+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 16 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 155

Konu: 11. Söz'ün Verdiği Manalar?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart 11. Söz'ün Verdiği Manalar?

  On Birinci Söz


  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
  Yemin olsun güneşe ve aydınlığına. • Ve onu takip eden aya. • Ve onu gösteren güne. • Ve onu örten geceye. • Ve gökyüzüne ve onu binâ edene. • Ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene. • Ve insana ve onu intizamla yaratana. (Şems Sûresi: 1-7.)

  konunun başında bu ayet var..ve manasıda altta verilmiş..,

  BAKALIM ÜSTAD BU AYETTEN NE MANALAR ÇIKARIYOR..
  HEP BERABER GÖRELİM..İNŞAALLAH..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ey kardeş!

  Eğer hikmet-i âlemin(ALEM?N YARATILIŞININ H?KMET?N?N) t?ls?m?n? (G?ZL? SIRRINI)

  ve hilkat-i insan?n(?NSANIN YARATILIŞININ) muammâs?n? (ANLAŞILMAZ ?Ş?N?)

  ve hakikat-i salât?n(NAMAZIN HA?KATININ) rumuzunu (G?ZL? ?ŞARETLER?N?)

  bir parça fehmetmek(ANLAMAK) istersen, nefsimle beraber şu temsilî hikâyeciğe bak:

  GÖRÜLDÜĞÜ G?B?..ayetleri üç şekilde yorumluyor..

  alem ,insan ve namaz..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Yasaklı Üye mehmet özcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  4

  Standart

  Ey kardeş!

  Eğer hikmet-i âlemin(ALEM?N YARATILIŞININ H?KMET?N?N) t?ls?m?n? (G?ZL? SIRRINI)

  ve hilkat-i insan?n(?NSANIN YARATILIŞININ) muammâs?n? (ANLAŞILMAZ ?Ş?N?)

  ve hakikat-i salât?n(NAMAZIN HA?KATININ) rumuzunu (G?ZL? ?ŞARETLER?N?)

  bir parça fehmetmek(ANLAMAK) istersen, nefsimle beraber şu temsilî hikâyeciğe bak:

  GÖRÜLDÜĞÜ G?B?..ayetleri üç şekilde yorumluyor..

  alem ,insan ve namaz..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bir zaman bir sultan varm?ş.
  Servetçe onun pek çok hazîneleri vard?.
  Hem o hazînelerde her çeşit cevâhir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş.
  Hem, gizli pek acâib defîneleri varm?ş.
  Hem, kemâlâtça sanâyi-i garîbede (garip sanatlara) pek çok mahareti(hünerliği) varm?ş.

  Hem, hesabs?z fünûn-u acîbeye(acip fenlere) mârifeti,(bilgisi) ihâtas? varm?ş.

  Hem, nihayetsiz ulûm-u bedîaya(eşsiz ilimlere) ilim ve ?tt?lâ?(haberi) varm?ş.

  Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve

  göstermek istemesi s?rr?nca,

  o sultan-? zîşan(şan sahibi sultan) dahi istedi ki,

  bir meşher(sergi yeri) açs?n,

  içinde sergiler dizsin;

  tâ nâs?n(insanlar?n) enzâr?nda (bak?şlar?nda)

  saltanat?n?n haşmetini,

  hem servetinin şâşaas?n?,(parlakl?ğ?n?)

  hem kendi san'at?n?n hârikalar?n?,

  hem kendi mârifetinin garîbelerini izhâr edip, göstersin.

  Tâ, cemâl ve kemâl-i mânevîsini iki vecihle müşâhede etsin:

  Bir vechi, bizzat nazar-? dekâik(ince nazar?yla) âşinâs?yla görsün; (kendi sanat?na,kendisi önce baks?n)

  diğeri, gayr?n(başkalar?n) nazar?yla baks?n. (sonra başkalr?n?n sanat?na bak?şlar?yla baks?n)
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=101
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu hikmete binâen

  cesîm ve geniş ve muhteşem bir kasr? (saray?)yapmaya başlad?.

  Şâhâne bir sûrette dairelere, menzillere taksim ederek, hazînelerinin türlü türlü murassaât?yla (sanatlar?yla)süslendirip

  kendi dest-i san'at?n?n en latîf, en güzel eserleriyle zînetlendirip,

  fünûn-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek

  ve ulûmunun âsâr-? mu'cizekârâneleriyle(mücize eserleriyle) donatarak tekmil (tamamlad?ktan)ettikten sonra,

  her bir taam (yemek)ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini câmi' sofralar, o sarayda kurdu.

  her bir tâifeye lây?k bir sofra tâyin etti.

  Öyle sehâvetkârâne,(cömertcesine) san'atperverâne bir ziyâfet-i âmme(mükemmel ziyafet) ihzâr etti ki,(haz?rlad? ki) güyâ her bir sofra,

  yüz sanâyi-i latîfenin(latif santa?n?n) eserleriyle vücud bulmuş gibi k?ymetli hadsiz nimetleri serdi.

  Sonra aktâr-? memleketindeki ahali ve raiyyetini, seyre ve tenezzühe ve ziyâfete dâvet etti.

  Sonra, bir yâver-i ekremine saray?n hikmetlerini ve müştemilât?n?n(içindekilerin) mânâlar?n? bildirerek, onu üstad ve tarif edici tâyin etti.

  Tâ ki, saray?n sâniini, saray?n müştemilât?yla(içindekileriyle) ahaliye tarif etsin ve saray?n nak?şlar?n?n rumuzlar?n?(işaretlerini) bildirip, i

  çindeki san'atlar?n?n işaretlerini öğretip, derûnundaki manzum murassâlar ve mevzun (ölçü)nukuş nedir ve ne vecihle saray sahibinin kemâlât?na ve hünerlerine delâlet ettiklerini, o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin âdâb?n? ve seyrin merâsimini bildirip, o görünmeyen sultana karş? marziyât? dairesinde teşrifât merâsimini tarif etsin. ?şte o muarrif üstad?n her bir dairede birer avânesi bulunuyor. Kendisi, en büyük dairede şâkirdleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor, diyor ki:
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ey ahali! Şu kasr?n meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izhâr?yla ve bu saray? yapmas?yla,

  1-kendini size tan?tt?rmak istiyor;

  siz dahi onu tan?y?n?z ve güzelce tan?maya çal?ş?n?z.

  Hem, şu tezyinâtla,

  2-kendini size sevdirmek istiyor;

  siz dahi onun san'at?n? takdir ve işlerini istihsan(beğenmek) ile kendinizi ona sevdiriniz.

  Hem, bu gördüğünüz ihsanât ile

  3-size muhabbetini(sevgisini) gösteriyor;

  siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz.

  Hem, şu görünen in'âm(nimetler) ve ikramlar ile

  4-size şefkatini ve merhametini gösteriyor;

  siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz.

  Hem, şu kemâlât?n?n âsâr?yla(eseriyle)

  5-, mânevî cemâlini size göstermek istiyor;

  siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyâk?n?z? gösteriniz.


  Hem, bütün şu gördüğünüz masnuât ve müzeyyenât üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hâtem(mühür), birer taklid edilmez turra(mühür) koymakla,

  6- her şey kendisine has olduğunu

  7-ve kendi eser-i desti olduğunu

  8-ve kendisi tek ve yektâ,(eşsiz)

  9-istiklâl ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor;

  siz dahi onu tek ve yektâ ve misilsiz, nazîrsiz, bîhemtâ(eşsiz) tan?y?n?z ve kabul ediniz."

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=102
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  o sultan-? zîşan(şan sahibi sultan) dahi istedi ki,

  bir meşher(sergi yeri) açs?n,

  içinde sergiler dizsin;

  tâ nâs?n(insanlar?n) enzâr?nda (bak?şlar?nda)

  saltanat?n?n haşmetini,

  hem servetinin şâşaas?n?,(parlakl?ğ?n?)

  hem kendi san'at?n?n hârikalar?n?,

  hem kendi mârifetinin garîbelerini izhâr edip, göstersin.

  Tâ, cemâl ve kemâl-i mânevîsini iki vecihle müşâhede etsin:

  Bir vechi, bizzat nazar-? dekâik(ince nazar?yla) âşinâs?yla görsün; (kendi sanat?na,kendisi önce baks?n)

  diğeri, gayr?n(başkalar?n) nazar?yla baks?n. (sonra başkalr?n?n sanat?na bak?şlar?yla baks?n)


  Güneş için doğar? Bizim sabah kalk?p iş yerine gitmemiz için mi?
  --Güneşin doğmas? bizim işyerimize gitmemiz için sebeplerden bir sebeptir.?ş yerine giden bizler tezgahlar?m?z kurar?z,sat?lacak mallar?m?z? teşhir ederiz. Hatta karanl?k yerleride ayd?nlat?r?z. Müşteri gelsi baks?n, beğensin,bir fiyat versin onun mal? olsun.
  --Güneşin as?l doğuşunun sebebi Allah?n kainattaki envai çeşit mallar?n?, hünerlerini,Saltanat?n?,sanatlar?n-Fiil,?sim,s?fatlar? bilinsin- teşhir içindir.(As?l gaye budur,diğer gayeler tebe-i dir.) Rabbimiz güneşi ç?kar?yor, teşhir yap?yor.?nsanlar baks?n,Haşmeti anlaş?ld?n.saltanat? idrak edilsin,bir fiat versin(Kelime-i Şahadetle) ve hakeza

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  yorumlar?n?z çok güzel sultanhani..maşaallah
  Konu ademyakup tarafından (28.08.07 Saat 14:15 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  niçin kainat? ve insan? yaratm?ş bakal?m...


  1-kendini size tan?tt?rmak istiyor;  2-kendini size sevdirmek istiyor;


  3-size muhabbetini(sevgisini) gösteriyor;  4-size şefkatini ve merhametini gösteriyor;

  5-, mânevî cemâlini size göstermek istiyor;

  6- her şey kendisine has olduğunu

  7-ve kendi eser-i desti olduğunu

  8-ve kendisi tek ve yektâ,(eşsiz)

  9-istiklâl ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor;
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  niçin kainatı ve insanı yaratmış bakalım...


  1-kendini size tanıttırmak istiyor;  2-kendini size sevdirmek istiyor;


  3-size muhabbetini(sevgisini) gösteriyor;  4-size şefkatini ve merhametini gösteriyor;

  5-, mânevî cemâlini size göstermek istiyor;

  6- her şey kendisine has olduğunu

  7-ve kendi eser-i desti olduğunu

  8-ve kendisi tek ve yektâ,(eşsiz)

  9-istiklâl ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor;
  Peki buna karşı bizden istenilenler nelerdir?
  ve DİKKAT EDELİM Kİ O İSTENİLENLER..

  NAMAZIN HAKİKATININ RUMUZUDUR..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman'ın Verdiği İlk Ders
  By ASHAB-I BEDR in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.11, 00:58
 2. 3. Sözün Verdiği Manalar
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 09.06.11, 14:17
 3. Sineğin Verdiği Ders
  By BEYAZ007 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 12.06.08, 14:06
 4. Ruhu İnsanideki Manalar...
  By eyyubi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 14.12.07, 21:53
 5. Sineğin Verdiği Ders
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02.11.07, 22:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0