+ Konu Cevaplama Paneli
2. Sayfa - Toplam 36 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 12 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 ve 360
Like Tree3Beğeni

Konu: Risale-i Nur'lardan Kısa Sorularım

 1. #11
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Evvelâ, Sâni-i Zülcelâl nasıl ki kemâl-i ehemmiyetle san'atını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine, o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazar-ı dikkati celb ediyor. Öyle de, mahlûkatını ve ibâdını sair zîşuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, Cemîl ve Müzeyyin ve Lâtîf ve Hakîm gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilâf-ı edep oluyor. İşte, Sünnet-i Seniyyedeki edep, o Sâni-i Zülcelâlin esmâlarının hudutları içinde bir mahz-ı edep vaziyetini takınmaktır.
  --------------------------------------------------www.risaleara.com


  Sâni-i Zülcelâl nasıl ki kemâl-i ehemmiyetle san'atını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor .......


  perde altına alınan müstekreh şeylerden birkaç örnek verebilirmisiniz?

 2. #12
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Çok ince bir mesele asl?nda abi. Cenab-? Hakk'?n yaratt?ğ? her şey, O'nun herbir fiili ya bizzat ya netice itibar?yla güzeldir. ?nsan gaflet ve dalalet saikas?yla ve zahirperestliğiyle çirkin görür. Mesnevi-i Nuriye'de hepimizin bildiği şöyle bir örnek verilmiş:

  "...esbab, ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vaz edilmiş birtak?m vas?talard?r. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyac? için muavenet eden yard?mc? değillerdir. Beşer sultanlar?n?n memurlar? ise, sultanlar?n ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret has?l olan yard?mc? ve ortaklar?d?r. Binaenaleyh, Allah'?n memurlar?yla insan?n memurlar? aras?nda münasebet yoktur. Yaln?z gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden, Cenab-? Haktan şekva ve şikâyetlere başlarlar. ?şte o şekva ve şikâyetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Çünkü, kusur onlardan ç?k?yor, onlar?n kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu s?rra bir misal-i lâtif sûretinde bir temsil-i mânevî rivayet ediliyor ki:

  Hazret-i Azrail Aleyhisselâm, Cenab-? Hakka demiş ki:

  "Kabz-? ervah vazifesinde Senin ibâd?n benden şekva edecekler. Benden küsecekler."

  Cenab-? Hak, lisan-? hikmetle ona demiş ki:

  "Seninle ibâd?m?n ortas?nda musibetler, hastal?klar perdesini b?rakacağ?m. Tâ şekvalar? onlara gidip sana küsmesinler."

  Evet, nas?l ki hastal?klar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenal?klara mercidirler. Ve kabz-? ervahta hakikî olarak hikmet ve güzellik, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm'?n vazifesine mütealliktir. Öyle de, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm da bir perdedir. Kabz-? ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen baz? hâlâta merci olmak için o memuriyete bir nâz?r ve kudret-i ?lâhiyyeye bir perdedir.

  Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-? dest-i kudret ola akl?n nazar?nda. Tevhid ve celâl ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #13
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Kardeşimiz zaten üstad bahsettiğiniz yerin devamında bunun örneğini veriyor..Bir zahmet alt satırlara ininiz...ok orayı gösteriyor..

 4. #14
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Smile

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeşimiz zaten üstad bahsettiğiniz yerin devam?nda bunun örneğini veriyor..Bir zahmet alt sat?rlara ininiz...ok oray? gösteriyor..

  meyvenin zeyli ağabeyin cevab?ndan sonra sizinde yönlendirmeniz sayesinde

  mesele hallolmuştur  tebessüm smileyi ni beceremedim Sadece tebessüm aciziz fakiriz ağabey

 5. #15
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Ve o kuyu ise, beden-i insan ve zamân-? hayatt?r

  Ve o altm?ş arş?n derinlik ise, ömr-ü vasatî ve ömr-ü gâlibî olan altm?ş seneye işarettir.

  Ve o ağaç ise, müddet-i ömür ve madde-i hayatt?r

  -----------------------------
  bu tabirler ne anlama gelmekte ?

 6. #16
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Meselâ, çok geniş olan memleket-i Rabbâniyenin her tarafını, hususan melâike ve ruhânîlerle semâvâtı ve ervâh ile âlem-i gaybı şenlendirdiği gibi, maddî âlemi dahi, hususan hava ve arzı, her vakit ve her tarafını zîruhun, hususan kuşların ve kuşçukların vücutlarıyla şenlendirmek ve ruhlandırmak hikmetiyle ihtiyac-ı rızkî ve rızkın zevki, pek kuvvetli bir kamçı olarak hayvanları ve insanları rızık peşinde koşturmakla tahrik ederek tembellikten ve atâletten kurtarıp gezdirmesi, şuûnât-ı rububiyetin bir hikmetidir.

  melaike ve ruhanilerin kuş ve kuşcukların vucütlarıyla şenlendirildiğine dikkat cekiyor ki..cayy-i dikkat bir husustur...
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 7. #17
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart

  Üçüncü derece: Binler mesâilinden, yaln?z nümune olarak üç dört meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'ân'?n düsturlar?, kanunlar?, ezelden geldiğinden, ebede gidecektir. Medeniyetin kanunlar? gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir.

  Meselâ, medeniyetin bütün cem'iyât-? hayriyeleriyle, bütün cebbârâne şedit inzibat ve nizâmatlar?yla, bütün ahlâkî terbiyegâhlar?yla, Kur'ân-? Hakîmin iki meselesine karş? muâraza edemeyip mağlûp düşmüşlerdir.

  Meselâ 2

  3 Kur'ân'?n bu galebe-i i'cazkârânesini bir

  mukaddime ile beyan edeceğiz. Şöyle ki:

  Yirmi Beşinci Söz s.184

  ?şârâtü'l-?'câz'da ispat edildiği gibi, bütün ihtilâlât-? beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-? seyyienin menba? dahi bir kelimedir.

  Birinci kelime: "Ben tok olay?m; başkas? açl?ktan ölse bana ne!"

  ?kinci kelime: "Sen çal?ş, ben yiyeyim."
  Evet, hayat-? içtimaiye-i beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esas? ise, havas tabakas?nda merhamet ve şefkat, aşağ?s?nda hürmet ve itaattir. Şimdi, birinci kelime havas tabakas?n? zulme, ahlâks?zl?ğa, merhametsizliğe sevk etmiştir. ?kinci kelime avâm? kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat-? beşeriyeyi birkaç as?rd?r selb ettiği gibi, şu as?rda sa'y, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisât-? azîmesi meydana geldi.

  ?şte, medeniyet, bütün cem'iyât-? hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve şedit inzibat ve nizâmât?yla beşerin o iki tabakas?n? musalâha edemediği gibi, hayat-? beşerin iki müthiş yaras?n? tedavi edememiştir. Kur'ân, birinci kelimeyi, esas?ndan "vücub-u zekât" ile kal' eder, tedavi eder. ?kinci kelimenin esas?n? "hurmet-i ribâ" ile kal' edip tedavi eder. Evet, âyet-i Kur'âniye âlem kap?s?nda durup ribâya "Yasakt?r" der. "Kavga kap?s?n? kapamak için ribâ (banka) kap?s?n? kapay?n?z" diyerek insanlara ferman eder, şakirtlerine "Girmeyiniz" emreder.

  arkadaslar bugun risale okurken kafama buras? tak?ld? ne demek istiyor özellikle ikinci kelimenin esas?n? anlamad?m... üstad burada özellikle parantez içindeki ifadede ne demek istiyor


  yard?m edip aç?klayabilecek olan var m??...

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 8. #18
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart

  buray? de pek anlamad?m....

  ?kinci esas: Medeniyet, taaddüd-ü ezvâc? kabul etmiyor; Kur'ân'?n o hükmünü, kendine muhalif-i hikmet ve maslahat-? beşeriyeye münâfi telâkki eder.
  Evet, eğer izdivaçtaki hikmet, yaln?z kazâ-y? şehvet olsa, taaddüt bilâkis olmal?. Halbuki, hattâ bütün hayvânât?n şehadetiyle ve izdivac eden nebâtât?n tasdikiyle sabittir ki, izdivac?n hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kazâ-y? şehvet lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için rahmet taraf?ndan verilen bir ücret-i cüz'iyedir. Madem hikmeten, hakikaten, izdivaç nesil içindir, nev'in bekas? içindir.
  Elbette, bir senede yaln?z bir defa tevellüde kabil ve ay?n yaln?z yar?s?nda kabil-i telâkkuh olan ve elli senede ye'se düşen bir kad?n, ekserî vakitte tâ yüz seneye kadar kabil-i telkih bir erkeğe kâfi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehâneleri kabul etmeye mecburdur.


  özellikle k?rm?z? yaz?larla olan taraf??

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 9. #19
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı emaneten Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


  özellikle kırmızı yazılarla olan tarafı?
  Kırmızı şeyler mahremdir kardeşimiz değil mi?

 10. #20
  Pürheves sami - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  211

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ve o kuyu ise, beden-i insan ve zamân-ı hayattır

  Ve o altmış arşın derinlik ise, ömr-ü vasatî ve ömr-ü gâlibî olan altmış seneye işarettir.

  Ve o ağaç ise, müddet-i ömür ve madde-i hayattır

  -----------------------------
  bu tabirler ne anlama gelmekte ?
  Kuyu insan bedenini ve Hayatının zamanını ifade ediyor. en altında da yani en sonun da ejderha ağzı var yani kabir.

  60 arşın uzunluğundaki kuyu 60 yıllık genel ve ortalama insan ömrüne işarettir.

  Biri beyaz ve biri siyah iki fare onun tutunduğu ağacı kemirmeye başlar. Yani gece ve gündüz birer bire insan ömrünü tüketir, bedenini ihtiyarlatır, kabre yakınlaştırır.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurlar Dan Kısa Kısa Açıklamalı
  By _vatan_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.05.14, 16:18
 2. Risale-i Nurdan Kısa Parçalar - Resimli Orjinal Tasarım!
  By temha2001 in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.05.11, 18:50
 3. Risale i Nur'lardan Nasıl İstifade Edebiliriz
  By asyanur_filiz in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.11.08, 23:34
 4. Risale'den Kısa Vecizeler...
  By vekar in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09.02.08, 08:48
 5. Tarihçe-i Hayattan Kısa Kısa Sorularım...
  By tenaxwe in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 21.11.07, 12:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0