+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 14 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 137

Konu: Risale-i Nurlar İzah Edilmeli mi?

 1. #1
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart Risale-i Nurlar İzah Edilmeli mi?

  ..1-29.Mektup-5.Desise-i Şeytaniye’den-
  ... Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:
  Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar,
  allâme ve müctehidler de olsalar,
  vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde,
  yalnız yazılan şu Sözlerin
  • ŞERHLERİ ve İZAHLARIDIR veya TANZİMLERİDİR.
  Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki,
  bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.(2 Ciltlik R.Nur Kül.- 553)
  2-Kastamonu Lahikasın’dan-
  Hem Lütfü, hem Abdurrahman,
  hem Hâfız Ali hükmünde Küçük Ali
  sizin namınıza da 29.Lem'a-i Arabiyenin tefsir ve tercümesini istemiş.
  Benim şimdi onunla meşgul olmaya
  ne vaktim var ve ne de halim müsaade eder.
  • İnşaallah ileride
  • Risaletü'n-Nur'un başka BİR ŞAKİRDİ
  • O vazifeyi yapacak. (1574)
  3- Kastamonu Lahikasın’dan-…..Risale-i Nur,
  benim gibi âciz ve ihtiyar ve zayıf bir biçareye bedel,
  genç, kuvvetli çok Said'leri içinizde bulmuş ve bulacak.
  Onun için bundan sonra
  Risale-i Nur'un TEKMİL-İ İZAHI ve
  HAŞİYELERLE BEYANI ve İSPATI
  size tevdi edilmiş, tahmin ediyorum.
  Bir emaresi de şudur ki:
  Bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri
  kaydetmek için teşebbüs ettimse de çalıştırılamadım.
  Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir.
  Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine,
  mesela Kur'ân kelâmullah olduğuna ve
  i'câzî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya
  haşre dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve
  hâkezâ, mükemmel bir izah ve bir hâşiye ve bir şerh olabilir.
  Zannederim ki,
  • hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla
  • Risale-i Nur ihata etmiş;
  • başka yerlerde aramaya lüzum yok.
  Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış.
  Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor.
  SİZİN VAZİFENİZ DEVAM EDİYOR. Ve inşaallah VAZİFENİZ
  1. ŞERH VE İZAHLA VE
  2. TEKMİL VE TAHŞİYE İLE VE
  3. NEŞİR VE TÂLİMLE, belki
  25. ve 32. Mektupları TELİF VE
  9. Şuanın 9 Makamını TEKMİLLE VE
  RİSALE-İ NUR'U
  1. TANZİM VE TERTİP VE
  2. TEFSİR VE TASHİHLE Devam edecek…(1590)
  4- Kast.Lahik.’dan-Sabri mektubunda, "İki üç senedir R.Nur,
  telif cihetinde tevakkuf devresini geçiriyor"
  diye hikmetini soruyor. Bunun cevabı uzundur.
  Hem telif, ihtiyarımız dairesinde değil.
  Hem,
  RİSALE-İ NUR ŞAKİRTLERİNİN TELİFTEN HİSSELERİ KALMAK İÇİN,
  bazı ehemmiyetli esbab ve ârızalar mâni oldu. …(1629)
  5- Kastamonu Lahikasın’dan-Elhasıl: Risale-i Nur'da
  • iman-ı billâh ve iman-ı bi'l-yevmi'l-âhir olan
  iki kutb-u imanî, tam birbirine müsavi gelecek bir derecede ispat edilmiş.
  Yalnız bu kadar var ki, haşr-i cismanî
  kısmen sarîhan ve kısmen zımnî ve
  tebeî ispat edilmiş. Çünkü bu âlem-i şehadet,
  Sâniini gayet sarih ve zahir gösteriyor ve
  haşri, zımnî ve perdeli haber verir.
  İNŞAALLAH BİR ZAMAN,
  RİSALE-İ NUR'UN ŞAKİRTLERİNDEN
  BİRİSİ VEYA BİRKAÇ TANESİ,
  O 9 MAKAMI VE BERAHİNİ TELİF EDECEK VE
  MUKADDEME-İ HAŞRİYENİN BAŞINDAKİ
  ÂYÂT-I ÂZAMIN /9 FIKRASININ HAZİNELERİNİ,
  RİSALE-İ NUR'DA MÜNTEŞİR HAŞR-İ CİSMANÎ BERAHİNİYLE VE
  KALBLERİNE GELEN SÜNUHAT VE İLHAMAT İLE AÇIP,
  9.Şuayı 10. Sözden
  DAHA PARLAK, DAHA KUVVETLİ BİR TARZDA TEKMİL EDECEK.…(1651)
  6-Emirdağ Lahikasın’dan-Kendi kendime bir hasbihaldir
  [Bu hasbihali Ankara makamatına işittirmeyi,
  ISLAHTAN SONRA SİZİN TENSİBİNİZE havale ederim.(“1681)

  Ben de KARAKALEM OKUYUCULARININ TENSİPLERİNE havale ediyorum.


  01.11.2006


  © 2007 karakalem.net, Halil Köprücüoğlu

 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Estağfirullah el azim...
  ne kadar büyük bir cerbeze bu maazallah...

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Kim ne derse desin. Nasıl ki Kur'an'ın 300.000'den ziyade tefsiri varsa risalelerinde izahının önüne geçilemeyecekdir. Bu bir imtihan vesilesi olduğu gibi bir de anlam zenginliğinin de bir göstergesidir..

 4. #4
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  Alıntı natuvan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Estağfirullah el azim...
  ne kadar büyük bir cerbeze bu maazallah...
  Bu alıntılarda cerbeze falan yok.Gazete gibi okumaktan Allaha sığınırım.

 5. #5
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Allah raz? olsun kardeşim ya bu nokta cok kafama tak?l?yordu,bizim burda erkek cemaatinde acm?yorlarm?ş düz okuyorlarm?ş ama taife-i nisa öyle değil ac?klan?yor.Acaba dedim onlar?nki mi doğru taife-i nisan?n m??
  neyse cevab? ald?k sağolun.
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 6. #6
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  R?SALE-? NUR DERSLER?  "Risaleyi Nur dersleri sahabe mesleğidir. Ruhen peygamberlerin tasarrufu alt?na giriyoruz. Sebep; çünkü şah?s ortada yoktur. Üstad yoktur. Üstad?n hüviyeti de yoktur, hocan?n hüviyeti de yoktur. Ya ne vard?r? Bütün peygamberlere gelen vahyin feyzi. O gölgenin alt?na giriyoruz, şah?s ortada yoktur. Neden böyle oluyor? Çünkü eski zamanlarda şah?s, Allah’a yaklaşmakla kemalata gidebilirdi, keşfiyat sahibi olabilirdi. Bu öyle bir zamand?r ki, oraya girmekte çok zor. Dünya ve masivay? terk etmek laz?m. Allah nas?l ki peygamberlere ani olarak lütuflar veriyor, birden ders veriyor, peygamberlerin müdahalesi olmadan. Bu as?rdaki insanlar?n şiddetli ihtiyac?ndan dolay?, Cenab-? Hak bize onlar? bu dersi hakikat vas?tas?yla, zamanda ç?kan bu eser(kur’andan ç?karm?ş) onlar?n bir bütün risaleti tasarrufu alt?na koyar ki bir peygamberin risaleti, cesedi sağ iken onunla sohbet eden ne kadar yüksekse, o ruhaniyetin tasarrufu alt?na girenlerde, diğer ehli velayetten o kadar yüksektir. Çünkü mevhibedir, çal?şmakla değil lütuflad?r.?şte risalei nurun dersleri bu derslerdir. Yahu diyebilirsin sen neci oluyorsun? Memleketimiz aktap ve ulemayla doluyken, sen bu laflar? söylüyorsun.
  Ne kadar alim kutup çok olursa olsun, bütün bu kutuplar?n baş?, s?rr? vahye dayanan Risale-i Nur Hakikatidir. Çekildiği anda hepsi söner gider. Bila perva söylüyorum, çekinmeden ispata da haz?r?m, şahs?m?z değil, şahs? maneviyemiz s?rr? veraseti nübüvvetle, bütün aleme karş?, şu dersleri vermekle mükelleftir. Şu anda derste muhatab?m?zda, şu dersler aç?l?r aç?lmaz, ne ben ne siz değilsiniz, bütün alem belki ezelden ebede kadar, bütün ruhaniler, bütün evliyalar, bütün ulemalar dersin merasimine gelir. Bir ferde bir cemaate münhas?r kalm?yor. Neden böyle oluyor? Fe subhanallah, bir çekirdekten bir ağac? ç?karan bir kudret, elbetteki cüzi bir ibadetimize , kainat kadar füyizat veremiyor mu? Eğer insan ameliyle Allah’a yaklaş?rsa muvaffak olamaz. ?şin gerçek taraf? bu. Baz? ehli velayet , ameliyle yaklaşm?şsa da, yine gerçeğinde feyizle olmuştur. Çünkü evliyalarda varidat olmazsa, amelle iş başa ç?kmaz. Cenab? Hak o ameli , o dersi bir kap? eder, birden alem şümul bir rahmeti gönderir , onunla kendini kurtar?r. Bazen bir ders vas?tas?yla, öyle bir sevap has?l olur ki, o derse giren ne kadar asi ve günahkar olsa, rahmeti ilahiye hepsini temizler ç?kar?r. Evliyalar?n varidat? böyle ise, s?rr? verasete giren peygamberlerin manevi sohbetine giren bir insan, o anda bir peygambere gelen ne kadar füyüzat var, o cemaat o gölgenin alt?na düşmüşse, ne kadar asi olursa olsun, acaba aff? ilahiye ye uğramamas? mümkün müdür? Akl?n?z kabul eder mi?
  Ümit var olun, siz büyük bir hakikatin şakirtlerisiniz. Ama bilmeden, anlamadan dönen çarklar gibisiniz. Biz şuurumuz taalluk etmeden, istihdam ediliyoruz. Sizin iradeniz var amma manevi işte ne yapt?ğ?n?z? bilmiyorsunuz. Bilseydiniz dünyay? ve masivay? terk ederdiniz. Bilmemek daha hay?rl?d?r. Dünyaya da biraz çal?ş?n?z. Fabrikay? kuran çarklar?n niçin döndüğünü bilir, fakat çarklar niçin döndüğünü bilmez. Bir şahinşah gibi, sanki alemi karş?ma alm?ş gibi, konuşurken dönüyorum. Bir imam fakir ve perişan, şuradaki konuşmam benim şahs?ma ait değil. Üstad?n gölgesine giriyoruz, Üstad’da peygamberlerin gölgesine giriyor, şah?s ortada yoktur."
  Konu sultanhani tarafından (13.11.07 Saat 15:08 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Alıntı sultanhani Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  RİSALE-İ NUR DERSLERİ  "Risaleyi Nur dersleri sahabe mesleğidir. Ruhen peygamberlerin tasarrufu altına giriyoruz. Sebep; çünkü şahıs ortada yoktur. Üstad yoktur. Üstadın hüviyeti de yoktur, hocanın hüviyeti de yoktur. Ya ne vardır? Bütün peygamberlere gelen vahyin feyzi. O gölgenin altına giriyoruz, şahıs ortada yoktur. Neden böyle oluyor? Çünkü eski zamanlarda şahıs, Allah’a yaklaşmakla kemalata gidebilirdi, keşfiyat sahibi olabilirdi. Bu öyle bir zamandır ki, oraya girmekte çok zor. Dünya ve masivayı terk etmek lazım. Allah nasıl ki peygamberlere ani olarak lütuflar veriyor, birden ders veriyor, peygamberlerin müdahalesi olmadan. Bu asırdaki insanların şiddetli ihtiyacından dolayı, Cenab-ı Hak bize onları bu dersi hakikat vasıtasıyla, zamanda çıkan bu eser(kur’andan çıkarmış) onların bir bütün risaleti tasarrufu altına koyar ki bir peygamberin risaleti, cesedi sağ iken onunla sohbet eden ne kadar yüksekse, o ruhaniyetin tasarrufu altına girenlerde, diğer ehli velayetten o kadar yüksektir. Çünkü mevhibedir, çalışmakla değil lütufladır. İşte risalei nurun dersleri bu derslerdir. Yahu diyebilirsin sen neci oluyorsun? Memleketimiz aktap ve ulemayla doluyken, sen bu lafları söylüyorsun.
  Ne kadar alim kutup çok olursa olsun, bütün bu kutupların başı, sırrı vahye dayanan Risale-i Nur Hakikatidir. Çekildiği anda hepsi söner gider. Bila perva söylüyorum, çekinmeden ispata da hazırım, şahsımız değil, şahsı maneviyemiz sırrı veraseti nübüvvetle, bütün aleme karşı, şu dersleri vermekle mükelleftir. Şu anda derste muhatabımızda, şu dersler açılır açılmaz, ne ben ne siz değilsiniz, bütün alem belki ezelden ebede kadar, bütün ruhaniler, bütün evliyalar, bütün ulemalar dersin merasimine gelir. Bir ferde bir cemaate münhasır kalmıyor. Neden böyle oluyor? Fe subhanallah, bir çekirdekten bir ağacı çıkaran bir kudret, elbetteki cüzi bir ibadetimize , kainat kadar füyizat veremiyor mu? Eğer insan ameliyle Allah’a yaklaşırsa muvaffak olamaz. İşin gerçek tarafı bu. Bazı ehli velayet , ameliyle yaklaşmışsa da, yine gerçeğinde feyizle olmuştur. Çünkü evliyalarda varidat olmazsa, amelle iş başa çıkmaz. Cenabı Hak o ameli , o dersi bir kapı eder, birden alem şümul bir rahmeti gönderir , onunla kendini kurtarır. Bazen bir ders vasıtasıyla, öyle bir sevap hasıl olur ki, o derse giren ne kadar asi ve günahkar olsa, rahmeti ilahiye hepsini temizler çıkarır. Evliyaların varidatı böyle ise, sırrı verasete giren peygamberlerin manevi sohbetine giren bir insan, o anda bir peygambere gelen ne kadar füyüzat var, o cemaat o gölgenin altına düşmüşse, ne kadar asi olursa olsun, acaba affı ilahiye ye uğramaması mümkün müdür? Aklınız kabul eder mi?
  Ümit var olun, siz büyük bir hakikatin şakirtlerisiniz. Ama bilmeden, anlamadan dönen çarklar gibisiniz. Biz şuurumuz taalluk etmeden, istihdam ediliyoruz. Sizin iradeniz var amma manevi işte ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bilseydiniz dünyayı ve masivayı terk ederdiniz. Bilmemek daha hayırlıdır. Dünyaya da biraz çalışınız. Fabrikayı kuran çarkların niçin döndüğünü bilir, fakat çarklar niçin döndüğünü bilmez. Bir şahinşah gibi, sanki alemi karşıma almış gibi, konuşurken dönüyorum. Bir imam fakir ve perişan, şuradaki konuşmam benim şahsıma ait değil. Üstadın gölgesine giriyoruz, Üstad’da peygamberlerin gölgesine giriyor, şahıs ortada yoktur."
  Muhterem bu sıralar çok kalbi mektublar yazıyorsunuz.Maaşallah.

  Bu keşiflerin menbaı Cenab-ı Hakkın hangi halis kuludur acaba?
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 8. #8
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  Alıntı bilal-i sivasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Muhterem bu s?ralar çok kalbi mektublar yaz?yorsunuz.Maaşallah.

  Bu keşiflerin menba? Cenab-? Hakk?n hangi halis kuludur acaba?
  Sen kimin kalbi olduğuna kanaat getirmişsen ona eyvallah derim.

 9. #9
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Peki. El arifu tekfih-ul işareh...
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 10. #10
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  sultanhani abi bu yazı kime ait...risale i nur uslubu göremedim ben...

  Üstad yoktur hüviyeti yoktur ne demek?
  ferdi ferid boşuna mı denmiş?

  doğru kısımları da var ama buraları anlamadım..Risale i Nur hakikatı Üstaddan bağımsız mıdır....erkanlardan haslardan bağımsız mıdır...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurlar Usandırmaz
  By Bîçare S.V. in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 28.03.09, 06:25
 2. Risale Akademisinden, Şerh, İzah ve Tanzim Projesi
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 23.12.08, 10:56
 3. Risale-i Nur Külliyatında Hangi Yayınevi Tercih Edilmeli.
  By ihsanedil in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 11.10.07, 22:46
 4. Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar
  By Şakird in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.07.06, 13:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0