+ Konu Cevaplama Paneli
3. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3
Gösterilen sonuçlar: 21 ile 29 ve 29

Konu: Kim Bir Şeyde Tevaggul Etse...

 1. #21
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  sağ olun sizden de Allah raz? olsun...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 2. #22
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı serraben Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İ’lem eyyühe’l-aziz!
  Birşeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman, yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh, Avrupa filozofları, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı iman, İslam ve Kur’an’ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakaik-i İslamiyeye vukufu olan ami bir adamgibi de değildir. Ben böyle gördüm; nefsülemir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh, şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden filozoflar, hakkın esrarını,Kur’an nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalblerinde can kalmamıştır. Gaflet, o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür.

  Mesnevi-i Nuriye, Sayfa 202

  Valla bravo bence en güzel kıssım burası...Tebrikler...

 3. #23
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  est. bence hepsi güzel kardeşim.yunusum abi sormuş ya ben de mesnevi-i nuriyeyi okuyordum tevafuk oldu...Allah raz? olsun...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 4. #24
  Dost muhabbet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  23

  Standart

  Madde, madde aleminin ,tebliğcisi
  değilmi müsebbibül esbab mı?deniyordu.var olan görünen her şey
  Onun varlığını,göstermiyormu?
  madeyle tevggul olan, neden manadan uzaklaşsın ki?
  kafam karıştı sanırım biraz

 5. #25
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı muhabbet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Madde, madde aleminin ,tebliğcisi
  değilmi müsebbibül esbab mı?deniyordu.var olan görünen her şey
  Onun varlığını,göstermiyormu?
  madeyle tevggul olan, neden manadan uzaklaşsın ki?
  kafam karıştı sanırım biraz

  Maddeye sadece madde olarak bakıp manay-ı ismiyle nazar edenler maddeci bir bakış açısı sergilerler..

  Normalde ise maddeye manay-ı harfi ile bakmak gerekir . Yani madde sanatkarını tarif eder..

  Yani manay-ı ismi ile mi kainata bakmak lazım yoksa manay-ı harfi ile mi? Manay-ı harfi sanatkarını gösterirken manay-ı ismi maddeye sadeec özelliği cihetiyle bakar maddeye ezeliyet verir..

 6. #26
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Siz bir okulda okuyorsunuz diyelim A okulu.B okulundaki okuyan öğrencileri tam manas?nda tan?man?z için bizzat yanlar?nda zaman geçirmeniz gerekmektedir. Bir insan? bir kaç defa görmekle,nekadar da zeki de olsan?z hakiki manada tan?man?z muhaldir.Bununla birlikte bir örneklendirme yap?yor.Avrupadaki filozoflar? şiddetli derecede maddi ilimlere yöneldikleri ve çal?şt?klar? için ?MAN-?SLAM-KURAN hakikatlerinden uzak kal?yorlar ve de idrak edemiyorlar o şeyleyleri.Bir insan bilim adam? olup da büyük keşifler yapabilir ancakbu demek değildir ki ayn? zamanda Kuran?n esrarlar?n? keşfeder ve de anlar...Bu tip insanlar?n yani maddiyatta ilerleyen insanlar?n ak?llar? gözlerindedir sadece.Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez.Kalplerinde can kalmam?şt?r,gaflet ve tabiat batakl?g? o hisleri öldürmüştür...
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 7. #27
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Alıntı serraben Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ?’lem eyyühe’l-aziz!
  Birşeyden uzak olan bir kimse, yak?n olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakk?nda ihtilaflar? olduğu zaman, yak?n olan?n sözü muteberdir. Binaenaleyh, Avrupa filozoflar?, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolay? iman, ?slam ve Kur’an’?n hakaikinden pek uzak mesafelerde kalm?şlard?r. Onlar?n en büyüğü, yak?ndan hakaik-i ?slamiyeye vukufu olan ami bir adamgibi de değildir. Ben böyle gördüm; nefsülemir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh, şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden filozoflar, hakk?n esrar?n?,Kur’an nurlar?n? da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun akl? gözündedir. Göz ise kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalblerinde can kalmam?şt?r. Gaflet, o kalbleri tabiat batakl?ğ?nda çürütmüştür.

  Mesnevi-i Nuriye, Sayfa 202
  ...
  ?şte bu kat'î hakikate binaen, binler filozoflar?n muhalif fikirleri, böyle imanî meselelerde birtek muhbir-i sâd?ka karş? hiçbir şüphe, hattâ vesvese vermemek lâz?mken, yüz yirmi bin ispat edici ehl-i ihtisas ve muhbir-i sâd?k?n ve hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mütehass?s ehl-i hakikat ve ashab-? tahkikin ittifak ettikleri erkân-? imaniyede, akl? gözüne inmiş, kalpsiz,maneviyattan uzaklaşm?ş,körleşmiş birkaç feylesofun inkârlar?yla şüpheye düşmenin ne kadar ahmakl?k ve divanelik olduğunu k?yas ediniz.
  ...
  Şualar: Sayfa 194
  Konu BiKeS_ tarafından (10.09.07 Saat 14:34 ) değiştirilmiştir.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 8. #28
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Dördüncüsü: Bizimle alâkadar bir zat, pek çokların şekvâ ettikleri gibi, eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifâne şekva etti.
  Ona dedik: Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor; asabî sinelerde inkıbaz hali başlıyor. Öyle de, bazan manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanîleşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde ve hususan şuhur-u muharreme ve şuhur-u mübarekede manevi havayı tasfiye eden âlem-i İslamın intibah ve teveccüh-ü umumîsi, o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup, havayı bozan dalâletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tazyikatı altında, bir derece hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden, ehl-i İslam ve ehl-i imanda, hayat-ı uhrevîyeye çalışmak iştiyakı, baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak-ı uhreviyeyi gizlemesi ânında elbette böyle kudsi evradlarla zevk, şevk yerinde, esnemek ve fütur gelir. (kastamonu)

  Ammâ şu zamanda, medeniyet-i Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, şerâit-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inâyet inkısam etmiştir; zihinler mâneviyâta karşı yabânîleşmiştir. İşte bunun içindir ki, şu zamanda birisi, dört yaşında Kur'ân'ı hıfzedip âlimlerle mübâhese eden Süfyân ibni Uyeyne olan bir müçtehidin zekâsında bulunsa, Süfyân'ın içtihadı kazandığı zamana nispeten on defa daha fazla zamana muhtaçtır.27.sz
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 9. #29
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.250

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet, bir hasta, tıbbı hendeseye kıyas ederek, tabibe bedelen mühendise müracaat edip gösterdiği ilâcı istimal ederse, akrabasına tâziye vermeye dâvet ve kendisi için kabristan-ı fenanın hastahanesine nakl-i mekân etmek için bir raporu istemek demektir. Kezalik, hakaik-i mahzâ ve mücerredat-ı sırfeden olan mâneviyatta, maddiyûnun hükümlerine müracaat ve fikirleriyle istişare etmek, âdetâ lâtife-i Rabbaniye denilen kalbin sektesini ve cevher-i nurânî olan aklın sekeratını ilân etmek demektir. Evet, herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatı göremez..muh. Dini ilimlerin dinamik avlayıcıları akıl, kalp, sır, latifeler,vicdan gibi özelliklerimizdir.Eğer maddi şeylerel uğraşılırsa onlar gıdasını alamadığı için susacaklar belki de vazifesiz muattal kalcaklar.. Bu zaman da akıl ve kalpler gafletten ,dalaletten, masiyetten ve maddiyattan gelen feedbacklerle gıdasız kalmakla kalmayıp aynı zaman da hastalanmışlar belki de ölmüşlerdir.. Susayınca midemizin ihtiyacı sudur; onu göndermeniz lazım. Et gönderirseniz iyice susarsınız. Manevi duygularımıza da manevi gıdalar gönderirsek onlar onlarla meşgul oldukları için o kişi de maneviyyatta tevaggul olmayacaktır...
  Günümüz tabiri ile ; fenafil meslek, meslekte ihtisas... Kuran derki ; werrasihune fil ilm.. ilimde rusuh peyda edenler...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Her Şeyde Neden Bismillah
  By huffas in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.09, 12:09
 2. Beğendiğin Şeyde İfrat Etme
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.07.08, 18:02
 3. Maddiyatta Tevaggul Etmek!
  By celine in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.06.08, 18:45
 4. Akıl Tatil-i Eşgal Etse de...
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.07, 15:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0