+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Zayıf ve Şiddetli İstibdad Hakkında ?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart Zayıf ve Şiddetli İstibdad Hakkında ?

  Vaktaki hürriyet dîvanelikle yad olunurdu; zay?f istibdat, t?marhaneyi bana mektep eyledi. Vaktaki îtidal, istikamet irtica ile iltibas olundu; meşrûtiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep eyledi.
  ----------------------------------------------www.risaleara.com


  bugün bu vecize hakk?nda biraz düşünmeye çal?şt?m vaktaki hürriyet delilikle yad olunuyordu diyor Bediüzzaman hazretleri bu dönem cennet mekan Abdülhamit han hazretlerinimi belirtiyor ?çünkü kendisi Bediüzzaman hazretlerini t?marhaneye göndermiş ordada doktorun verdiği raporu mütakip
  bir nevi konuşmalar geçmiş doktor hasta yerine geçmiş Bediüzzaman hazretleri ona mektepdeki misal ders vermiş

  daha sonra Bediüzzaman hazretleri her zamanki gibi itidalli davran?rken
  istikamet üzereyken birileri onu irtica ile suçlam?şlar peki bu dönem hangi dönemdir ?bu eserin yaz?ld?ğ? dönem yanl?ş hat?rlam?yorsam mustafa kemalin kurmuş olduğu cumhuriyetten önceye rastl?yor ama yinede emin değilim sizler düzelttin inşallah peki şiddetli istibdad hangi dönemde olmuş o şiddetli istibdat-? uygulayan şah?s kimmiş sizlerden bu konuda bilgiler edinecedektim müsait bir zamanda yazarsan?z sevinirim

 2. #2

 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  [quote=karatoprak1975;70795]Vaktaki hürriyet dîvanelikle yad olunurdu; zay?f istibdat, t?marhaneyi bana mektep eyledi. Vaktaki îtidal, istikamet irtica ile iltibas olundu; meşrûtiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep eyledi.
  ----------------------------------------------www.risaleara.com


  Vaktaki hürriyet divanelikle yad olunurdu ; zay?f istibdat , t?marhaneyi bana mektep eyledi :

  Üstad neden t?marhaneye gönderildi ?

  Nedeni uzun olan bu suale özetle bir cevap ...

  Bediüzzaman Said Nursi Padişah?n ve hükümetin , ulema ve mektep ehlinin nazar-? dikkatini çekmek için Şekerci Han ' ?nda bir oda bularak , bütün uelma ve talebleri , politikac? ve askerleri münazaraya davet etti, Bu meselenin buras?n? kardeşi Molla Abdulmecid Efendi ' den dinleyelim :

  '' hazret-i Üstad istanbulda Ferik Ahemt paşan?n evinden ayr?ld?ktan sonra Şekerci Han ' n?na gider , orada ikamet etmeye başlar . Orda odas?n?n kap?s?na şöyle bir ilan arar : ''
  '' Mektep , medrese mensublar?ndan ve feylesoflardan , dinsiz ve dindarlardan her kimin bir suali varsa , hangi ilimden ve fenden olursa olsun benden sorabilir. Sizden sual , benden cevap... fakat ben hiç kimseye sual sormam . ''

  Bu acib ilan üzerine Bediüzzaman , ?stanbul ulemas? ve talebelerinin istila ve hucümuna uğrad? . Fakat o , sorulan hiç bir suali cevaps?z b?rakmad?. Günlerce , haftalarca başar?yla devam eden bu yüce imtihan neticesinde ... ''

  ?şte Molla Abdulmecid ' in ve diğer tüm tarihçilerin yazd?klar? bu acib , harika ilan üzerine ?stanbul' un nazar-? dikkati hayret ve takdirle Bediüzzman?n üzerine celb olundu. Art?k herkesin dilinde büyük bir haber olarak '' Bediüzzaman Said-i Kürdi her suale cevap veriyor '' şeklinde cereyan ediyordu. Tabi Mabeyn ' de onun her hal ve harekat?n? ta'kibden geri durmuyordu . Neticede şöyle bir plan düşündüler : '' Böyle herşeyi bilen , her suale cevap veren delidir '' diye Bedüzzaman ' ?n üzerinden takdir ve hayret nazarlar?n? gidermek için ak?l hastanesine sevke karar verdiler .. '' A. Bad?ll?

  Karatoprak abi malumunuz Üstad şer ' i düturlara tam riayet eden bir Hürriyet anlay?ş?n? savunmuştur , onun bu şekilde ünlenmesi ve nazarlarda mevkisinin artmas? ise dönemin hükümet yetkililerini tedirgin etmiş ve nüfuzunu k?rmak için böyle bir tedbire başvurmuşlar. Fakat ak?l hastanesindeki doktor Bediüzzaman ' ? dinledikten sonra hayret içerisinde kal?r ve raporunu şöyle tanzime derek Mabeyn ' e gönderir : '' Şimdiye kadar ?stanbul 'A gelenlerin içerisinde zeka ve fetanetçe böyle bir nadire-i cihan bulunmuş değildir. ''

  Doktorun bu raporu üzerine Mabeyn ' e dehşet düşer. Hemen Bediüzzaman ' ? çarçabuk t?marhaneden tevfikhaneye ald?r?rlar . Bir an evvel onu ?stanbul ' da uzaklaşt?rmak gayesiyle 30 lira maaş ve bir miktarda para teberr'u hususunda irade-i saniyyeye iktriran ettirilerek Zabtiye Naz?r? Şefik Paşa ile Bediüzzaman ' a gönderirler '' 1

  1: hat?ra defeteri Abdulmecid , S.6
  --------------------------------------

  Üstad neden Meşrutiyyet döneminde hapishaneye gönderildi ve Divan-? Harp ' de yarg?land? ?


  Bdiüzzaman Hazretleri 31 Mart arefesindeki son derece k?ymettar hizmetleri meydanda iken ve 31 Mart , meş'um hareketinin patlamas?nda onun ne yak?ndan ne uzaktan hiç bir dahili ilgisi yokken , tam tersine onun nasihatleri ve mevziyatla?yla o fitne ateşinin yüzden ona düşmesine vas?ta olmuşken ?ttihat ve Terakki ' deki onun hasm?-? can? olmuş mason ve dinsiz farmason kimselerin onu ezmek ve vücudunu ortadan kald?rmak için girişimde bulundular. Ve onu suçlu san?lan kimselerlein aras?na ald?lar ve Divan-? Harp' de idam talebiyle yarg?lad?lar . Ama planlar? tutmas? . Bediüzzaman suçsuz görüldü ve beraat etti .

  Karatoprak abi Üstad diva-? harp de yarg?land?ktan sonra baz? kaynaklara göre 1-2 gün cezaevidne kalm?ş ve bu s?rada duruşmaya ç?karak o meşhur mudafaas?n? okumuştur .

  Şu işe bak?n ki Üstad t?marhaneye şer'i bir hürriyet istediği için sevk edilmiş ve ayn? Üstad bu sefer sözde hürriyete karş? diye divan-? harp ' de yarg?lanm?ş . ?şte o dönem üstad itidal ve istikamet olan şeriata tam muvaf?k bir hürriyet isterken meşrutiyatte dinsiz kimseler şeriat? irtica olarak dillerine dolam?ş ve Üstad ' a '' sende şeriat istiyormusun ? '' şeklinde dşvan-? harpde yarg?lam?şlar fakat Üstad ' ?n müdafaas?nda verdiği harika cevaplar malumunuz...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Vaktaki hürriyet dîvanelikle yad olunurdu; zay?f istibdat, t?marhaneyi bana mektep eyledi. Vaktaki îtidal, istikamet irtica ile iltibas olundu; meşrûtiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep eyledi.
  ----------------------------------------------www.risaleara.com

  ?ST?BDAT [istibdat] : Kanuna ve nizâma tâbî olmayan, keyfî, bask?c? yönetim; zulüm ve tahakküm.

  Üstad meşrutiyet döneminde şer'i düsturlar? reddeden sözde hürriyeti , hürriyet libas?n? giymiş şiddetli bir istibdat olarak görüyor . Güya meşrutiyette Halifeliği istibdat olarak gören baz? dinsiz masonlar şeriata taban tabana z?t bir ( sözde ) hürriyet getirerek o istibdat? k?rmaya teşebbüs ettiler fakat va esafe ki halifelik döneminde uygulanan istibdat?n 10 mislini cebren uygulad?lar .

  Üstad'?n divan-? harp'de müdafaas?ndan ... :

  '' Eğer Meşrutiyet bir şu ' benin istibdad?ndan ibaret ise ; yanl?z ona isim ise , ve hilaf-? şeriat ise ins ve cin şahit olsun ki , ben mürteciyim.... ''

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Kardeşler Üstadımız'ın bu "şiddetli istibdat" döneminden kastının çok sonraki dönemler (süfyan ve avanesinin dönemi) olduğu kanaatini taşıyorum. Bunu destekleyen, Üstadımız'ın mektupları olduğunu biliyoruz. Acizizfakiriz hocamızın verdiği linklerde bu hususta güzel bilgiler mevcut. Üstadımız'ın Kastamonu Lâhikasındaki "Birden ihtar edilen bir mesele" başlığını taşıyan mektubu da okunabilir.
  Saygı ve muhabbetlerimle...
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bediüzzaman, Barla'ya 1925-1926 senelerinde nefyedilmiştir. Bu tarihler, Türkiye'de yirmi beş sene devam edecek bir istibdad-? mutlak?n icrâ-y? faaliyetinin ilk seneleri idi. Gizli dinsiz komiteleri, "?slâmî şeairleri birer birer kald?rarak ?slâm ruhunu yok etmek, Kur'ân'? toplat?p imha etmek" plânlar?n? güdüyorlard?. Buna muvaffak olunamayacağ?n? iblisane düşünerek, "Otuz sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur'ân'? imha etmesini intaç edecek bir plân yapal?m" demişler ve bu plân? tatbike koyulmuşlard?. ?slâmiyeti yok etmek için, tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürmüştür.

  Evet, alt? yüz sene, belki Abbasîler zaman?ndan beri, yani bin seneden beri Kur'ân-? Hakîmin bir bayraktar? olarak bütün cihana karş? meydan okuyan Türk milletini, bu vatan evlâtlar?n?, ?slâmiyetten uzaklaşt?rmak ve mahrum b?rakmak için, Müslümanl?ğa ait her türlü bağlar?n kopar?lmas?na çal?ş?l?yor ve bilfil de muvaffak olunuyordu.

  Bu vâk?a cüz'î değil, küllî ve umumî idi. Milyonlarca insan?n, hususan gençlerin ve milyonlar mâsumlar?n, talebelerin iman ve itikadlar?na, dünyevî ve uhrevî felâketlerine taallûk eden çok geniş ve şümullü bir hadise idi.

  Ve k?yamete kadar gelip geçecek Anadolu halk?n?n ebedî hayatlar?yla alâkadard?. O zaman ve o senelerde, bin y?ll?k parlak mâzinin delâlet ve şehadetiyle, Kur'ân'?n bayraktar? olarak en yüksek bir mevki-i muallây? ihraz etmiş bulunan kahraman bir milletin hayat?nda, ?slâmiyet ve Kur'ân aleyhinde dehşetli tahavvüller ve tahripler yap?l?yor ve cihan?n en namdar ordusunun bin senelik cihad-? diniye ile geçen parlak mâzisi ve o mâzide medfun muhterem ecdad?, yeni nesillere ve mektepli talebelere unutturulmaya çal?ş?l?yor ve mâzi ile irtibatlar? kesilerek birtak?m maskeli ve sûretâ parlak kelâmlarla iğfalâtta bulunularak, komünizm rejimine zemin haz?rlan?yordu.

  ?slâmiyetin hakikatinde mevcut maddî-mânevî en yüksek terakkî ve medeniyet umdeleri yerine, dinsiz felsefenin batakl?ğ?ndaki nursuz prensipler, edepsiz edip ve filozoflar?n fikir ve ideolojileri, gizli komünistler, farmasonlar, dinsizler taraf?ndan telkin ediliyor ve çok geniş bir çapta tedris ve talime çal?ş?l?yordu.

  Bilhassa ?ngiliz, Frans?z gibi ?slâm düşmanlar?n?n ?slâm âlemini maddeten ve mânen y?pratmak, sömürmek emellerinin baş?nda, kahraman Türk milletinin dinî bağlardan uzaklaşt?r?lmas?, örf-âdet, an'ane ve ahlâk bak?m?ndan tamamen ?slâmiyete z?t bir duruma getirilmek plânlar? vard? ve bu plânlar maalesef tatbik sahas?na konmuştu.(Tarihçe-i Hayat - Barla Hayat?)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İSTİBDAT [istibdat] : Kanuna ve nizâma tâbî olmayan, keyfî, baskıcı yönetim; zulüm ve tahakküm.

  Üstad meşrutiyet döneminde şer'i düsturları reddeden sözde hürriyeti , hürriyet libasını giymiş şiddetli bir istibdat olarak görüyor . Güya meşrutiyette Halifeliği istibdat olarak gören bazı dinsiz masonlar şeriata taban tabana zıt bir ( sözde ) hürriyet getirerek o istibdatı kırmaya teşebbüs ettiler fakat va esafe ki halifelik döneminde uygulanan istibdatın 10 mislini cebren uyguladılar .


  hepinizden harcadığınız vakit için Allah razı olsun

  bu masonlar ittihat ve terakki partisinemi mensuplardı ?

  ittihat ve terakki partisinde bulunan hurşid paşanın asmış olduğu insanlar ne

  yapmışlardıki darağacına gitmişlerdi ?

  birde kafamı kurcalayan bir husus var birinci ve ikinci meşrutiyet tabirleri ne

  anlama gelmekte bu meşrutiyete geçiş birilerinin zorlamasıylamı yoksa

  Abdülhamit hazretlerinin kendi isteğiylemi olmuştur ?


  değerli vakitlerinizi alıyorum ama bazı gerçekleri vesilenizle öğrenmek istiyorum

 8. #8
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı osmanoğlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeşler Üstadımız'ın bu "şiddetli istibdat" döneminden kastının çok sonraki dönemler (süfyan ve avanesinin dönemi) olduğu kanaatini taşıyorum. Bunu destekleyen, Üstadımız'ın mektupları olduğunu biliyoruz. Acizizfakiriz hocamızın verdiği linklerde bu hususta güzel bilgiler mevcut. Üstadımız'ın Kastamonu Lâhikasındaki "Birden ihtar edilen bir mesele" başlığını taşıyan mektubu da okunabilir.
  Saygı ve muhabbetlerimle...

  geniş olarak bir bilgim olmamakla birlikte şiddetli istibdat döneminin süfyan ve avanesinin dönemi olduğunu vesilenizle öğrenmiş olduk birde ağabey süfyan ve avanesinin ittihat ve terakkinin bozuk kısmının devamı niteliğinde olduğunu söyleyebilirmiyiz

 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  geniş olarak bir bilgim olmamakla birlikte şiddetli istibdat döneminin süfyan ve avanesinin dönemi olduğunu vesilenizle öğrenmiş olduk birde ağabey süfyan ve avanesinin ittihat ve terakkinin bozuk kısmının devamı niteliğinde olduğunu söyleyebilirmiyiz
  Şüphesiz!..
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı osmanoğlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şüphesiz!..

  Ağabey ittihat ve terakkinin diğer bir adıda jön türklermidir bu konuda kafam

  karışıyorda

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İmanı Zayıf Olanların mı Psikolojisi Bozulur
  By hafız halime in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 46
  Son Mesaj: 21.03.20, 14:28
 2. İstibdad (Baskı Rejimi - Zorba İdare)
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.11.09, 21:41
 3. İnşaallah, O Ahrarlar İstibdâd-ı Mutlakı Kaldırıp Tam Bir Hürriyet-i Şer’iyeye Vesîle
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 11.06.09, 08:09
 4. Kadınların Aklı Neden Daha Zayıf ?
  By Hakkâni in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 198
  Son Mesaj: 14.12.08, 10:12
 5. Kadının Zayıf Yönleri
  By Medresetü'zZehra in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 13.10.08, 16:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0