+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 15

Konu: Şiddetli Muhabbet

 1. #1
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart Şiddetli Muhabbet

  İ’lem eyyühe’l-aziz!
  Bazan birşeye şiddetli muhabbet, o şeyin inkârına sebep olur. Ve keza, şiddet-i havf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkâra sebep olur.
  Mesnevi-i Nuriye

  İnsan sevdiği şeyi nasıl inkar edebilir?


  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Bazen bir şeye şiddetli muhabbet , o şeyin inkarına sebep olur :

  Mesela hristiyanlar Hz. İsa ' ya şiddetle muhabbetle onun kul bir peygamber olduğunu inkar edip dalalete düşüp Haşa ilah konumuna getirmişlerdir.
  Dikkat ettiğsen muhabbette ifrat ile hakiki mahiyetini inkar ettiler
  Aynı olay bazı şiilerde de var...Hz Ali ' ye olan şiddetli muhabbetle ( yani Allah için olan şiddetli muhabbet değil şahsına olan şiddetli muhabbbet zarar verir ) Hz. Ali ' nin haşa nasıl hakiki yüksek makamını güya yeterli göremeyip , inkar edip peygamer idi dediler...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  2.Lem'adaki ''Günah kalbi siyahland?r siyahland?ra karart?r,ta ki nur-u imaniye ç?k?ncaya denk..'' diye bir cümle geçiyor.
  Her günahda kküfre gidebilecek yol vard?r.Çünkü nefis o ibadetin varl?g?n? istemiyor,uygulamad?ğ? için.Bu bir psikoloji..

  Aynen onun gibi de,sevdiği şeyler ,onun sevdiği gibi,ilgi alakadarl?k göstermiyor.Devaml? ac? veriyor.O muhabbetini harcad?kça,tersi tokatlar yiyiyor.Nefse bir süre sonra ağ?r gelmeye başlay?nca sonra ''Kendince'' inkar etmeye başl?yor.

  Bir örnek akl?ma geldi.Lisedeyken bir arkadaş?m öss haz?rl?k kurslar?nda bir ehl-i dünyan?n çok olduğu bir eğitim kurumuna gitmiş.Demişler ki arkadaş?ma:''Sen iyisin hoşsun da bizim yukar?dakiyle-haşa- yani Allah'la aram?z pek iyi değil''

  Çünkü adam ibadet yapm?yor,nefsi kendini hür telakki ediyor,abd olmay? istemiyor.Asl?nda mahiyetine konulan;acz,fakr,ihtiyaç bunlar?n fark?nda olmuyor çünkü gaflet perdesi,sufli şeylerle oyuncaklarla kal?nlaşm?ş.Daha sonra da sevmemekle,nefret etmekle işin içinden ç?kmaya çal?ş?yor.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 4. #4
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Ey bedbaht ehl-i dalâlet ve gaflet! "Gayr-i meşrû bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azab çekmektir" kaidesi s?rr?nca, siz, f?trat?n?zdaki Cenâb-? Hakk?n zât ve s?fat ve esmâs?na sarf edilecek muhabbet ve mârifet istidad?n? ve şükür ve ibâdât cihazât?n? nefsinize ve dünyaya gayr-i meşrû bir sûrette sarf ettiğinizden, bilistihkak cezas?n? çekiyorsunuz. Çünkü, Cenâb-? Hakka âit muhabbeti nefsinize verdiniz; mahbubunuz olan nefsinizin hadsiz belâs?n? çekiyorsunuz. Çünkü, hakiki bir rahat?, o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu, hakiki mahbub olan Kadîr-i Mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz, dâimâ elem çekiyorsunuz. Hem, Cenâb-? Hakk?n esmâ ve s?fat?na âit muhabbeti dünyaya verdiniz ve âsâr-? san'at?n? âlemin esbâb?na taksim ettiniz; belâs?n? çekiyorsunuz. Çünkü, o hadsiz mahbublar?n?z?n bir k?sm? size Allaha?smarlad?k demeyip, size arkas?n? çevirip, b?rak?p gidiyor. Bir k?sm? sizi hiç tan?m?yor, tan?sa da sizi sevmiyor, sevse de size bir fayda vermiyor; dâimâ hadsiz firâklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevâllerden azab çekiyorsunuz.

  ?şte, ehl-i dalâletin saadet-i hayatiye ve tekemmülât-? insaniye ve mehâsin-i medeniyet ve lezzet-i hürriyet dedikleri şeylerin içyüzleri ve mahiyetleri budur. Sefâhet ve sarhoşluk bir perdedir, muvakkaten hissettirmez. "Tuh onlar?n akl?na!" de.

  ?nsan neyi sevdiğini bilmeden severse,onlar?n aksiyle tokat yer.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Eğer insan ebede gidip bâki kalmazsa, f?trat?ndaki cemâl-i sermediyeye karş? olan esasl? muhabbet yerine adâvet bulunacakt?r. Onuncu Sözün haşiyesinde beyan edildiği gibi, bir zaman bir dünya güzeli, bir âş?k?n? huzurundan ç?kar?yor. O adamdaki aşk, birden adâvete dönüyor ve diyor ki: "Tuh, ne kadar çirkindir!" diyerek, kendine teselli vermek için cemâlinden küsüyor, cemâlini inkâr ediyor.

  Evet, insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi, eli yetişmediği veyahut tutamad?ğ? şeylerin adâvetkârâne kusurlar?n? arar, adeta düşmanl?k etmek ister. Madem bütün kâinat?n şehadetiyle Mahbub-u Hakikî ve Cemîl-i Mutlak, bütün güzel Esmâ-i Hüsnâs?yla kendini insana sevdiriyor ve insanlar?n kendini sevmelerini istiyor; elbette ve herhalde, kendisinin hem mahbubu, hem habibi olan insana f?trî bir adâveti verip derinden derine kendinden küstürmeyecek. Ve f?traten en ziyade sevimli ve muhabbetli ve perestiş için yaratt?ğ? en müstesnâ mahlûku olan insan?n f?trat?na bütün bütün z?t olarak bir gizli adâveti, insan?n ruhuna vermeyecek. Çünkü insan, sevdiği ve k?ymetini takdir ettiği bir cemâl-i mutlaktan ebedî ayr?lmaktan gelen derin yaras?n?, ancak ona adâvetle, ondan küsmekle ve onu inkâr etmekle tedavi edebilir. ?şte, kâfirlerin Allah’?n düşman? olmas? bu noktadan ileri geliyor. 30.lema

  Evet, durûb-u emsâldendir ki, bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adam? huzûrundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için, "Tuh, ne kadar çirkindir!" der, o güzelin güzelliğini nefyeder.

  Hem, bir vakit, bir ay? gayet tatl? bir üzüm asmas? alt?na girer. Üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez. Asmaya da ç?kamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisâniyle, "Ekşidir" der, gümler gider. 10.söz

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Bu konunun aşağıdaki anlamıda vardır.

  Meselâ, envâ-ı cevâhiri hâvi ziynetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için birkaç adam denizin dibine dalarlar.

  Denizin dibinde araştırma yaparken birisinin eline uzunca bir parça elmas geçer. Definenin müştemilâtını tamamen bu gibi elmaslardan ibaret olduğuna hükmeder.

  Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherin bahsini işittiğinde, onların buldukları cevâhirin kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarını tahayyül eder. Diğeri kürevî bir yakutu bulur.

  Öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor.

  Ve hâkezâ, herbirisi definenin esas müştemilâtı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevâid ve teferruatından olduğunu itikad eder.

  Mesele bu şekle girmekle muvazene kayıp ve tenâsüp zâil olur. Sonra meselenin hakikatini keşif ve izah için tevilât ve tekellüfata başlarlar. Hattâ definenin inkârına bile zehab eden olur. Mes nur

 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyed enzâr ile ihâta edilmez. Kur’ân gibi bir nazar-ı küllî lâzım ki, ihâta etsin. Kur’ân’dan başka, çendan Kur’ân’dan da ders alıyorlar, fakat hakikat-i külliyenin, cüz’î zihniyle, yalnız bir iki tarafını tamamen görür, onunla meşgul olur, onda hapsolur, ya ifrat veya tefrit ile hakàikın muvâzenesini ihlâl edip, tenâsübünü izâle eder. 25.söz

 8. #8
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Allah raz? olsun gülşah ,inşirah ve acizizfakiriz kardeşlerim.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 9. #9
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  şiddet-i havf da inkara sebeb oluyormuş buna nas?l bir örnek verebiliriz

 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  şiddet-i havf da inkara sebeb oluyormuş buna nasıl bir örnek verebiliriz
  Mesela cehennem'den korkumu olması gerekenden öte geçirirsem, yani korkuyu abartıp hem de kurtulmak için birşeyler yapmazsam bu sefer önce keşke cehennem olmasaydı diye başlayarak Allah korusun daha sonra inkara kadar gider..

  Yine kimileri tarafından Allah'ın Kahhar gibi sadece celali isimleri öne çıkarılıp, cemali isimleri, (şefkat sahibi olması gibi) geri planda tutularak, Allah'a karşı muhabbet oluşturmadan korku tahşid derek insanları inkara götürebiliyorlar.

  Allah'ı, sadece kullarını cehenneme atacak bir yaratan olarak lanse etmek, şiddeti havftan O'nu inkara vardırabilir.

  O yüzden denge, yani havf ve reca arası..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.10.14, 12:21
 2. Küre-i havanın şiddetli soğuğu
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.01.12, 11:03
 3. Şiddetli Sıcaklar Cehennemin Hararetindendir
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.11, 08:11
 4. Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 15.01.09, 10:50
 5. Zayıf ve Şiddetli İstibdad Hakkında ?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 07.10.07, 16:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0