '' daha iyi kavrad?n?z çünkü bizzat yaşad?n?z.

  ?şte tüm kainat? tefekkür '' kesret içinde '' yap?lan bir tefekkürdür
  fakat '' hakikat-i insaniye'' de yap?lan tefekkür de ise zihin dağ?lm?yor , zira kesret yok '' ehadiyet '' var  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 18:19 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  aslında o satırın devamını okuyunca yani 4.sırrın tamamını okuyunca çokta karmaşık değil gibi,yani cümlenin gelişi konuyu açıyor (mesela semavat ve arzın hilkatinden kuranı hakim bahsettiği zaman,birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz iden bahseder;taki zahir bir surette hatem_i ehadiyeti göstersin.Mesela,hilkat_ı semavat ve arzdan bahsi içinde ,hilkat_ı insan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik_i nimetten bahis açar.Taki fikir dağılmasın ,kalp boğulmasın,ruh Mabudunu doğrudan doğruya bulsun.)vahdet içinde ehadiyet,ehadiyet içinde vahdeti görmek gibi.....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Neden,Neden,Neden Sorusuna Cevap Aranıyor...
  By EZCÜMLE in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 12.05.17, 10:58
 2. Kalp vardır imana saray, kalp vardır imana zindan!
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.02.14, 14:23
 3. “kâinat bir şeceredir”
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.02.13, 10:29
 4. Mürşid-i Rabbani, Neden Kalp Değil de Akıl Olarak İfade Edilmiş?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.11.07, 22:58
 5. Kainat Neden ve Nasıl Yaratıldı?
  By SeRDeNGeCTi in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.10.06, 14:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0