+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Karınca Hakkında

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart Karınca Hakkında

  1

  Evet, hırs, şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir, hem vasıta-i zillettir. Hattâ, hayat-ı içtimaiyeye sahip olan mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış, ezilir. Çünkü, kanaat etmeyip, senede birkaç tane buğday kâfi gelirken, elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatinden dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden, balı insanlara emr-i İlâhî ile ihsan eder, yedirir.

  2


  benden sordular ki: "Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?"

  Ben de dedim: "Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum

  -----------------------------

  Değerli Kıymettar Ağabeylerim Ablalarım hikmet arayışında yine sizlerin yüksek fikirlerinize danışma ihtiyacı hissettim Bediüzzaman hazretleri ikitane karınca karşılaştırması yapıyor birisinde karınca hırs yüzünden ayak altında ezilirken diğerinde cumhuriyetciklerinden dolayı tebrik ediliyor iki karşılaştırma arasındaki incelik ne olabilir bunun açılımını isteyecektim sizlerden

 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Memleketimizin hali ayn? kar?ncan?n 1. paragraftaki hali. 2. paragraftaki olmas? gerekirken...
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  1

  Evet, hırs, şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir, hem vasıta-i zillettir. Hattâ, hayat-ı içtimaiyeye sahip olan mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış, ezilir. Çünkü, kanaat etmeyip, senede birkaç tane buğday kâfi gelirken, elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatinden dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden, balı insanlara emr-i İlâhî ile ihsan eder, yedirir.

  2


  benden sordular ki: "Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?"

  Ben de dedim: "Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum

  -----------------------------

  Değerli Kıymettar Ağabeylerim Ablalarım hikmet arayışında yine sizlerin yüksek fikirlerinize danışma ihtiyacı hissettim Bediüzzaman hazretleri ikitane karınca karşılaştırması yapıyor birisinde karınca hırs yüzünden ayak altında ezilirken diğerinde cumhuriyetciklerinden dolayı tebrik ediliyor iki karşılaştırma arasındaki incelik ne olabilir bunun açılımını isteyecektim sizlerden
  Karatoprak kardeşim, sizin şu araştırmacı kişiliğiniz yok mu? Beni mest ediyor. Gerçekten öyle incelikleri yakalıyorsunuz ki, bizleri de o incelikleri düşünmeye ve fark etmeye yöneltiyorsunuz.
  Benim anladığım kadarı ile burada Üstad Hazretleri karınca karşılaştırmasından çok insanlarda olması gereken veya daha doğru bir tabirle, insanlarda bulunan iki vasfın karşılaştırmasını yapıyor. Yani bence iki paragrafın birbiriyle pek bir bağlantısı yok gibi; ya da tek bağlantısı karınca ve karıncada bulunan iki özellik. Birinci paragrafta Üstadımız, hırs ile kanaat arasındaki farkı ve hırsa göre kanaatın üstünlüklerini izah babında karınca ile arıyı misal veriyor.
  Yaptığınız ikinci alıntıda ise Üstadımız Cumhuriyetin özellik ve güzelliklerini anlatırken karıncada bulunan cumhuriyetçilik özelliğini, içtimaiyatçılık hususiyetinin faydasını ve güzelliğini örnek vererek bu özelliklerin insanlığa olan faydalarını anlatmaya çalışıyor diye anlıyorum. Üstadımız "kitab-ı kebîr-i kâinat"ı okuyarak, mahlûkatta bulunan bazı hususiyetlerin bizlere nasıl örnek ve hüsn-ü misal olabileceğini gösteriyor.
  Selâm ve hürmetlerimle...
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yüce Allah(cc) biz kullar?na yaratt?ğ? her mahluktan deliller ve misaller getirmektedir.Bunlarla bizleri akletmeye ve tefekkür etmeye sevketmektedir.Kur'an'da bir çok ayetin sonlar?nda ise akletmiyor musunuz?Düşünmüyor musunuz?Bakm?yor musunuz?...gibi ifadelerle nazar?m?z? kainattaki masnulara ve onlardaki esma-i hüsnalar?n tecellilerine çevirmektedir ve de onlarda bizler için güzel misaller olduğu bildirilmektedir.

  Yukar?daki kar?nca misali gibi Üstad?m?z Risale-i Nurlarda kelp,kedi,kuş,v.b.gibi hayvanlar?n da biz insanlar?n duygu ve davran?şlar?na mihenk olabilecek cihetlerini nazarlar?m?za sunarak bu hayvanlar?n çok hikmetli ve derslerle dolu davran?şlar?n? nefislerimize bir muallim ve irşad edici olarak sunmaktad?r.

  Bu kar?nca meselesine bir de kelp ve kedi izahlar?n? ekleyelim ve kar?ncan?n çok hikmetli davran?şlar?na bir de bu hayvanlar için yap?lan aç?klamalar ile bakmaya çal?şal?m.

  Önce kelp ile ilgili yeri ekleyelim:

  Arkadaş! Esbab ve vesaiti insan kucağ?na al?p yap?ş?rsa, zillet ve hakarete sebep olur. Meselâ, kelp, bütün hayvanlar içerisinde birkaç s?fat-? haseneyle muttas?ft?r ve o s?fatlarla iştihar etmiştir. Hattâ, sadakat ve vefâdarl?ğ? darb-? mesel olmuştur. Bu güzel ahlâk?na binaen, insanlar aras?nda kendisine mübarek bir hayvan nazar?yla bak?lmaya lây?k iken, maalesef, insanlar aras?nda mübarekiyet değil, necisü'l-ayn addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda, insanlar?n onlara yapt?klar? ihsanlara karş? şükran hissi olmad?ğ? halde, insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler.

  Bunun esbab? ise, kelpte h?rs maraz? fazla olduğundan esbab-? zahiriyeye öyle bir derece ihtimamla yap?ş?r ki, Mün'im-i Hakikîden bütün bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh, vas?tay? müessir bilerek Müessir-i Hakikîden yapt?ğ? gaflete ceza olarak necis hükmünü alm?şt?r ki tâhir olsun. Çünkü hükümler, hadler, günahlar? affeder. Ve beynennâs tahkir darbesini, gaflete kefaret olarak yemiştir.

  Öteki hayvanlar ise, vesaiti bilmiyorlar ve esbaba o kadar k?ymet vermiyorlar. Meselâ, kedi seni sever, tazarru eder-senden ihsan? al?ncaya kadar. ?hsan? ald?ktan sonra öyle bir tav?r al?r ki, sanki aran?zda muârefe yokmuş ve kendilerinde sana karş? şükran hissi de yoktur. Ancak Mün'im-i Hakikîye şükran hisleri vard?r. Çünkü, f?tratlar? Sânii bilir ve lisan-? halleriyle ibadetini yaparlar-şuur olsun, olmas?n. Evet, kedinin m?rm?rlar? "Yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ Rahîm"dir.(Mesnevî-i Nuriye )

  Kedi ile ilgili yerler:

  Ve bilhassa "Ene ve Zerre nam?ndaki Otuzuncu Sözü her mü'minin ezber etmesi zarurîdir" demesi; ve o eserin k?raatinden sonra Barla'da Abdurrahim nam?n? kazanan ve "yâ Rahîm, yâ Rahîm" zikrini bize işittiren mübarek kedinin bir kardeşi olarak diğer mübarek bir kedi, ezan-? Muhammedîyi (a.s.m.) müştâkane, insan gibi dinlemesi, bize de sizin kadar hayret ve sürur verdi. Ve ezan-? Muhammedîyi (a.s.m.) tam zuhuruna işaret müjdesi telâkki ettik.(Kastamon?u Lâhikas? )

  Bu bereketler, ya yan?ma gelen hâlis dostlar?ma ihsand?r; veya hizmet-i Kur'âniyeye bir ikramd?r; veya iktisad?n bereketli bir menfaatidir; veyahut "Yâ Rahîm, yâ Rahîm" ile zikreden ve yan?mda bulunan dört kedinin r?z?klar?d?r ki, bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin m?rm?rlar?n? dinlesen, "Yâ Rahîm, yâ Rahîm" çektiklerini anlars?n.(On Alt?nc? Mektup)

  Hem cezbeye bir emare olarak, kedisinin "Ya Rahim" dediğini işitmesini beyan etmişler. Buna cevaben lâtif bir vak'ay? beyan ediyorum: Bir vakit, "Kedilere niçin mübarek denilmiş? Halbuki insana karş? sadâkât? yok, bir canavar görünüyorlar" dediğimin gecesinde,kedi yavrusundan birisi yast?ğ?ma gelip, ağz?n? kulağ?ma yap?şt?r?p: "Ya Rahim, ya Rahim" deyip taifesine karş? tahkirimi yüzüme vurdu. Mânen: "Biz her iyiliği Rahim'den biliyoruz. ?t gibi esbaba perestiş etmiyoruz. Onun için bize mübarek, onlara pis denilmiş" diye, hat?r?ma geldi. Sabahleyin bana hizmet eden Hâf?z Tevfik, Süleyman, Abdullah Çavuş, merhum Hâf?z Ahmed ve merhum Mustafa Çavuş gibi daha başkalar? yan?ma geldiler. Vak'ay? söyledim. Abdurrahîm nam?n? alan bir yaş?ndaki o kediyi okşad?m. Onlar aynen benim gibi "Ya Rahîm, ya Rahîm" dediğini Abdurrahim'den işittiler. Sonra başka kedilere bakt?k. Onlar?n da "m?rm?rlar?" dikkat ile dinlenilse "ya Rahîm"dir; fakat Abdurrahim gibi sarih değildirler.(Sirâcü'n-Nûr )

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  evet
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 6. #6
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Yardımlarınız için hepinize teker teker teşekkür ederim

 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Her insanın muhtelif hali olduğu gibi; doğrudur ama tembel gibi... karıncanında müsbet tarafı cumhuriyetçi olması, ibret tarafı ise hırsına mağlub olması.

 8. #8
  Vefakar Üye mislimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  317

  Standart

  teşekkürler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kanatlı Karınca
  By Serdar Yıldırım in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.05.13, 10:33
 2. Kanuni ve Karınca...
  By Garip_Maznun in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.09, 21:54
 3. Topal Karınca...
  By m_safiturk in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.04.08, 09:20
 4. Karınca
  By selmani in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 19.12.07, 21:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0