+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Mevcudatın Vücutları ve Zuhurları...

 1. #1
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart Mevcudatın Vücutları ve Zuhurları...

  Dördüncü Hakikat: Mevcudatın vücutları ve zuhurları, beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve biri birinin misâl-i musağğarı ve nümune-i ekberi ve bir kısım küll ve küllî ve diğer kısım onun cüzleri ve fertleri ve birbirine sikke-i fıtratta müşabehet ve nakş-ı san'atta münasebet ve birbirine yardım etmek ve birbirinin vazife-i fıtriyesini tekmil etmek gibi, çok cihetü'l-vahdet noktalarında, bedahet derecesinde tevhidi ilân ve Sânilerinin vâhid olduğunu ispat etmek ve kâinatın rububiyet cihetinde tecezzî ve inkısam kabul etmez bir küll ve küllî hükmünde bulunduğunu izhar etmektir.

  Bu cümleyi açıklayabilir misiniz?Bir de küll ve külli arasındaki farkıda açıklayabilirseniz sevinirim.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  konunun devam?nda verilen örneğe bak?n?z..anlars?n?z..

  küll bütün, külli bütüne mensup..

  örnek:bedenimiz küll ...baş?m?z cüz......canl?lar alemi külli..insan cüzi

  sebzeler külli..domates cüzi..

  ağaç küll...dal? cüz
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?nsan bedeni bir küll, bir bütündür; her bir organ ise o bedenin bir cüzü, bir parças?d?r. Yerküresinin tümünü bir küll olarak değerlendirdiğimizde, dağlar, ovalar, denizler o küllün cüzleri olurlar. Güneş sistemimiz bir küll, her bir gezegen ise o küll’den bir cüzdür.

  Risale-i Nur Külliyat?nda, “Bir küll ne şeye muhtaçsa cüzü de o şeye muhtaçt?r.” denilir. Bir elin vazife görmesi için bütün bir bedenin ahenk içinde çal?şmas? gerekir. Bedenin çal?şmas? da kâinattaki bütün sistemlerin nizam?na bağl?d?r. Demek ki, bir parmak neye muhtaçsa bütün bir beden de o şeye muhtaç. Ve kâinatta kim tasarruf ediyorsa, parmağ?m?z?n hareketini yaratan da ancak Odur.

  Ağac?n tümü için olduğu gibi, bir tek yaprak için de bahar?n gelmesi, dünyan?n dönmesi, yağmurun yağmas?, güneşin doğmas? gerekir. Öyleyse, bu âlemin mâliki kim ise, ağac?n da, yaprağ?n da sahibi O’dur.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Birimlerden meydana gelen cins Külle mensup. Umumî. Cüziyat ve fertlerden meydana gelmiş olan.


  Sözlük mânâs?yla, küllî, ‘bütüne ait, külle mensup’; cüzî ise ‘parçaya ait, parçaya mensup’ demektir. Ist?lahta ise durum oldukça farkl?d?r.

  Seyyid Şerif Cürcânî’nin Tarifat adl? eserinde, küllî, ‘tasavvuru ortakl?k vukuunu men etmeyen şey’, cüzî ise, ‘tasavvuru ortakl?k vukuunu men eden şey’ olarak tarif edilmiş ve küllî için insan, cüzî için ise Zeyd misâl verilmiş.

  Zeyd ismi ülkemizde kullan?lmad?ğ? için onun yerine Hasan diyerek bu tarifleri şöyle aç?klayabiliriz:

  ?nsan denildiği zaman bütün bir insanl?k âlemi hat?ra gelir. Bu topluluktan birisine insan denilmesi diğerine de denilmesine mâni değildir. Yani bu küllî mânâ, ortakl?ğ? men etmez. Ama cüzî, ortakl?ğ? men eder; ismi Hasan olan birisine Osman diyemezsiniz. Hasan da Osman da ortakl?ğ? kabul etmeyen müstakil isimlerdir.

  Küllînin ?st?lah mânâs? şu cümlelerde daha iyi anlaş?l?yor:
  “Efradça kesretli bir küllînin icad?, bir tek cüz’înin icad? kadar sühuletlidir. Ve en âdi bir cüz’îde, en yüksek bir k?ymet-i san’at gösterilebilir.” (Sözler)

  “Efratça kesretli bir küllî,” ifadesinden anlaş?lacağ? gibi, küllînin fertleri vard?r. Küllün ise fertleri değil parçalar?, k?s?mlar? vard?r.

  ?nsan dediğimiz zaman bütün insanlar? içine alan küllî bir mânâ hat?ra gelir. Her bir insan bu küllînin bir ferdidir. Bu ifadeye göre bütün insanlar?n yarat?lmas?yla bir insan?n yarat?lmas? aras?nda fark olmad?ğ? anlaş?l?r.

  Ayn? mânâ, diğer küllî ve cüzîlere de tatbik edilebilir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Hz Üstad sözlerde ve mesnevini baz? yerlerinde ?smi azama binaen değinidiği hususlarda bunun izah? var...

  Cüz ve külli manalar?..Ağaç ve orman ilşkisi gibi....yani birbirlerinden ayr? ve şuursuz olan mahkukat?n birbiri için çal?şmas? anlam? gibi..Mesela Örnek verecek olursak...
  Ard?ç ağac?n?n tohumunun çimlenmesi için bir kuş türü olan Ard?ç kuşunun gelip o t?ohumu kursağ?nda bir müddet bekletmesi gerekiyor...Ben bunu duyunca çok şaş?rd?m.Acaba ağaçm? bilinçli yoksa kuşma..Tabiki Yarat?c? cuzi mahlukunun birbirine derc etmiş..Yani beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve biri birinin misâl-i musağğar? ve nümune-i ekberi ve bir k?s?m küll ve küllî ve diğer k?s?m onun cüzleri ve fertleri ve birbirine sikke-i f?tratta müşabehet ve nakş-? san'atta münasebet ve birbirine yard?m etmek ve birbirinin vazife-i f?triyesini tekmil etmek gibi...izah? olabilir diye düşündüm..

  Ş?mdi daha geniş düşünecek olursak...Güneşin varl?ğ?da bir cüzi ididr..Ancak kulli bir hizmeti var.....

  Mevcutlar?n vucutlar? .....Mesela bir su veya hava veya ekmek veya meyva cuzi olup ?nsan?nj vucudunda var olarak Kulli mana al?yorlar..Mevcut oluyorlar..

  Nakkaş?
  Vazife noktas?n?
  Rububiyet cihetide ve diğer hususlarda bu gibi mana itibariyle külll hükmüne geçiyor...banim anlad?ğ?m bu..

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  M?SÂL-? MUSAĞĞAR

  Küçültülmüş misâl Özet


  ?nsandaki madde ve mânâ âlemleri, kâinattaki âlemlere bir küçük misal gibidir. Şehadet ve gayb âlemlerinin, yâni görünen ve görünmeyen âlemlerin birer küçük misali, beden ve ruhtur.

  ?nsan bedeni kâinattan süzüldüğü ve onun bir küçük misali olduğu gibi, ruhu da meleklerden, cinlerden ve kanunlar aleminden haber verir. Şu görünen insan bedeni, görünmeyen bir ruh kanunuyla sevk ve idare edildiği gibi, şu muhteşem kâinat da nice kanunlarla sevk ve idare edilmektedir.

  Öte yandan, kâinattaki birçok hakikatin insan ruhunda benzer tezahürleri görülür. Eşya için kulland?ğ?m?z, yumuşak-sert, sakin, f?rt?nal?, alçak-yüksek gibi ifadeleri, insan?n iç dünyas?, seciye ve ahlâk âlemi için de kullan?r?z.
  Şu görünen âlemin yapt?ğ? bütün tespihleri temsil eden bir melekler âlemi vard?r. Her biri ayr? vazifelerde çal?şan bu nuranî varl?klara karş?l?k, insan ruhunda da binlerce hissiyat kaynaşmaktad?r.

  “Küçültülmüş misâl” ifadesini şöyle de anlamak mümkündür:
  Âlemlerde tecelli eden ?lâhî isimler, insanda da tecelli etmiştir. Bu tecelliler de kâinattaki hadsiz tecellilerin bir küçük misali gibidirler.
  Meselâ, Musavvir isminin bir cilvesi ile kâinattaki her varl?ğa ayr? bir suret, bir şekil tak?lm?şt?r. ?nsan?n da gözünün sureti, kulağ?n?nkine benzemez, kalbinin şekli böbreğininkinden farkl?d?r.

  Muhyi, yâni hayat verici isminin tecellisiyle meleklerden cinlere, hayvanlara, bitkilere kadar nice varl?klar hayat nimetine kavuşmuşlar. Bu tecellilerin bir küçük misali de insana lütfedilmiş ve insan, hayat sahibi bir ruha kavuşmuş, bedenin bütün hücreleri hayattar olmuşlar.
  Misalleri çoğaltabiliriz.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Fâni mevcudatın...
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.11.13, 10:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0